Varusmiespalvelukseen astuvien kunnon kohottamiseksi

Viimeisten vuosikymmenien aikana varusmiesten fyysinen kunto on heikentynyt huolestuttavasti. Huonoon kuntoon on liittynyt myös varusmiesten painon nousu. Nykyisin kaksi kolmesta varusmiehestä on tyydyttävässä tai huonossa kunnossa astuessaan palvelukseen. Tähän on osaltaan vaikuttanut yhteiskunnan muuttuminen ja hyöty- sekä koululiikunnan väheneminen.

Varusmiespalveluksen peruskoulutuskausi on helpompi, jos varusmies on jo palvelukseen astuessaan hyväkuntoinen. Huono kunto ja tottumattomuus liikuntaan voivat johtaa loukkaantumisiin, varusmiespalveluksen keskeytymiseen ja pahimmillaan jopa mielenterveysongelmiin.

Vantaan kaupungin on omalta osaltaan syytä tukea työtä kansanterveyden ja maanpuolustuksen hyväksi. Vantaa voisi ottaa esimerkkiä Vihdin kunnasta, joka on aloittanut varusmiespalvelukseen astuvien kunnonkohotustreenit.

Vihdin liikuntapalvelut tarjoavat mahdollisuuden koulutetun liikunnanohjaajan johdolla osallistua monimuotoiseen liikuntatoimintaan ennen varusmiespalvelukseen astumista. Asiasta tiedotetaan kutsuntojen yhteydessä. Osallistuminen kunnonkohotukseen on maksutonta, sillä toiminta rahoitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadulla rahoituksella.

Esitän, että Vantaan kaupungin liikuntapalvelut ryhtyy selvittämään mahdollisuutta tarjota nuorille miehille ja naisille ohjattua kunnonkohotusharjoittelua ennen varusmiespalvelukseen astumista.

31.1.2011
Jaakko Niinistö

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa