Vantaa-sopimus tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa

Parhaillaan ollaan valmistelemassa koko neljävuotisen valtuustokauden merkittävintä asiakirjaa, Vantaa-sopimusta. Vantaa-sopimuksessa on tarkoitus päättää kaikista kaupungin kehittämiseen, talouteen ja toimintaan liittyvistä asioista. Päätökset koskisivat muun muassa tulo-, kiinteistö-, ja muiden verojen ja maksujen mahdollisia korotuksia, investointien ja lainojen suuruutta, henkilöstöpolitiikkaa, mahdollisia leikkauksia sosiaali-, terveys-, vanhus-, perhe-, opetus- ja muihin peruspalveluihin ja perusturvaan, sekä palveluverkoston laajuutta sekä toimialoittaisia menokehyksiä.

Vaikka Vantaa-sopimuksessa päätetään ratkaisevasti kuntalaisten asioiden hoidosta ja se sitoo kaupunginvaltuuston toimintamahdollisuudet nelivuotiskaudella, ei Vantaa-sopimusta ole tarkoitus käsitellä lainkaan valtuustossa, vaikka valtuusto on kuntalain mukaan kunnan ylin päättävä toimielin. Tämä on myös vastoin kaupungin hyväksymiä periaatteita koskien toiminnan, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon.

Vantaan Perussuomalaiset pitävät välttämättömänä, että Vantaan kaupungin tulevaisuudesta, tavoitteista, toimintalinjoista, rahoituksesta ja peruspalvelujen turvaamisesta tulee pikaisesti käydä laaja kansalaiskeskustelu ja valtuustoryhmien laatima Vantaa-sopimus käsitellä kuntalain hengessä kaupunginvaltuustossa.

 

Vantaa 31.8.2009

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa