Vantaan PS valtuustoryhmän näkemyksiä talousarvioesitykseen 2019

Vantaan Sanomat julkaisi yhdistelmän eri puolueiden budjettikannanotoista viime keskiviikkona (24.10.).

Ryhmien yhteinen kokous muutosesityksistä on ensi maanantaina. Tässä muutamia ryhmämme esityksiä ja kannanottoja lyhyesti.

– Hyvää kaupunginjohtajan budjettiesityksessä on mm. investoinnit uusiin kouluihin ja sisäilmakorjauksiin varatut korjausrahat. Oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön terveydestä on isännänvastuulla pidettävä aiempaa parempaa huolta. Koska korjausrahojen riittävyys on tärkeä asia, ryhmämme esittää korjausrahojen varmistamista 5 miljoonaan. Uudet koulut eivät ole vielä 2019 käytössä. Jos vuoden mittaan tulee yllätyksiä, on tarvittaessa lisäbudjetoinnilla tietysti varmistettava korjaustoiminta.

– Sisäilmaherkistyneille on saatava puhtaan ilman koulu / parakki Nurmijärven mallin mukaan. Sairastuneistakin oppilaista, opettajista ja muusta henkilöstöstä on pidettävä huolta.

– Hyvää esityksessä on sisäilmakorjausten onnistumista korostavat kirjaamiset useissa kohdissa. Tavoitteena tulee olla, että käyttäjäkyselyissä vähintään 90% kokee olosuhteiden parantuneen.

– Uutena asiana valtuustoryhmämme esittää, että alkuvuodesta 2019 Vantaa laatii selvityksen mahdollisuudesta tarjota ilta- ja yöhoitoa vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien 1. ja 2. -luokkaa käyville lapsille. Tavoitteena oltava viimeistään syyskaudella tarjota hoitopalveluja niitä tarvitseville.

– Liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi erityisesti ikäihmisille, esitämme että Sporttikortti-oikeus annetaan jo 65 vuotiaille – eläköitymisestä alkaen. Samassa yhteydessä on mahdollista kaupungin johdolla järjestää alueittain myös liikunta- ja eläkeläisjärjestöille ikäluokittaisia tapaamisia, joissa edistää fyysiseen kunnon ylläpitoa, mahdollistaa yksinäistymisen ennaltaehkäisyä työyhteisöyhteyksien vähentyessä, jne.

– Lasten ja nuorten liikuntaan jaettavia avustuksia esitetään lisättäväksi 30%.

– Kotihoidon käynnit esitetään lisääntyväksi n. 15%. Esitys on hyvä, mutta riittääkö lisäpanostus asiaan?Lopputuloksena ei saa olla henkilökunnan lisäkuormitus eikä kotihoitokäyntien laatdun heikkeneminen.

– Segregaatiokehityksen ehkäisystä puhutaan kyllä Vantaan strategiassa, mutta Vantaallakaan ei ole onnistuttu kehittämään toimenpiteitä ehkäisemään alueellista segregaatiokehitystä – kuten ei ilmeisesti muuallakaan Euroopassa? Ongelma on merkittävä, myös kuntatalouksia selvästi kuormittava – erityisesti koko pääkaupunkiseudulla. Vain valtio hyväksyy maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita Suomeen. Siksi syntyneistä kuluista vastaa täysimittaisesti valtio. Nyt kuormitus kaatuu merkittävältä osalta myös pk-seudun kunnille.

Terveisin
Niilo Kärki
PS valtuustoryhmän pj

 

Kirjoitettu 26.10.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa