Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnasta valtuutetuille informaatiotilaisuus

Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnasta järjestetään erillinen informaatiotilaisuus valtuutetuille tai että vaihtoehtoisesti näistä yhteisöistä laaditaan kirjallinen perustietopaketti valtuutettujen käyttöön.

Tällaisia yhteisöjä ovat tytäryhteisöt, säätiöt, osakkuusyhtiöt ja kuntayhtymät. Vantaa on mukana lähes 100 yhteisön toiminnassa, joista monista ei ole minkäänlaista tietoa esimerkiksi Vantaan taloussuunnitelma-kirjoissa tai Vantaan kaupungin Internet-sivuilla.

Vantaan kaupungin arviointikertomuksessa 2010 on todettu, että ”Valtuusto vastaa konsernitasoisesti toiminnan ja talouden tasapainosta, joten sille tulisi antaa tiedoksi kaupungin osavuosiraporttien ja tilinpäätöksen yhteydessä myös konserniyhteisöjen tärkeimmät tavoitteet, olennaisimmat tapahtumat ja talouden tärkeimmät tunnusluvut (esimerkiksi rahoituksellisen aseman muutos).”

Täten on perusteltua, että kaupunginvaltuuston jäsenillä on mahdollisuus saada tarkempaa tietoa näiden kaupungin toiminnan kannalta tärkeiden yhteisöjen toiminnasta.

Mikäli erillisen informaatiotilaisuuden järjestäminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista niin toisena vaihtoehtona esitetään, että yhteisöistä muodostetaan kirjallinen perustietopaketti valtuutettujen käyttöön.

22.9.2011
Juha Malmi

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa