Ulkopuolisen asiantuntijan arvio ja ehdotus Vantaan kestävän talouden ohjelmaksi

Tulee ryhtyä toimenpiteisiin ulkopuolisen, sitoutumattoman asiantuntijan / asiantuntijaryhmän palkkaamiseksi tutkimaan ja laatimaan ehdotus Vantaan kaupungin talouden nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä. Tarvitaan puolueeton ja poliittisista tavoitteista riippumaton arvio ja ehdotus siitä miten Vantaan lakisääteisistä taloudellisista velvoitteista selvitään. Erityinen huomio tulee kiinnittää aluehallintouudistuksen seurauksena toteutuvaan verotulojen merkittävään leikkaukseen ja vireillä olevien satoja tuhansia maksavien ylimääräisten hankkeiden rahoitukseen.

Kaupunginjohtaja Kari Nenosen aloitteesta tehtiin aikanaan vastaavanlainen selvitys hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän toimesta. Tulokset puhuivat puolestaan.

Ulkopuolisen asiantuntijan selvitys voisi ohjata ja tukea Vantaan sisäisen poliitikoista, sekä virkamiehistä koostuvan talous- ja tuottavuusryhmän tavoiteasetantaa siten, että poliittiset intohimot ja mahdolliset henkilökohtaiset tavoitteet eivät olisi vaikuttamassa päätöksentekoon.

Yksi maailman siteeratuimmista megaprojektien tutkijoista, Oxfordin yliopiston emeritusprofessori Bent Flyvbjerg, on tutkijakollegansa Dirk W. Besterin kanssa on löytänyt syyt suurien investointien epäonnistumiseen käyttäytymistieteistä: ne ovat “optimismi, liika itseluottamus ja todennäköisyyksien huomiotta jättäminen”.

Kaiken tuon seurauksena kustannukset aliarvioidaan ja saavutettavat hyödyt yliarvioidaan. Yleensä näissä projekteissa kohdataan myös strategista harhaanjohtamista eli vääristeltyjen tai väärien tietojen antamista. Tutkimushaastattelussa konsultti kertoi, että aluksi tehdään budjetti, joka voidaan hyväksyä poliittisesti, ja todellinen hinta tulee myöhemmin.

Aloite 28.2.2002 valtuustolle

Markku Weckman

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa