Harmaan talouden ehkäiseminen

Vantaan tulisi Suomen johtavana rakennuttajakaupunkina olla esimerkillään ehkäisemässä harmaata taloutta.

Esitämme, että Vantaa etsii keinoja harmaan talouden vähentymiseksi kuten;

  1. Rakennusvalvonnan aloituskokouksissa rakentajalle luovutetaan ”lainsäädännölliset velvoitteet” (Rakennusteollisuus RT ry) tietoa ja tämä kirjataan vastaanotetuksi rakentamisen aloituskokouksen pöytäkirjaan.
  2. Selvitetään onko tarkoituksenmukaista edellyttää kaupungin rakentamisen sopimuskumppaneita ja heidän alihankkijoitaan liittymään Luotettava Kumppani rekisteriin. (Tilaajavastuu.fi –palvelu kerää lainedellyttämät tiedot yrityksestä ja raportoi niistä).
  3. Selvitetään, onko Vantaan tarkoituksenmukaista vaatia pääurakoitsijoita noudattamaan tilaajavastuulakia kaikkien aliurakoitsijoiden kohdalla (Pääurakoitsija tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset alusta loppuun koko urakkaketjusta).

 

EDUT:

  • » harmaan talouden ehkäiseminen lisää Vantaan yhteisöverotuottoa
  • » edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista
  • » imagoarvoa; Vantaa ei hyväksy harmaata taloutta missään muodossa

Vantaalla 20. syyskuuta 2010

Mika Niikko

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa