Aloite ulkoistamissopimusten palvelutason raportoimiseksi luottamushenkilöille

Vantaan kaupunki käyttää yhä enemmän tilaaja-tuottaja mallia palveluiden tuottamiseen. Etenkään luottamushenkilöillä ei ole saatavilla puolueetonta tietoa kumppaneiden tuottamien palveluiden tasosta. Palveluiden laadun arviointi perustuu usein välikäden kautta saatuun tietoon.
Tämän vuoksi esitän, että luottamushenkilöiden extranet-sivuille päivitetään ennakkoon sovituin väliajoin keskeisimmistä ulkoistussopimuksista määrämuotoiset palveluraportit. Saavutettu palvelutaso raportoidaan numeerisesti sekä kuvataan myös liikennevalovärein viiden palvelun kannalta
merkittävimmän laadullisen ja/tai määrällisen mittarin perusteella. Raportit tallennetaan extranet-sivuille toimialoittain.
Raportit laatii palvelun tuottaja ja raportin tietojen oikeellisuudesta vastaa nimetty kaupungin virkamies,
jonka vastuulla sopimus on.

15.10.2012
Timo Uppala (ps.)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa