Vuoroasuminen oppilaaksioton ja koulukyydin perusteeksi

Tanja Vahvelainen sekä 38 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

Vuoroasuminen oppilaaksioton ja koulukyydin perusteeksi

Vantaa haluaa profiloitua lapsiystävällisenä ja perheystävällisenä kuntana sekä haluaa satsata ennaltaehkäisevään lastensuojeluun- ja perhetyöhön. Kaupunki tukee lapsiperheiden hyvinvointia lukuisin tavoin, varsinkin ydinperhe- ja yksinhuoltotilanteissa.

Vuosittain Suomessa noin 30 000 – 40 000 lasta kokevat vanhempiensa eron. Vantaalla asia koskettaa myös laajalti. Vanhemmat solmivat tai oikeus päättää lähes aina yhteishuollon lapsille. Se tarkoittaa lapselle pääsääntöisesti kahta erillistä kotia.

Vuoroasuminen, eli vanhempien tosiasiallinen hoitovastuun jakautuminen on käytännön tasolla valtavirtaistumassa Ruotsin tapaan päämalliksi. Hyvät kokemukset, laaja tutkimustieto, Euroopan neuvoston suositus (2079/2015) sekä parhaillaan uudistettavan lastenhuoltolaki yhdessä johtavat tähän. THL:n kouluterveyskyselyn (2013) mukaan pääkaupunkiseudulla joka neljäs peruskoululainen ja ammattiin opiskeleva sekä joka viides lukiolainen asuu kahdessa kodissa.

Kehitys on nopeaa.

Vuoroasumisratkaisu on yhä useampien vantaalaisten lasten ja lapsiperheiden arkea. Kaupungin lapsiin ja perheisiin kohdistuvat tuki ja palvelut eivät kuitenkaan merkittävää muutosta huomioi. Yhdenvertaisuus, saati lapsen ja perheiden hyvinvointia laajasti edistävät toimet asiassa puuttuvat.

Edellä mainituin perustein sekä liiteosuuden perusteluihin vedot, me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Vantaa tukee eroperheiden esikoulu- ja peruskouluikäisten kasvua ja kehitystä sekä oikeutta kummankin vanhemman kasvatukseen ja hoivaan tapauksissa, joissa perhe on sopinut yhteishuoltosopimuksessa lapsen asumiseen vuoroviikoin jommankumman vanhemman luona, seuraavasti:

a. Kahdessa kodissa asuminen hyväksytään Vantaalla viralliseksi oppilaaksi oton perusteeksi

b. Koulukyydit järjestetään veloituksetta lapsen molemmista yhteishuoltosopimukseen pohjautuvasta kodeista silloin, kun lapsen oikeus koulukyytiin täyttyy koulumatkan pituuden tai muusta erityisestä syystä

Kirjoitettu 11.4.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa