Vantaan hulevesiohjelman päivittäminen

Me allekirjoittaneet esitämme valtuustoaloitteena, että Vantaan hulevesiohjelma vuodelta 2009 päivitetään.

Moni lakipykälä on 12 vuoden aikana muuttunut koskien ympäristöä, rakentamista ja maankäyttöä. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettiin vuonna 2014. Lakiin lisättiin luku 13 a, jossa vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi vesilaitoksilta kunnille. Vaikka luonnollisesti lainsäädäntö on kaikkia sitova huolimatta selkeästi jo vanhentuneesta hulevesiohjelmasta, olisi tärkeää päivittää ohjelma tähän päivään. Tietämyksemme ja ymmärryksemme monien uusien tutkimusten valossa on selkeästi muuttunut näiden vuosien aikana hulevesien suhteen.

Esimerkiksi Espoossa on päivitetty hulevesiohjelma vuonna 2020, edellisen ohjelman ollen vuodelta 2011, Helsingin hulevesiohjelma on vuodelta 2018.

Esitämme, että kaupunkiympäristön toimiala ryhtyy valmistelemaan Vantaalle päivitettyä hulevesiohjelmaa.

20.9.2021 Suvi Karhu

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa