Hyvän ilman puukoulu Kulleropuistoon

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Kulleropuiston asemakaava palautetaan uudelleen valmisteluun.

Hiekkaharjun Kulleropuistoon suunnitellaan kaavamuutosta, joka ei luonteeltaan sovi Hiekkaharjun omakotialueelle. Naapuruston asukkaat ja Hiekkaharjun omakotiyhdistys vastustavat kerrostaloalueen rakentamista.

Ehdotamme, että Kulleropuistoon rakennetaan täysin myrkytön hirsikoulu. Kulleropuiston yhtenäiskoulu toimisi opiskelu- ja työpaikkana sisäilmasairauksista kärsiville oppilaille ja opettajille sekä lähialueiden lapsille. Koulu olisi hajusteeton, välituntisin mentäisiin ulos ja koulussa olisi ympärivuorokautinen ilmastointi. Koska sisäilmasairauksista kärsivät lapset tarvitsevat reipasta ulkoliikuntaa, koulupihan yhteyteen rakennettaisiin lähiliikuntapuisto.

Tikkurilan suuralueelle rakennetaan koko ajan lisää, joten uudelle koululle on tarvetta. Tikkurilasta on vaikea löytää kunnollista tonttia koululle.

Kulleropuisto on paikkana ihanteellinen. Liikenneyhteydet ovat mainiot, koska puisto sijaitsee Hiekkaharjun aseman vieressä. Kulleropuistoon pääsee junalla päärataa pitkin sekä etelästä että pohjoisesta. Kehärata liittyy päärataan Hiekkaharjussa. Junanvaihtoja ei tarvita. Myös bussilinjoja löytyy kävelyetäisyydeltä.

Kulleropuiston yhtenäiskoulu olisi vantaalainen pilottihanke. Myöhemmin myös Myyrmäkeen voidaan rakentaa suunniteltu koulurakennus täysin myrkyttömästä hirrestä. Kunnollinen koulurakentaminen kohottaa Vantaan imagoa. Kaupunki kaipaa hyviä veronmaksajia.

Vantaa vastaa koulujensa oppilaiden ja opettajien terveydestä. Sisäilmasairauksista kärsiville on taattava terveet koulut.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

* * *

Hiekkaharjun omakotiyhdistyksen lausunto pilottihankkeesta

Aloite pilottihankkeesta, jossa rakennettaisiin hyvän ilmanlaadun esimerkkikoulu Kulleropuiston kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle, on hyvin linjassa alueen omakotiyhdistyksen, naapuruston asukkaiden sekä kaavamuutostyöhön osallistuneiden asukkaiden palautteen kanssa.

Aikaisemmin ehdotetun kaavamuutoksen (asemakaavamuutos 002261) muuttaminen niin, että yli kaksikerroksista kerrostaloaluetta korvataan koulurakennuksella ja siihen liittyvillä toiminnoilla vastaa hyvin keskeisiin huoliin, joita asukkaat ja omakotiyhdistys ovat prosessin aikana esittäneet.

  • Parkkipaikkojen riittävyys – Kaavamuutoksen kohteena oleva rakentamaton alue toimii tällä hetkellä paikoitusalueena päivittäin 30-40 autolle, jotka eivät mahdu pihoihin tai katujen varsiin kaavan jo rakennetulla osalla. Kaavamuutoksessa ehdotetaan asuntojen määrän 6-kertaistamista ilman, että parkkipaikkojens suhdelukua muutetaan verrattuna jo rakennettuun osaan. Tämän seurauksena alueen paikoitusongelma tulee kärjistymään. Korkeiden kerrostalojen korvaaminen kouluilla helpottaa paikoitusongelmaa merkittävästi.
  • Koulupaikkojen riittävyys – Koulut ja päiväkodit ovat opettajien palautteen sekä arkikokemuksen mukaan täynnä lapsia. Esimerkiksi paikka lähikoulussa ei kaikissa tilanteissa ole ollut itsestäänselvyys. Kaavan perusteissa vedotaan koulupaikkojen riittävyyteen Tikkurilan suuralueella. Tämä tuntuu erikoiselta alueen asukkaiden näkökulmasta kaupunkiympäristössä. Koulun rakentaminen alueelle ratkaisisi luonnollisesti tämän tilanteen.
  • Pientaloalueeksi kaavoitetun osan muuttuminen kerrostaloalueeksi – Nyt muutoksen kohteena oleva kaava on tuore ja asukkaat kokevat tulleensa harhaanjohdetuiksi, kun tuore pientalokaava halutaan muuttaa kerrostaloalueeksi, joka ei nivelly hyvin jo rakennetuun osaan aluetta. Korkeiden kerrostalojen korvaaminen koululla toteuttaa hyvin ajatusta niveltää jo rakennettu pientaloalue kerrostaloihin, jotka on alueen jo rakennetulle osalle tehty.

Aktiivisesti kaavamuutosprosessiin osallistuneiden naapuruston asukkaiden ja Hiekkaharjun omakotiyhdistyksen puolesta pidämme koulupilottia hyvänä keinona ratkaista kaavamuutoksen esille nostamat haasteet. Uskomme myös vahvasti, että mikäli esitystä päästään esittämään julkisesti alueen asukkaille tämä saa laajan tuen alueen asukkailta.

Naapuriston asukkaiden ja Omakotiyhdistyksen puolesta,

Sauli Laitinen (050 5343164)
Robert Kullström, Hiekkaharjun omakotiyhdistyksen pj. (0400 629657)
Katri Hyytiä
Ari Leino
Juha Kervinen

 

Kirjoitettu 8.4.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa