Koivupäähän kevyen liikenteen väylä

Me allekirjoittajat esitämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy suunnittelemaan ja rakentamaan Koivupääntielle kevyen liikenteen väylää n. 200 metrin matkalle.

Koivupää on n. 500 asukkaan kokoinen omakotitalokaupunginosa Kivistön suuralueella, Kivistön ja lentokentän välissä. Koivupään alueelle johtaa melko pieni, kapea, näkemäesteinen ja osittain huonokuntoinen asfaltoitu katuyhteys, Koivupääntie, joka on ainoa katuyhteys alueelle. Alueelle ei johda muualta katuyhteyttä, eikä ollenkaan kevyen liikenteen väylää. Koivupäässä ei ole omaa päiväkotia tai koulua, lähin ala-aste on Kanniston koulu noin kilometrin päässä. Alueella kulkee yksi paikallisbussilinja, 446. Koivupäässä asuu karkeasti arvioiden 0-6 -vuotiaita n. 30 henkeä ja 7-15 -vuotiaita n. 60 henkeä.

Koivupääntiellä on kohtalaiset korkeuskäyräprofiilit, joka aiheuttaa näkemäesteen. On liikenneturvallisuuden kannalta hyvin vaarallista kevyen liikenteen kulkea kadun reunassa, joka on kapea ja näkemäesteinen. Kevyellä liikenteellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kuin käyttää kadun reunaa, ja kadulla ajaa myös bussilinja. Erityisesti bussin ja henkilöauton kohtaaminen kadulla yhdessä sen kanssa, että kadun reunassa kulkee joku pyörällä tai jalan, aiheuttaa merkittäviä riskejä, varsinkin, jos ajokeli on talvisen liukas melko jyrkässä mäessä. Todellisen vaaratilanteen tekee, jos kulkija on lapsi, kenellä ei välttämättä ole tietoa tai kokemusta ajokelin aiheuttamista haasteista autoliikenteelle, ja sitä kautta mahdollisuutta varautua mahdolliseen vaaratilanteeseen. Lapselle voi olla myös mahdotonta nousta korkean aurauspenkan päälle turvaan. Tilanne voi tulla myös aikuiselle tai autoilijalle yllättäen kohtalaisen jyrkän mäen vuoksi, vaikka kadulla on 30 kmh aluenopeusrajoitus.

Koivupääntien molemmin puolin maanomistus on Vantaan kaupungilla, ja kadun varressa on vain yksi rakennelma, joka on tietoliikennemasto. Muita rakennettuja tontteja tai tonttiliittymiä ei ole. Tietoliikennemasto on kadun pohjoispuolella, jossa on myös kadun vieressä melko kovia korkeuseroja. Kadun eteläpuoli on pitkältä matkalta lähestulkoon samalla korkeusprofiilitasolla kuin itse katualue, eikä eteläpuolella ole mitään rakennelmia. Suurimmilta osin matkaa kadun eteläpuolella on rakentamaton y-tontti. Olisi siis täysin mahdollista rakentaa kadun eteläpuolelle kevyen liikenteen väylä.

Koska mitään esteitä kevyen liikenteen väylän rakentamiselle ei ole nykyisten maanomistusten, rakennelmien, korkeuskäyrien tai väylän perustusten puolesta, sekä liikenneturvallisuus edellyttäisi kevyen liikenteen väylän rakentamista, olisi kevyen liikenteen väylän rakentaminen Koivupääntien varteen tehtävä viivytyksettä, ja hanke tulisi saattaa kaupungin investointiohjelmaan mahdollisimman nopeasti.

Aloite 28.2.2022 valtuustolle

Suvi Karhu

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa