Toinen työllistämisvuosi pitkäaikaistyöttömän tukemiseksi

Ehdotamme, että pitkäaikaistyöttömän, vähintään alle 29 -vuotiaan nuoren henkilön työllistämiseen tarkoitettua kaupunkilisän määrärahaa korotetaan työllistämisen toisena vuotena, ainakin järjestöjen osalta.

Työllistämisvuoden toisena vuotena työnantajan saama työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki vähenee noin 500 euroa kuukaudessa (48,70 eurosta 25,63 euroon työpäivä). Työnantajan näkökulmasta palkkatuen väheneminen on lähes poikkeuksetta este työsuhteen jatkamiselle, vaikka kaikki muut edellytykset jatkolle olisivat.

Työsuhteen jatkuminen, ilman työnantajalle tulevia lisäkuluja, tarkoittaisi työllistämisen toisena vuotena kaupungin maksaman järjestötuen nostamista 300 eurosta noin 800 euroon kuukaudessa.

Vantaan kaupunki työllisti 313 henkilöä vuonna 2008. Näistä 70-90 tuli oppisopimustyösuhteeseen. Järjestöt työllistivät 160 henkilöä. Työllistämisen jatkaminen on erityisen tärkeää varsinkin nuorille. Työllistäminen tuo kustannuksia, mutta myös suoraa säästöä toimeentulokuluissa, lisää verotuloja ja antaa elämän merkitystä työelämästä syrjäytymisen sijasta.

Vantaalla 11.5.2009

Mika Niikko

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa