Ampumaurheilukeskuksen toteuttaminen pääkaupunkiseudulla

Vantaan tulee osallistua pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskuksen toteuttamiseen. Vuonna 2005 lakkautetun Viikin ampumaradan jälkeen 40 000 pääkaupunkiseudun ammunnan harrastajaa ovat olleet ilman harrastuspaikkaa. Vantaan kaupunki ei pysty tarjoamaan suorituspaikkaa edes metsästäjille joiden on suoritettava lakisääteinen ampumakoe. Liikuntalaki sanoo että yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Tämä tehtävä on laiminlyöty.

Hanke tulee toteuttaa yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmassa 2009-2025 todetaan että erityisesti tilaa vievien ja melua tuottavien, kuten ampumaratojen suhteen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Vantaa voisi osallistua hankkeeseen tarjoamalla paikan ampumaurheilukeskukselle Pitkäsuon maantäyttöpaikalta jossa on jo ennen maantäyttötoiminnan alkua toiminut haulikkoammuntapaikka useiden kymmenien vuosien ajan. Maantäyttöpaikka sijaitsee lentomelualueella. Pitkäsuon maantäyttöpaikka lopettaa toimintansa vuonna 2013. Tämän jälkeen useiden kymmenien hehtaarien kokoinen maa-alue runsaine maa-ainesvarastoineen voitaisiin osittain hyödyntää ampumaurheilukeskuksen rakentamisessa.

Kaava-asioiden suhteen tulee olla yhteydessä Uudenmaan liittoon jossa on meneillään maakuntakaavan uudistamistyö, 2.vaihemaakuntakaava. Vantaan vahvistetussa yleiskaavassa Pitkäsuon alue on merkitty urheilu- ja virkistäytymispalveluiden alueeksi (VU) tällä hetkellä. Ampumaurheilukeskus on mahdollista saada maakuntakaavaan kun Vantaa sitä esittää. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta, joten tässä tulee tehdä molemminpuolista yhteistyötä asian ratkaisemiseksi. Asiasta on alustavasti keskusteltu Uudenmaan liiton edustajien kanssa sekä Vantaan yrityspalvelujohtajan, yleiskaavapäällikön sekä kaupunkisuunnittelujohtajan kanssa.

Keskeinen sijainti lähellä harrastajia vähentäisi yksityisautoilusta aiheutuvia päästöjä. Keskus mahdollistaisi aktiivisen seuratoiminnan sekä suurten kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämisen. Suurista tapahtumista hyötyisi myös alueen ja lentokentän läheisyydessä toimivat yrittäjät tarjoamalla palveluitaan. Vuokraamalla alue ampumaratakäyttöön tästä olisi myös tuloja Vantaan kaupungille. Ampumarata tarjoaa ympärivuotisen liikuntapaikan joka kuluttaa erittäin vähän energiaa. Radan ylläpitäminen on erittäin edullista verrattuna moniin muihin liikuntapaikkoihin joissa tarvitaan valtavia jäähdytys- tai lämmityslaitteistoja.

Nykyaikainen ampumaurheilukeskus on turvallinen ja se voidaan rakentaa erittäin hiljaiseksi hyödyntämällä erilaisia teknisiä ratkaisuita. Osa radasta voidaan jopa kattaa ja varustaa erityisillä yläkulisseilla. Ampumaradoilta voidaan kerätä ammutut luodit talteen luotiloukkuihin ja käyttää ympäristöystävällisiä ratarakennelmia jolloin ei ole vaaraa ympäristön saastumisesta tai lyijyn liukenemisesta pohjaveteen. Tulee myös huomioida että alueelle on aikoinaan varastoitu lyijymaata eikä sen ole todettu vaikuttaneen ympäristöön.

Pitkäsuon maantäyttöpaikan hyödyntäminen ampumaurheilukeskuksen sijoituspaikkana olisi kaikin tavoin järkevä ja kustannustehokas ratkaisu jolla voitaisiin ratkaista jo vuosia vaivannut ampumaratatilanne pääkaupunkiseudulla. Ampumaurheilukeskusksen sijoittaminen alueelle ei sulje pois muuta käyttöä, vaan päinvastoin pystytään keskittämään toimintoja jolloin ne palvelevat kaikkia alueen käyttäjiä; ampumaurheilijoita, jousiampujia, värikuulaharrastajia, palveluskoiraharrastajia, lennokkiharrastajia, hiihtäjiä, suunnistajia, maastopyöräilijötä sekä monia muita.

6.4.2009

Nieminen, Johannes

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa