Aloite HelMet- kirjastojen sisäisten logistiikkapalvelujen yhdistämisestä

Valtuutettu Johannes Nieminen ja 28 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen:

“Tausta:

HelMet-kirjastojen aineisto liikkuu kirjastosta toiseen riippumatta kuntarajoista. Kaupungeilla on omat lajittelunsa, jotka sijaitsevat Helsingissä Pasilassa ja Vantaalla Tikkurilassa. Espoossa paikkaa on välillä vaihdettu. Vantaalle Espoosta tulevat kuormat lajitellaan osittain Myyrmäessä. Lajittelussa yleensä hyödynnetään automaatteja, mutta osa lajittelusta tehdään edelleen käsin.

Jos asiakas varaa esimerkiksi kirjan, jonka noutopaikka on Pähkinärinteessä, niin kirja saattaa kiertää useamman lajittelun kautta. Jos kirja tulee esimerkiksi Vuosaaresta, niin se menee ensin Pasilaan, josta Vantaan kuljetus noutaa laatikot Tikkurilaan. Lopulta Tikkurilasta kirja lähtee kohti Pähkinärinnettä. Ajallisesti tämä tarkoittaa useita päiviä. Sama kulkureitti olisi vaikka aineiston lähtökirjasto olisi Malminkartano ja noutopaikka Myyrmäki.

Jokaisen kaupungin sisällä kuljetuksen hoitaa joko kirjasto itse tai ostopalvelu. Tästä johtuen lajittelun lisäksi myös kuljetus on jokaisessa kaupungissa oma toimintonsa. Nykyinen käytäntö osoittaa, että toiminnoissa on runsaasti tehostamisen varaa, joka pitkällä tähtäyksellä voi johtaa säästöihin. Samaten asiakasystävällisyys paranisi, jos aineiston saatavuus olisi nopeampaa.

Aloite:

Vantaan tulee yhdessä muiden kaupunkien kanssa selvittää mahdollisuudet yhteiseen lajitteluun ja kuljetukseen, ja muodostaa aikataulu jolloin tällaiseen järjestelmään voitaisiin siirtyä. Erityistä huomiota pitää kiinnittää asiakaslähtökohtiin, jolloin aineiston nopea saatavuus paranee koko HelMet-kirjaston alueella. Tärkeätä on myös tarkastella tilatarpeita kuin yhtälailla lajitteluun käytettävien automaattien elinkaarta.”

Vantaalla 7.3.2011
Johannes Nieminen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa