Rekisteriseloste

PERUSSUOMALAISTEN PAIKALLISYHDISTYKSEN JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. Rekisterin pitäjä
Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaisten paikallisyhdistys.

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt
Edustaja: Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja tai yhdistyksen määräämä jäsenasiavastaava.
Tietosuojavastaava: Tiina Sivonen, hallinto[at]perussuomalaiset.fi, puh 0400 917 354.
Puolueen paikallisyhdistysten puheenjohtajat toimivat vastuuhenkilöinä omissa yhdistyksissään.

3. Rekisterin nimi
Paikallisyhdistyksen jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Perussuomalaiset rp:n paikallisyhdistysten jäsenistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenmaksujen perimisen lisäksi puolueen sääntöjen tarkoituspykälän mukaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:
1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
3. käsittely on tarpeen rekisterin pitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

Lähtökohtaisesti Perussuomalaiset rp:n paikallisyhdistys käsittelee tietojasi jäsenrekisterissään yhdistyslain perusteella. Perussuomalaiset rp:n paikallisyhdistys voi käsitellä tietojasi lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammatti/ titteli, liittymis- ja eroamisaika sekä järjestöön liittyvät luottamustehtävät ja ehdokkuudet vaaleissa sekä puolueen järjestämiin sääntömääräisiin kokouksiin osallistuminen ja vuosittaiset jäsenmaksut.

6. Rekisteröity henkilöryhmä
Kirjallisen hakemuksen perusteella puolueen paikallisyhdistyksen jäseniksi liittyneet henkilöt. Kirjaamme jäsenrekisteriin myös puolueen ehdokaslistoilta sitoutumattomina ehdolla olevat ja valitut luottamushenkilöt.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Paikallisyhdistys luovuttaa yhdistyksen jäsentiedot (mm. yhteystiedot sekä luottamuspaikat kunnissa) puolueelle sekä piirijärjestöilleen.

8. Rekisterin suojaus
Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisterissä on eri käyttöoikeusryhmiä, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai katseluoikeudet ainoastaan työtehtäviensä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä.