Kyllä kuntalaisia on kuunneltava

Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuomelan koulun lakkauttamista koskeva yli 4000 allekirjoittajan tekemä kuntalaisaloite käsitellään erillisenä asiana valtuustossa.

Kaupunginvaltuustolla on kuntalain 1.2 pykälässä säädetty kunnan päätösvalta. Tätä päätösvaltaa valtuusto on delegoinut muille elimille ja viranhaltijoille johtosäännöllä, esimerkiksi opetusasioissa opetuslautakunnalle. Koska johtosääntö on valtuuston päätösvallassa, kaupungin valtuusto on toimivaltainen aloitteessa esitetyssä asiassa.

1.1.2016 voimaan tulleen uuden kuntalain (410/2015) keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. Kuntalaissa on siksi muun muassa täydennetty säännöksiä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksien edistämisestä. Vantaan tulee puheena olevassa asiassa osoittaa, että se kunnioittaa kaupunkilaisten laissa säädettyjä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lainsäätäjä on jättänyt suoran demokratian laajuudesta ja muodoista päättämisen valtuustolle. Lähtökohtana kuitenkin on, että jos toimivaltaa asiassa ei nimenomaisesti laissa ole osoitettu kaupunginhallitukselle tai muulle kunnan toimielimelle ja asian poliittinen tai muu merkitys niin edellyttää, asia voidaan käsitellä valtuustossa omana asianaan.

Koska kuntalaisaloite on osoitettu kaupunginvaltuustolle ja koska aloitteen allekirjoittaneiden kaupunkilaisten joukko on huomattavan suuri, valtuuston tulee käsitellä tämä poliittista harkintaa edellyttävä asia erillisenä asiana.

Vantaalla 9.6.2016
Timo Auvinen
kaupunginvaltuutettu (ps.sit.)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa