Omaishoitajille oma merkkipäivä ja julkinen tunnustus arvokkaasta työstä

Aloitteen sisältö
Esitetään, että Vantaalla otetaan käyttöön Omaishoitajapäivä, jolloin kaikille yli vuoden omaishoidontyötä tehneille henkilöille myönnetään kaupunginjohtajan allekirjoittama Kunnia-Diplomi. Lisäksi kymmenen ansioitunutta omaishoitajaa palkitaan Omaishoitajamitalilla kaupungintalolla vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa. Omaishoitajamitalin myöntämisen perusteena olisi työn sitovuus ja vaativuus sekä sen kesto.

Perustelut
Tämän aloitteen yhteydessä on erityisesti painotettava sitä, että Omaishoitajapäivä ei korvaa millään muotoa sitä raskasta työtä ja niitä uhrauksia, joita omaishoitajat tekevät lähimmäistensä eteen. Mutta se olisi merkittävä viesti kaupungin taholta omaishoitajille heidän työnsä arvostuksesta, missä Vantaa voisi kaupunkina olla edelläkävijä. Aikanaan Vantaan esimerkki voisi johtaa kansallisen Omaishoitajapäivän perustamiseen.
Vime valtuustovuoden aikana, monet valtuutetut ovat ajaneet omaishoitajan aseman parantamista. Omaishoitajien tekemä työmäärä vastaa Suomessa koko sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunnan tekemää työtä. Ilman heidän työpanostaan emme tule selviytymään väestön ikääntymisen hoitoalalle tuomista haasteista. Omaishoitajien työn avulla Vantaa säästää useita miljoonia euroja vuodessa.
Taloudellisista syistä omaishoidontuen määrää on Vantaalla pienennetty ja tuen saannin kriteereitä on tiukennettu. Lakisääteisiä vapaapäiviä moni omaishoitaja ei työn sitovuudesta johtuen pysty pitämään. Omaishoitajat kokevat ymmärrettävästi, että heidän työtään ei arvosteta. Omaishoitajat ansaitsevat julkisen tunnustuksen.
 
Kustannukset
Omaishoitajapäivä ei juurikaan aiheuttaisi kustannuksia. Ne muodostuisivat lähinnä Diplomin painattamisesta, postituksesta ja mitalin toteuttamisesta.
 
Edellä olevan perusteella ehdotetaan,
että Vantaalla otetaan käyttöön Omaishoitajapäivä, jolloin kaikille yli vuoden omaishoidontyötä tehneille henkilöille myönnetään kaupunginjohtajan allekirjoittama Kunnia-Diplomi ja kymmenen ansioitunutta omaishoitajaa palkitaan Omaishoitajamitalilla
Vantaalla 1.helmikuuta 2010

Juha Malmi

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa