Kirjoitettu 17.6.2024

Vantaan Perussuomalainen valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää

Kesä tulee, myös Vantaan perussuomalaisten valtuustoryhmä rynnii laitumille kuin iloiset lehmät konsanaan 👍

Puolet ryhmästä ei valitettavasti päässyt ryhmäkuvaan.

#vantaanperussuomalaiset #perussuomalaiset #Vantaa

Kirjoitettu 13.6.2024

Tiedonanto: Vastustamme yhä Vantaan ratikkaa

Vantaan ratikan rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty, ilmeisesti päätöksenteko on paraikaa kuumimmillaan. Emme ole vielä luovuttaneet. Vantaan talous ei suinkaan ole täydessä tikissä. Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki asiasta tiedotteen.

Kai-Ari Lundell: Vastustamme yhä Vantaan ratikkaa (kaiarilundell.blogspot.com)

* * *

Vastustamme yhä Vantaan ratikkaa

Helsingin Sanomat uutisoi otsikolla ”Kaatuuko Vantaan ratikka?” (5.6.2024). Perussuomalaisten Vantaan valtuustoryhmä on johdonmukaisesti koko valtuustokauden ajan vastustanut Vantaan ratikan rakentamista.

Tulevat maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset eli MAL-neuvottelut ratkaisevat ajautuuko Vantaa vuosikymmenien taloudelliseen ahdinkoon. Vantaan valtuusto teki ehdollisen päätöksen ratikan rakentamisesta toukokuussa 2023, mikäli valtio osallistuu rakentamisen kustannuksiin 30 % osuudella eli 170 miljoonalla eurolla.

Vantaan ratikka on Väyläviraston laskentaperusteiden mukaan liikennetaloudellisesti kannattamaton.

Ratikan kannattavuus Vantaan taloudelle laskelmissa perustuu ratikan lisärakentamismahdollisuuksien tuomiin kiinteistötaloudellisiin maanmyynti- ja kaavoituskorvaustuloihin. Kustannuksiksi arvioitiin tulevalle 25 vuodelle 826 miljoonaa euroa ja tuloiksi seuraavalle 40 vuodelle 836 miljoonaa euroa.

Kun ratikkahanketta käynnistettiin v. 2019, väitettiin, että ratikkaa käyttäisi 80 000 matkustajaa vuorokaudessa. WSP Group tarkisti laskelman v. 2022 ja julkaisi uuden raportin ”Vantaan ratikan matkustajamääräennusteet”. Raportin mukaan v. 2030 matkustajia olisi 31 000 vuorokaudessa ja v. 2050 matkustajia olisi 46 000 vuorokaudessa. Ratikkavaihtoehdossa esitetyn kasvun tuoma joukkoliikenne voidaan tarkistetun laskelman mukaisesti hoitaa huoleta runkobusseilla.

Vantaan Ratikan rakentamispäätös ei ole vielä lainvoimainen. Päätös on valitusten takia hallinto-oikeuden käsittelyssä. Ratikan päätökset ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä päätöksenteossa esiintyneiden esteellisyyksien takia. Ratikan päätöksenteon tuoman lisärakentamisen tarkastelut ja laskelmat perustuvat ratikan kaavarunkoon. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne kaavarunkoa. Sisällöltään esitetty rakentaminen on osittain tuoreen yleiskaavan vastaista. Tätä ei ole voitu varmentaa, koska kaavarungoista ei suunnitelmana voi valittaa.

MAL-sopimusten solmiminen kaupunkikeskusten kanssa on tietojemme mukaan tulossa hallituksen päätettäväksi lähiaikoina. Päätös on asuntopoliittisena- ja kaavoitusasiana ympäristöministeriön valmistelussa. Valtion osallistuminen MAL-sopimukseen perustuu kuitenkin liikennehankkeiden rahoittamiseen, joka kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön toimivaltaan.

Olisi valitettavaa, jos valtion 170 miljoonan ”ilmaisella rahalla” käynnistettäisiin Väyläviraston laskentaperusteiden mukaan liikennetaloudellisesti kannattamattoman ratikan rakentaminen.

Vantaan PS-valtuustoryhmä

Niilo Kärki, puheenjohtaja

Kai-Ari Lundell, varapuheenjohtaja

Kirjoitettu 20.5.2024

Valtuustoryhmän Taloussuunnitelman 2025-2028 ryhmäpuhe

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki pitää ryhmäpuheenvuoron.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat!

Viime viikolla kuulimme, ettei kaupungin taloudessa ole juurikaan pelivaraa ensi vuoden talousarviota ja tulevia tts-vuosia ajatellen. Tiukka talous ja sen perustelut ovat uskottavia. Merkittävimmät lisäykset ovat jo alustavassa luonnoksessa.

Tärkein yksittäinen asia on varmasti TE uudistus.

215 vakanssia siirtyy valtiolta TE2024-uudistuksen työllisyyden ja kotoutumisen palveluihin liittyen.

Tikkurilan osaamiskampusalueen kehittäminen jatkuu. Se on tärkeä Vantaan kehittämiselle ja kehittymiselle.

Tärkein uusien vakanssien lisäys kohdistuu perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja toiselle asteelle; yhteensä 237 vakanssia.

Kouluvalmentajien määrää lisätään 20:een (vl 7-9). Saatujen kokemusten mukaan he vaikuttavat erityisesti nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevästi. Tärkeää kehitystä myös kiusaamisen ja kouluväkivallan vähentämiseen.

Luku- ja laskutaitoa nostetaan – lukumateriaalia lisätään. Tämä on tärkeää – kännykät eivät korvaa kirjoja ja lehtiä. Kännykät eivät kuulu ainakaan 1-3 vuosiluokille. Silloin opetellaan koulun käymistä.

Kouluvalmiuksien kehittymistä on pyrittävä edistämään jo päiväkodeissa ja esikoulussa nykyistä enemmän.

Jos koulunkäynnin perustaidot jäävät heikoiksi, koulumenestyskin jää monilla heikoksi. Tällöin myös jatkomenestys lukiossa tai ammattikoulussa vaarantuu.

Liikuntapalveluihin panostetaan toteuttamalla liikkumisohjelmaa. Yhdessä liikkuminen edistää koulurauhaa ja vähentää kiusaamisen/kiusatuksi tulemisen riskiä. Koulurauhan edistäminen ja kiusaamisen estämien ovat tärkeitä vuodesta toiseen. Hyväksi koettuja käytäntöjä tulee levittää koko Vantaan alueelle.

Kodin ja koulun yhteistyöstä on huolehdittava ja edelleen kehitettävä. Mikkolan kaltaista viestinnän puutteellisuutta ei saa päästää enää muualla tapahtumaan. Sellaista kiirettä ei saa tulla, ettei hyvissä ajoin ehditä tiedottaa ja muutoksia käsitellä.

Kouluruokaan lisättiin rahoitusta jo tälle vuodelle. Nyt on ruokailujärjestelyillä varmistettava, ettei kouluruokailua enää korvata esimerkiksi kioskiruoalla. Terveellinen kouluruoka on tärkein elementti koulujaksamiselle. Ruokailurauha on myös tärkeä valvottava ja seurattava asia, ettei kenenkään tarvitse jännittää tai pelätä kiusaamista myöskään ruokailun aikana.

TTS-kauden uutena asiana on syytä aloittaa uusien omakotialueiksi sopivien alueiden etsiminen ja kaavoittaminen. Alueet tulee etsiä ensisijaisesti peltoalueilta ja lisänä mahdollisesti osin talousmetsistä. Kyseessä on hidas prosessi ja se tulisi käynnistää nyt, kun kaavoittamisen puolella on muuten tavallista hiljaisempaa. Tämä lienee ehkä tärkein yksittäinen keino pyrkiä lisäämään Vantaalle veronmaksukykyistä väestöä.

Viimeisenä vielä muistutan Vantaan vetovoiman ja viihtyisyyden näkökulmasta tärkeimmästä asiasta.

Turvallisuus julkisilla paikoilla ”turuilla ja toreilla”, kaduilla ja asemilla. Yhteistyön edelleen kehittäminen poliisin, VR:n, HSL:n ja kolmannen sektorin kanssa.

Kiitos

Kirjoitettu 11.5.2024

Riikka Purra Kaupungintalolla

Ministeri Riikka Purra kävi Kaupungintalolla Tikkurilassa puhumassa Perussuomalaisten Eu-vaaliteemoista.

Perussuomalaiset on Eurooppa-myönteinen puolue. Eurooppa koostuu itsenäisistä valtioista, ja hyvä niin. Päätäntävaltaa ei saa liikaa ulkoistaa Euroopan parlamentille.

Kun puhutaan monikulttuurisuudesta, usein unohdetaan, että itse Eurooppa koostuu monista isoista ja pienistä kansallisvaltioista, joilla on oma kielensä ja kulttuurinsa.

Suomalaisuudellakin on arvonsa.

Päätetään itse 🇫🇮

#päätetäänitse #euvaalit #perussuomalaiset #Tikkurila #Vantaa

Kirjoitettu 29.4.2024

Aluehallituksen PS-ryhmäpuhe uudistusohjelman valmistelusta

Vantaa-Kerava aluehallituksen PS-jäsen Teemu Purojärven ryhmäpuhe uudistusohjelman valmistelusta:

ARVOISA PUHEENJOHTAJA, HYVÄT ALUEVALTUUTETU

Aluksi kiittäisin sekä virkavalmistelua, henkilöstöä että poliittisia ryhmiä uudistusohjelman valmistelusta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelma voidaan joillain laseilla nähdä talouden kulukuurina.

Itse en kuitenkaan näkisi tätä uudistusohjelmaa ainoastaan talouden vyön kiristämisenä vaan samalla toimialueet ovat päässeet miettimään omaa toimintaansa. Ja erityisesti miettimään sitä mitä kannattaa tehdä ja millä hinnalla.

On totta, että saamme vähemmän rahaa lakisääteisten tehtävien järjestämiseen, kuin mitä oikeasti kuuluisi saada. Palveluiden tarve kasvaa voimakkaammin kuin mitä siihen meille osoitetaan varoja. Käytännössä siis meidän tulee voida tehdä vähemmällä enemmän.

Diagnoosiperusteinen laskentamalli ei lähtökohtaisesti kohtele oikein esimerkiksi sosiaalipuolen toimintaa. Toisaalta tiedämme, että tietojen siirtymisessä oli ja on ongelmia, jolloin kertoimet ovat kääntyneet itse asiassa meitä vastaan.

Siitä huolimatta tämä uudistusohjelma on tarpeellinen. Kyse on kuitenkin viime kädessä veronmaksajan rahasta, joiden vastuullisesta käytöstä olemme kaikki vastuussa.

On myös hyvä huomauttaa tässä kohtaa, että ohjelman valmisteluun on osallistunut laajasti eri tahoja. Meidän poliittisten päättäjien lisäksi myös henkilökunta on osallistunut ohjelman tekemiseen. Uskon, että myös heidän kädenjälkensä tässä näkyy.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmäärää halutaan kuntien toimesta kasvattaa voimakkaasti. Kasvu perustuu myös vahvasti muuhun kuin nykyisten kuntalaisten syntyvyyteen.

Tämä tuo mukanaan runsaasti erilaisia, erityisesti sosiaalihuollon, ongelmia. Lastensuojelun ja sosiaalityön työmäärä tulee kasvamaan entisestään. Suuri huoli liittyy siihen, mistä saamme esimerkiksi koulutettuja sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun.

Ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan ja juuri kun olemme saaneet nenän pinnalle edellisestä kriisistä, joudumme valmistautumaan seuraavaan mahdolliseen haasteeseen.

Samalla kun tehostamme toimintaa, tulee myös huolehtia enenevästi kasvavasta palvelutarpeesta.

Euromääräisesti puhuttaessa kustannusjarruista suurin jarru on laitettu erikoissairaanhoidon ja HUSn menoihin. HUSn kustannuksiin emme kuitenkaan voi täysin itse vaikuttaa johtuen Uudenmaan erillisratkaisusta ja muodostetusta HUS-yhtymästä. Jarrua tulee onneksi myös muihin kustannuksiin.

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata, että jarrua ei olla laittamassa henkilöstön kuluihin. Emme siis irtisano hoitajia ja lääkäreitä. Tämä on tärkeä viesti myös jokaiselle hyvinvointialueen työntekijälle! Emme leikkaa henkilöstöstä. Sen sijaan pyrimme kotiuttamaan ostopalvelua omaksi toiminnaksi silloin kun se on taloudellisessa mielessä järkevää.

Uudistusohjelman lopuksi on jokaisen toimialan omat taulukot siitä, millä toimilla tehostamista haetaan ja kustannuksia pienennetään. Osa luvuista on vielä toiveen asteella eikä näiden toteutumisesta voi sanoa varmuutta. Säästöt myös jakautuvat osin useammalle vuodelle. On kuitenkin tärkeää, että lukuja on jouduttu miettimään. Jo se itsellään lisää henkilöstön kustannustietoisuutta ja kykyä vaikuttaa kuluihin.

Haluaisin kiittää vielä kaikkia uudistusohjelman laatimiseen osallistuneita. Muistutan myös, että nyt on tehty vasta suunnitelma sokkelin valamisesta. Seuraavaksi täytyy alkaa töihin.

Teemu Purojärvi, TtM
Perussuomalaiset
Vantaan-Keravan hyvinvointialue
Aluevaltuutettu – aluehallituksen jäsen
Yksilöasioiden jaoston puheenjohta

Kirjoitettu 7.1.2024

Yhdistyksen hallitus järjestäytyi

 

Vantaan Perussuomalaiset ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin yhdistyksen toimistolla Hiekkaharjussa.

Edessä istumassa 2. vpj Calle Viteli, 1.vpj Teemu Purojärvi, pj Peter Lammenranta ja sihteeri Aapo Happonen.

Takana seisomassa Eeva Lammenranta, Jesse Virtanen, Sari Linnansalmi, Harri Sjelvgren, Niilo Kärki, Markku Naumanen, Ari Jussila ja Arto Päivinen.

Kuvasta puuttuvat kuvan ottanut Kai-Ari Lundell, Ritva Törmä, Janne Hartikainen, Juha Järä, Tiina Railo, Juha Suoniemi, Rosa Wallius ja Markku Weckman.

Kirjoitettu 12.12.2023

Aluevaltuustoryhmän talousarviopuhe

Vantaa-Kerava hyvinvointialueen puheenjohtaja Suvi Karhu talousarviopuhe aluevaltuuston budjettikokouksessa:
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut kuulijat,
Kiitän kaikkia puolueita mukavasti sujuneista talousarvioneuvotteluista. Käytimme mielestäni neuvotteluihin ja asioihin perehtymiseen sopivan pitkästi aikaa, niin, että tuli tunne, että olemme tilanteessa ajan tasalla. Kiitän erityisesti siitä, että jokainen puolue tuntui ymmärtävän haasteellisen tilanteen, jossa hyvinvointialueemme on.
On ikävä tosiasia, että hyvinvointialueita ja niiden rahoituksen lakeja tehdessä ja päätettäessä tapahtui erinäköisiä virhearviointeja. Hallinnon järjestäminen, erilaisten sopimusten siirrot, järjestelyvastuiden muutokset ja monet muut asiat ovat vieneet enemmän rahaa, kuin alunperin ennakoitiin. Rahoituksen suhteen Vantaan ja Keravan alue, jossa jo aiemmin tehtiin hyvin edullisesti per asukas sote- ja pelastuspalvelut, sai lyhyen tikun käteen. Perussuomalaiset pitääkin hyvin tärkeänä sitä, että keskitymme turvaamaan kaikki lakisääteiset palvelut ja toteutamme hoitotakuuta. Kiitämme arvokkaita työntekijöitä, jotka tekevät parhaansa joka päivä haastavissakin olosuhteissa.
Talousarvionevotteluissa Perussuomalaiset nostivat esiin erityisesti omaishoitajien tilanteen. Olemmekin kiitollisia muille puolueille tuesta esityksellemme, että omaishoitajilta perittäviä maksuja ei nosteta. On myös tärkeää, että aterioiden laatua seurataan jatkossakin ja ensi vuonna selvitetään, voiko alueella siirtyä kotiin vietävien aterioiden suhteen palveluseteli-malliin.
Investointisuunnitelmissakin mainitut uudet valmiusasemat Hakunilaan, Myyrmäkeen ja Korsoon ovat tärkeitä, jotta pahimman sattuessa apu saapuu nopeasti tarvitsevalle. Haluamme myös kiittää kaikkia vapaaehtoisia, vapaapalokuntalaisia ja järjestötoimijoita, jotka toimivat merkityksellisenä lisäjoukkona alueellamme.
Ensi vuosi tulee olemaan haastava. Alkuvuodesta on edessä uudistusohjelman laadinta ja hyväksyminen sekä todennäköinen lisärahoituksen hakeminen valtiolta. Jotta saamme lakisääteiset palvelut hoidettua, on nyt talousarviossa oleva 100 miljoonan euron alijäämä totisinta totta, eikä ole mitään keinoja, että tätä alijäämää voisi millään leikkauksilla kuroa umpeen, ja samalla toteuttaa lakisääteisiä palveluja. Ymmärrämme toki myös valtion talouden erittäin haastavan tilanteen ja sen, että valtionkin on tehtävä leikkauksia, sillä muutoin todennäköisesti EU:sta puututaan tilanteeseen, ja silloin ei keneltäkään suomalaiselta enää kysytä mielipidettä siihen, mistä Bryssel määrää jättileikkaukset tehtävän. Toivommekin, että nykyisellä maan hallituksella on viisautta siihen, että hyvinvointiyhteiskuntamme kannalta kriittiset ja tärkeät asiat pysyvät toiminnassa, ja tarvittavat leikkauskohteet löytyvät toissijaisista asioista toiveiden tynnyristä.
Perussuomalaiset kantaa tulevanakin vuonna huolta ikäihmisten pärjäämisestä, mielenterveyspalvelujen saatavuudesta sekä osaajapulasta. Uudistusohjelmaa laadittaessa nämä ovat myös niitä asioita, joista on pidettävä huolta haastavienkin tilanteiden keskellä, jotta vuoden päästä jälleen seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa olisi tunnelin päästä näkyvä valo jotain muuta, kuin lähestyvä juna.
Kirjoitettu 28.11.2023

Hieno PS-lehden artikkeli Pauli-Artturi Luttisesta

Pauli-Artturi on Vantaan Perussuomalaisten veteraani ja todellinen ikiliikkuja. Hän toritapahtumissa on aina mukana jakamassa PS-lehteä säässä kuin säässä. Pauli-Artturi on PS-lehden Suomen ykkösjakaja.

Napauta kuvaa, niin se suurenee, ja pystyt lukemaan tekstin.

Kirjoitettu 19.11.2023

Syyskokouksessa valittiin v. 2024 hallitus

Yhdistyksen sääntömääräistä kokousta vetivät yhdistyksen sihteeri Aapo Happonen, kokouksen puheenjohtaja Markku Naumanen sekä nykyinen puheeniohtaja Peter Lammenranta, joka valittiin myös tulevan vuoden puheenjohtajaksi.

On hyvä, että yhdistys on jäsenistöltään laaja ja osaava. Tekijöitä riittää ja työnjako toimii hyvin. Yhdistyksen hallituksen, kaupunginvaltuustoryhmän sekä aluevaltuustoryhmän vetäjinä toimii eri vastuuhenkilöt.

Alhaalla istumassa vasemmalta yhdistyksen tulevan vuoden hallituksen jäsenet: Calle Viteli, Arto Päivinen, Teemu Purojärvi, pj Peter Lammenranta, Markku Naumanen, Niilo Kärki, Kai-Ari Lundell, Ritva Törmä, Jesse Virtanen, Aapo Happonen Takana seisomassa varajäsenistä: Tiina Railo, Teemu Uimonen, Markku Weckman, Roosa Wallius, Juha Järä, Juha Suoniemi, Janne Hartikainen, Harri Sjelvgren. Kuvasta puuttuvat Ari Jussila ja Sari Linnansalmi.

Kirjoitettu 13.11.2023

Valtuustoryhmän puheenjohtajan budjettipuhe

PS-valtuustoryhmän ryhmäpuhe valtuuston budjettikokouksessa 13.11.2023
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki:
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, vantaalaiset!
Tärkein yksittäinen budjettikirjan lisäys oli:
Ateriapalveluihin jatketaan 1 miljoonan lisärahoitusta. Myös puistoruokatarjoilun edelleen kehittäminen oli hyvä päätös.
Molemmat ovat tärkeitä panostuksia lapsiin ja nuoriin.
Jo viime syksyn puheenvuoroissa muistutimme tarpeesta pienentää segregaatioalueiden koulujen luokkakokoa, jotta opettajilla on kunnolla aikaa vieraskielisten lasten opettamiseen. Tarve jatkuu edelleen. Samoin luokkarauhan varmistaminen. Yhteiskuntaan sopeutumisessa on edelleen tärkeää vahva suomen kielen taito.
Kuntatutkija Timo Aro on todennut, että suurissa kaupungeissa noin 0,5–1 prosentin kasvu olisi optimi. Jos mennään yli yhden tai kahden prosentin, alkaa tulla negatiivisia vaikutuksia, jollei kasvuun varauduta perusteellisesti. Useana vuonna kasvumme on ollut jopa 2,5 % tuntumassa. Kasvun tarvetta tunnutaan perusteltavan ratikan rakentamiskeskusteluun liittyen.
Vantaa on Suomen vieraskielisin kunta. Viime vuonna Vantaan väestönkasvu oli 100 prosenttisesti vieraskielistä.
Olemme Vantaalla jo vuosien ajan pyrkineet estämään segregaatiota mm. myönteisen erityiskohtelun ohjelmalla, 2 M€/v. MEK-ohjelman vaikuttavuudesta ei ole esitetty selkeitä tuloksia.
Perussuomalaiset on useana vuonna esittänyt pidättäytymistä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta niin kauan kun olemme yksi maan vieraskielisimmistä kunnista.
Viime vuosien entistä avoimempi kirjoittelu mediassa segregaatiokehityksen voimistumisesta erityisesti Ruotsissa ja kotimaan lisääntyneet kirjoitukset väkivaltaisuuksista ja poliisin kirjoitukset rikollisjengeistä on pantu merkille somessa ja eri keskusteluissa.
Tähän mennessä olemme saaneet huomata, ettei runsaan maahanmuuton ja segregaatiokehityksen haasteisiin ole valtiovallan taholta riittävästi reagoitu. Odotamme mielenkiinnolla uuden hallituksen toimenpiteitä.
Suomen vieraskielisimpänä kaupunkina tehtävämme on tuoda myös kuntatason haasteet valtiovallan – lainsäätäjän – tietoisuuteen, ennen kuin olemme ongelmien kanssa peruuttamattomasti Ruotsin tiellä.
Ruotsin viranomaiset ja poliitikot ovat toistuvasti varoittaneet tekemästä samaa virhettä kuin he ovat tehneet – vastaanottaneet turvapaikanhakijoita runsaasti, vuodesta toiseen.
Ruotsi onkin jo ottamassa mallia Tanskan turvapaikkapolitiikan rajoituksista. Tanska on myös edelleen kiristämässä omaa politiikkaansa.
Myös Saksa ja Ranska ovat kiristämässä turvapaikkapolitiikkaansa. Liittokansleri Shultz on vaatinut EU:n ulkorajojen tiukempaa valvontaa – MYÖS Saksan rajojen.
Edellä mainitut valtioiden uudet linjaukset osoittavat, etteivät muutkaan läntiset EU-maat ole keksineet riittävästi toimivia ratkaisuja kansainvaellusten tuomiin ongelmiin.
Itäisistä EU-maista – Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari Tshekki, Slovakia ja Unkari – EI ole juurikaan uutisoitu turvapaikanhakijoista johtuvista ongelmista.
Näissä maissa on onnistuttu kansallisilla päätöksillä pitämään ongelmat rajojen ulkopuolella. Kansallisilla ratkaisuilla siis voidaan vaikuttaa merkittävästi.
Ongelmista kärsivät valtaosaltaan kuntalaiset ja lasku tulee veronmaksajille. Ongelmat kohdistuvat myös vähävaraisiin vantaalaisiin mm. kilpailuna matalan kynnyksen työpaikoista ja edullisista vuokra-asunnoista.
Olemme tyytyväisiä, että segregaatioon liittyvä lisäyksemme menestyi viime vuoden neuvotteluissa.
” Vantaalla pyritään torjumaan segregaatiota aiempaa vaikuttavammin. Kuutoskaupunkien ja valtion kanssa yhteistyössä selvitetään kansainvälisten esimerkkien pohjalta, miten valtion ja kaupunkien toimin voidaan lisätä työkaluja ja mahdollisuuksia segregaation torjuntaan.”
Asia on syytä ottaa ripeästi työn alle. Yhteydenpito Ruotsiin ja Tanskaan: ystävyyskaupunkien kokemuksiin ja sikäläisiin lainsäädännön keinoihin ja menettelyihin.
Odotamme edelleen tiedottamista yhteydenpidosta ja erityisesti toimenpiteitä Vantaan osalta.
Tämän vuoden tekstilisäysesityksemme keskustelu ja kokemusten opiksi ottaminen kuutoskaupunkien ja kummikaupunkimme Huddinge´n kanssa hyväksyttiin.
Myös yhteydenpitoa Sisäministeriön ja Migrin kanssa on syytä lisätä.
Edelleen vieraskielisimpänä kaupunkina Vantaalle EI TULE sijoittaa vastaanottokeskuksista oleskeluluvan saaneita. Työtuloillaan toimeentuleva työperäinen maahanmuutto on tervetullutta.
Ensi vuoden talousarviokirjaan lisättiin teksti: Vantaalle/Vantaalta muuttaville tehdään säännöllisesti vetovoima/pitovoima kysely.
Riittääkö Vantaan vetovoima?
Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.
Sille tärkeä jatko on myös suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla tarvittavia muutoksia aikaansaadaan.
Kiitos
Kirjoitettu 3.11.2023

Vantaan Talousarvio 2024 Perussuomalaisten silmin

Viikolla käytiin pitkät kaksipäiväiset #Vantaa talousarvioneuvottelut vuodelle 2024. Jakovaraa oli vähän, koska Vantaan tulevaa kuntaveroprosenttia 6,4 ei voida korottaa, eikä lisävelkaa voida ottaa.
Talouden lähtökohtiin nähden neuvottelutulokseen on oltava tyytyväinen. Vuoden 2024 Talousarviossa panostetaan lapsiin ja nuoriin. Perussuomalaisten tavoitteista saatiin läpi:
– kesän loma-ajan mittainen maksuton puistoruokailu, lapsille tarjotaan lämmintä ruokaa joka päivä (130 000 euroa)
– jatketaan kouluruokailun lisärahoitusta, lounaiden kehittämisohjelmaa jatketaan ja kouluruuan laatua parannetaan ja ruuan riittävyyteen kiinnitetään huomiota (1,1 miljoonaa euroa)
– liikunta- ja urheiluseurojen avustuksia korotetaan (140 000 euroa)
– avataan kaksi uutta nuorisotilaa kahdelle uudelle alueelle (100 000 euroa)
– varataan rahoitus kahteen Irlannin mallin mukaiseen katutyöpartioon, vaikuttavuus perustuu jatkuvaan läsnäoloon alueilla (300 000 euroa)
– ennaltaehkäisevään ja turvallisuutta ja palvelujen saatavuutta parantavaan nuorisotyöhön panostetaan vahvasti (200 000 euroa)
– kotouttamisen yksilöllisyyttä ei huomioida riittävästi, ei ole riittävästi resursseja
– selvitetään kuutoskaupunkien ja ystävyyskaupunki Huddingen kokemuksia segregaation osalta
– katujengi-ilmiötä aletaan tutkia, Nuorisotutkimusseura, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
– kaupunki varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyyden kaupunkikeskustoissa
– kaupunkiin ja kaupungista muuttaville tehdään säännöllisesti veto- ja pitovoimakyselyt
– kaupunki vahvistaa elinvoimaisten yritysten houkuttelua Vantaalle
– oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista vantaalaisille yrityksille tehostetaan
– selvitys harrastusten Vantaa-palveluiden toimivuudesta, liikuntatilojen käytöstä ja kohdentumisesta maksuperusteuudistuksen jälkeen
– kiinnitetään erityistä huomiota rakennushankkeiden laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toteutukseen kiinnittämällä huomiota tilaajaosaamiseen, suunnitteluun sekä valvontaan
Hyvin merkittävä on valtion koulutuksellinen tasa-arvo eli KOTA-raha (6,9 miljoonaa euroa), jolla voidaan paikata esim. oppimisvajetta tai koulutuksen segregaatiota.
Hyvin paljon Vantaa satsaa katujen ja puistojen korjauksiin ja kunnossapitoon (n. 50 miljoonaa euroa). Vantaan toimintamenot ovat yhteensä rapiat miljardi eli 1031 miljoonaa euroa.
Perussuomalaiset ei saanut läpi lisäystä, jonka mukaan vuoden 2024 ratikkahankkeesta tehtäisiin ulkopuolinen selvitys ja riskikartoitus, jossa otettaisiin huomioon muuttunut toimintaympäristö, verotuloarviot sekä arvioitaisiin matkustajamääräennusteet uudelleen.
Perussuomalaiset eivät ole täysin tyytyväisiä kaupungin pientaloa-ohjelmaan, sillä pientaloalueita kaavoitetaan liian vähän. Olisimme halunneet edistää pientalorakentamista perustamalla kaikista puolueista koostuvan työryhmän.
Olisimme halunneet palauttaa kotihoidontuen Vantaa-lisän.
Tietenkään yksikään puolue ei monipuoluedemokratiassa voi saada läpi kaikkia tavoitteitaan. Tavoitteet saadaan läpi yhdessä neuvotellen.
Perussuomalaiset kiittää muita puolueita hyvästä neuvottelutahdosta ja -ilmapiiristä. Erityinen kiitos uusille tekijöille, neuvottelujen vetäjä KH:n puheenjohtaja Mika Kasonen ja kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
Perussuomalaisten neuvotteluryhmäkvartetti oli Kai-Ari Lundell, Pekka Virkamäki, Mika Niikko ja Tanja Aidanjuuri.
Kirjoitettu 3.11.2023

Presidenttiehdokas Jussi Halla-aho Tikkurilassa

#turvallinentila #halla-ahopresidentiksi2024

 

Presidenttiehdokas Jussi Halla-aho vieraili Tikkurilassa lauantaina 28.10. Vaikka ilma ei ollut kuin morsian, väkeä ja mediaa tuli hyvin paikalle.

 

Jussin nimikirjoitukset olivat kovaa valuuttaa.

 

Vantaan Perussuomalaiset pystytti paikalle kolme telttaa. Yhdestä tarjottiin hernesoppaa soppatykistä, toisesta grillimakkaraa sekä kolmannesta vaalipropagandaa ja hyvää keskusteluseuraa. Yleinen fiilis oli hyvä, luotto siihen, että Halla-aho menee presidentinvaalien toiselle kierrokselle oli vahva.

Kirjoitettu 20.4.2023

Vantaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Hyvät Vantaan Perussuomalaiset ry:n jäsenet, tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen Kevätkokoukseen! Isäksi täydennämme hallitusta yhden varapaikan verran.
 • tarjolla on myös kahvia ja pullaa
 • sunnuntaina 4.6. klo 13-15.30
 • Korson asukastila, Korsontie 2, 01450 Vantaa
t. yhdistyksen hallitus
Kirjoitettu 13.4.2023

Vantaan Perussuomalaiset kiittää

Vantaalta tuli Perussuomalaisille 23 023 ääntä, mikä tarkoittaa 1,6 prosentin nousua viime eduskuntavaaleihin nähden. Joka viides vantaalainen äänestäjä äänesti Perussuomalaisia.

Vantaalaisia ehdokkaitamme emme tällä kertaa saamme läpi. Ylipäätään Vantaalta saatiin vain 4 kansanedustajaa, kaksi SDP, yksi KOK ja yksi VAS. Espoosta tuli peräti 13 kansanedustajaa. Asukaslukuihin nähden epäsuhta on valtaisa.

Kiitos kaikille PS Vantaan ehdokkaille. Teitte kovaa työtä, vaikka tällä kertaa yksikään ehdokkaamme ei mennyt läpi. Uusimaa on kivikova vaalipiiri.

Mika Niikko 2258
Tanja Aidanjuuri 1541
Pasi Liukkonen 1406
Suvi Karhu 1402
Janne Hartikainen 1365
Juha Suoniemi 913
Jeppe Isberg 644
Tuukka Saimen 533

Harmi, että valtakunnallinen äänestysprosentti jäi hieman matalaksi. Jo 0,5 prosentin nousu äänestysaktiivisuudessa olisi voinut tarkoittaa ykkössijaa Perussuomalaisille.

Paljon ääniä Vantaaltakin meni puolueemme puheenjohtajalle, Suomen äänikuningatar Riikka Purralle, koska kyseessä oli samalla pääministerivaalit. Ihanalle Riikka Purralle kiitos hienosta vaalikamppailusta. Hän jaksoi kiertää pitkin maata levittämässä perussuomalaista sanomaa. Puoluetta johdettiin edestä niin kuin pitääkin. Tuloksena oli puolueemme kaikkien aikojen suurin äänipotti, joka tuotti 46 kansanedustajaa. Lisäystä edellisiin eduskuntavaaleihin tuli 7 paikkaa.

Erityiskiitos kaikille kenttätyöntekijöillemme, jotka jaksoivat uurastaa pyyteettömästi rakentaen useita toritapahtumia.

Tästä on hyvä jatkaa kohti kahden vuoden päästä järjestettäviin kuntavaaleihin.

Kirjoitettu 15.3.2023

Vantaan Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaat

Klikkaa ehdokkaan linkkiä, niin pääset suoraan hänen sivulleen.

Tanja Aidanjuuri

Janne Hartikainen

Jeppe Isberg

Suvi Karhu

Pasi Liukkonen

Mika Niikko

Tuukka Saimen

Juha Suoniemi

Kirjoitettu 25.1.2023

Videokooste Perhe ensin! tapahtuman paneelista

Perussuomalainen Nuoriso ja Vantaan Perussuomalaiset järjestivät Perhe ensin! -tapahtuman Vantaan kaupungintalolla.

Leo Viljanen teki tapahtuman paneelista hienon videokoosteen. Voit katsoa sen alla olevasta linkistä:

Kirjoitettu 23.1.2023

Eduskuntavaaliehdokkaamme 2023

Vantaan Perussuomalaiset ry ylpeänä esittää ehdokkaansa eduskuntavaaleihin 2023. Kun puolueen ehdokassivut on avattu julkisiksi, voit tutustua ehdokasesittelyihin tarkemmin.

Kirjoitettu 20.12.2022

Perussuomalaisten ensimmäinen VaKe-alueen budjettipuheenvuoro

Historian ensimmäisen Vantaa-Kerava hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvion PS-puheenvuoro, jonka piti kaupunginhallituksen jäsen Teemu Purojärvi.

ARVOISA PUHEENJOHTAJA – HYVÄT ALUEVALTUUTETUT

Haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteisestä hengestä, mikä talousarvioneuvotteluissa vallitsi koko sen prosessin ajan.

Kaikki ymmärtävät, että nykyisellä vajavaisella valtion rahoituksella, alueella tulee keskittyä niihin keskeisiin, lakisääteisiin ja tutkitusti vaikuttaviin toimiin ja kohdistaa myös rahoitus näihin.

Onkin hyvä todeta, että ikääntyneiden ja vammaisten omaishoito koettiin yhteisesti sellaiseksi tärkeäksi ja vaikuttavaksi toimeksi, johon päätimme panostaa enemmän. Ensi vuonna panostamme 200 tuhatta euroa enemmän omaishoitajiin ja heidän hyvinvointiin. Talousarvioon lisättiin myös teksti Neuvolapalveluiden saatavuuden parantamisesta. Tämä antaa toivoa siihen, että tulevaisuudessa perheet voivat käydä sillä tutulla terveydenhoitajalla, lähellä perhettä, koko lapsiperheajan. Neuvolan merkitystä ei liene voi liikaa korostaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue poikkeaa selkeästi muista alueista. Alueellamme asuu enemmän vieraskielisiä kuin muilla alueilla. Tämä näkyy myös palvelun tarpeessa. Vieraskielisiin kohdistuvat menot lisääntyvät vauhdilla. Samaan aikaan valtio kompensoi alueelle liian vähän rahaa vieraskielisten aiheuttamiin terveys- ja sosiaalimenoihin. Tulevaisuudessa tämän suuntauksen on muututtava, jotta voimme turvata yhdenvertaiset sosiaali- terveys ja pelastuspalvelut Vantaan ja Keravan alueella.

ARVOISA PUHEENJOHTAJA – HYVÄT ALUEVALTUUTETUT

Vajaan kahden viikon kuluttua palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle. Toivonkin viisautta, voimia ja käärittyjä hihoja kaikille hyvinvointialueen johtajillemme, jotta kaikki toimii optimaalisesti ja että ihmisiä hoitavat työntekijämme voivat keskittyä Hyvan tekemiseen ilman huolta ja murhetta siitä, tuleeko palkka tilipäivänä vai ei.

Teemu Purojärvi, TtM

Perussuomalaiset

Vantaan-Keravan hyvinvointialue

Aluevaltuutettu – aluehallituksen jäsen

Yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja

#perussuomalaiset #vakehyva #Vantaa

Kirjoitettu 30.11.2022

Yhdistyksen v. 2023-2024 hallitus valittiin

Vantaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 27.11. Korson asukastilassa. Valittiin yhdistyksen tulevan vuoden hallitus, toimiva sekoitus sekä uutta että vanhaa tekijää.

Puheenjohtajaksi valittiin nykyinen puheenjohtaja Peter Lammenranta.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Marek Aaltonen, Aapo Happonen, Anniina Kafka, Niilo Kärki, Kai-Ari Lundell, Markku Naumanen, Teemu Purojärvi, Teemu Uimonen, Calle Viteli ja Roosa Wallius.

Varajäseniksi valittiin:

Jarmo Elo, Anja Evans, Janne Hartikainen, Ari Jussila, Eeva Lammenranta, Sari Linnansalmi, Arto Päivinen, Tiina Railo, Jesse Virtanen ja Markku Weckman.

Kirjoitettu 22.11.2022

PS-ryhmän ryhmäpuhe aluevaltuuston strategiakeskustelussa

Vantaan Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Suvi Karhun puhe aluevaltuuston strategiakeskustelussa:

Kiitän virkamiehiä ja muita puolueryhmiä yhteistyöstä koskien hyvinvointialuestrategian valmistelua ja käsittelyä.

Strategiaa on valmisteltu keväästä alkaen ja siihen on osallistettu hyvinvointialueen tulevia työntekijöitä, yhteistyöyhteisöjä ja myös meitä poliitikkoja. Strategia on erittäin merkittävä asiapaperi, joka ohjaa hyvinvointialueemme toimintaa seuraavat kolmisen vuotta.

Strategian merkittävään painoarvoon nähden osallistaminen olisi voinut olla parempaakin, erityisesti työntekijöitä osallistaen, mutta on tosiasia, että tämä sote-uudistus tapahtuu erittäin lyhyessä aikataulussa ja tämän vuoksi moni tärkeä asia täytyy valmistella liiankin nopeasti kuntoon, jotta tämä koko massiivinen palveluvastuun siirto pystytään oikeasti toteuttamaan kelvollisesti vuoden vaihtuessa. Toivottavasti seuraavan kerran, kun strategiaa tehdään, osallistaminen on laajempaa ja huolellisempaa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä käsitteli huolellisesti omissa kokouksissaan strategiaa ja teimme strategiaan useita muutosehdotuksia puolueiden välisiin neuvotteluihin. Harmillisesti tärkeistä muutosesityksistä osa ei saanut riittävää kannatusta muilta puolueilta, kuten korostaminen siitä, että hyvinvointialue keskittyy lakisääteisten palveluiden tarjoamiseen, joka takaisi paremmin taloudellisen kestävyyden tuleville vuosille, emmekä keksisi omasta päästämme kaikenlaista extrapuuhastelua. Tai strategiassa oleva hieman utopistinen toive nojautua ulkomaalaisten rekrytointien onnistumisiin, koska tiedämme kuitenkin, että kaikki muutkin länsimaiden valtiot kilpailevat samasta työvoimasta, paremmilla työehdoilla ja palkoilla, jolloin jäämme nuolemaan näppejämme ja akuutti kriisimme puuttuvista työntekijöistä pahentuu. Tätä valitettavasti ei nähty muiden puolueiden osalta riskinä, toisin kuin Perussuomalaiset näkee.

Kiitämme kuitenkin, että yhteistyössä muiden puolueiden kanssa muutama tärkeä Perussuomalaisten muutosesitys tuli hyväksytyksi, kuten sopimuspalokuntien maininta strategiassa, tai uusien teknologioiden ja digitaalisten palvelukanavien hyödyntämisen kehittäminen. Myös oikeudenmukaisuuden korostaminen johtajien toiminnassa mainittuna strategiassa tuli Perussuomalaisten aloitteesta, kiitos siitä.

Tammikuun ensimmäinen koittaa pian, ja haluan antaa vielä erikseen tässä todella isot kiitokset hyvinvointialueen virkamiehille, valmistelijoille ja kaikille käytännön tason hoito- ja pelastustyötä tekevälle henkilökunnalle, ketkä siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vuoden vaihteessa. Teette tärkeää ja arvokasta työtä, jotta tämä suuri kokonaisuus siirtyisi turvallisesti uusille harteille.

Mitä nöyrin kiitos.

#perussuomalaiset #Kerava #Vantaa #vakehyva

Kirjoitettu 14.11.2022

Valtuustoryhmän budjettipuhe

PS-valtuustoryhmän ryhmäpuhe valtuuston budjettikokouksessa 14.11.2022.

Puheen piti valtuustoryhmän pj Niilo Kärki.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, vantaalaiset!

Kuntatutkija Timo Aro on todennut (VS 8.9.), että suurissa kaupungeissa noin 0,5–1 prosentin kasvu olisi optimi. Jos mennään yli yhden tai kahden prosentin, alkaa tulla negatiivisia vaikutuksia, jollei kasvuun varauduta perusteellisesti. Useana vuonna kasvumme on ollut jopa 2,5% tuntumassa.

Vantaa on Suomen vieraskielisin kunta. Viime vuonna Vantaan väestönkasvusta 100 prosenttia oli vieraskielisiä.

Olemme vuosien ajan pyrkineet estämään segregaatiota mm. myönteisen erityiskohtelun ohjelmalla, 2 M€/v. MEK-ohjelman vaikuttavuudesta ei ole selkeitä merkkejä.

Perussuomalaiset on useana vuonna esittänyt pidättäytymistä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta niin kauan kun olemme yksi maan vieraskielisimmistä kunnista. Viime vuonna tuo lisäysesityksemme budjettikirjaan ei menestynyt äänestyksessä.

Viime vuosien entistä avoimempi kirjoittelu mediassa segregaatiokehityksen voimistumisesta erityisesti Ruotsissa ja kotimaan lisääntyneet kirjoitukset väkivaltaisuuksista ja poliisin kirjoitukset rikollisjengeistä on pantu merkille somessa ja eri keskusteluissa.

Tähän mennessä olemme saaneet huomata, ettei runsaan maahanmuuton ja segregaatiokehityksen haasteisiin ole valtiovallan taholta riittävästi reagoitu. Suomen vieraskielisimpänä kaupunkina tehtävämme on tuoda haasteet valtiovallan – lainsäätäjän – tietoisuuteen, ennen kuin olemme ongelmien kanssa peruuttamattomasti Ruotsin tiellä. Nyt ongelmista kärsivät valtaosaltaan kuntalaiset ja lasku tulee veronmaksajille.

Tämän vuoden tekstilisäysesitykseen kiintiöpaikoista pidättäytymiseen saimme toimialan kommenttina, ettei Vantaalla eikä muissa suurissa kaupungeissa ole kuntapaikkoja koska pk-seudulle muuttaa paljon turvapaikanhakijoita muualta Suomesta.

Olemme tyytyväisiä, että seuraava segregaatioon liittyvä lisäyksemme sai neuvotteluissa enemmistön tuen.

”Vantaalla pyritään torjumaan segregaatiota aiempaa vaikuttavammin. Kuutoskaupunkien ja valtion kanssa yhteistyössä selvitetään kansainvälisten esimerkkien pohjalta, miten valtion ja kaupunkien toimin voidaan lisätä työkaluja ja mahdollisuuksia segregaation torjuntaan.”

Asia on syytä ottaa ripeästi työn alle. Esimerkiksi kuutoskaupunkien kanssa tammikuussa kokemuksien ja ongelmien vähentämiskeinojen kokoaminen ja helmikuussa yhteydenpito Ruotsin ja Tanskan ystävyyskaupunkien kokemuksiin ja sikäläisiin lainsäädännön keinoihin ja menettelyihin.

Huhtikuussa on eduskuntavaalit. Kerätyistä kokemuksista ja erilaisista keinoista olisi silloin käytettävissä kooste hallitusneuvottelupuolueille – mitkä ne sitten ovatkaan.

Muita tärkeitä budjettikirjauksia:

400 000 euron lisäys kaupungin kouluruokailun kehittämiseen jäi pieneksi. Esitimme kolminkertaista lisäystä.

Miljoona euroa kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin, työntekijöiden saatavuusongelman ja pitovoiman kehittämiseen oli tärkeä lisäys. Myös lisäpanostus koulujen ja esiopetuksen tukitoimiin oli tärkeä.

Pohjaesityksessä oli 220 uutta vakanssia; mm. 122 perusopetukseen ja 51 varhaiskasvatukseen.

Segregaatioalueiden koulujen luokkakokoa on pienennettävä, jotta opettajilla on kunnolla aikaa vieraskielisten lasten opettamiseen. Yhteiskuntaan sopeutumisessa on tärkeää vahva suomen kielen taito.

On välttämätöntä, että saatavuusongelmaan kiinnitetään huomiota ja rekrytointiin panostetaan. Silti se ei tule olemaan helppoa pk-seudulla. Erityisesti segregoituneet koulupiirimme voivat olla erityinen rekrytointihaaste.

Riittääkö Vantaan vetovoima?

Kiitos

#perussuomalaiset #Vantaa

Kirjoitettu 13.11.2022

Tuokiokuvia Myyrmäen Marrasmarkkinoilta

Fiilis Paalutorilla ennakoi Perussuomalaisille kivaa tulosta kevään eduskuntavaaleissa.

Klikkaa linkkiä ja katso.

Myyrmäen Maalaismarkkinat 12.11. 2022 Perussuomalaisten teltalta – YouTube

Kirjoitettu 6.11.2022

Vantaan budjetti – miljoona euroa henkilöstölle, kaksi kouluille

Vantaan budjettineuvottelut saatiin päätökseen. Nytkin neuvotteluprosessi oli pitkä ja raskas.

Ensin ryhmät esittivät kysymyksensä toimialoille. Sitten ryhmät toivat ensin omat esityksensä, joita muut ryhmät myöhemmin kommentoivat. Lopuksi neuvottelijat istuivat valtuustosaliin aamu yhdeksästä lähes puoleen yöhön, ja neuvottelutulos saatiin aikaiseksi.

Perussuomalaisten neuvottelijat olivat valtuustoryhmän pj Niilo ja kaupunginhallitusryhmän pj Kai-Ari Lundell. Lisäksi mukana oli kaupunginhallituksen 2. vpj Mika Niikko.

Lopputulos oli maltillinen ja sellainen, että kaikki ryhmät saivat esitykseen jotakin.

Lopullisesti valtuusto hyväksyy budjettiesityksen.

Vantaan Sanomat haastatteli valtuustoryhmien edustajia. Kannattaa lukea koko artikkeli klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

* * *

5.11.2022 Vantaan Sanomat

Näin rahaa jaetaan Vantaalla ensi vuonna: Miljoona henkilöstölle, kaksi miljoonaa kouluille – “Jos kaikki lisäykset toteutettaisiin, kaupunki menisi konkkaan”

Perussuomalaiset ovat monta vuotta pyrkineet saamaan segregaatiolausuman budjettiin. Nyt siinä onnistuttiin. Lausumalla luvataan, että Vantaalla pyritään torjumaan segregaatiota aiempaa vaikuttavammin. Mallia katsotaan myös muista maista.

Kai-Ari Lundell (ps.) lisää perussuomalaisten ehdottaneen lisäksi luokkakoon rajaamista 16 oppilaaseen segregaatioalueiden kouluissa. Hinnaksi olisi tullut kahdeksan miljoonaa euroa. Perussuomalaisten mielestä osan summasta olisi voinut kattaa myönteisen erityiskohtelun ohjelman rahoista. Ehdotus ei mennyt suoraan läpi, mutta Lundell toivoo siihen vielä palattavan.

Myöskään kaikkia määrärahalisäyksiä ei hyväksytty.

– Jos kaikki puolueiden toivomat eurolisäykset toteutettaisiin, kaupunki menisi konkkaan, Lundell (ps.) tiivistää.

Kirjoitettu 26.10.2022

Vantaan on hillittävä asukasmääränsä kasvua

PS-valtuustoryhmän kirjoitus Vantaan Sanomissa 26.10.2022

Vantaan on hillittävä asukasmääränsä kasvua – ”Palvelut laahaavat perässä, koulut ja päiväkodit ovat tupaten täynnä…”

Kirjoittajat eivät pidä Vantaan kasvuvauhtia kestävänä.

Vihreiden Timo Huhta ja Sirpa Kauppinen kirjoittivat Vantaan Sanomissa, että edellisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa Perussuomalaiset keskittyivät lähinnä esittämään rajoituksia Vantaan asukasmäärän kasvulle.

Lue myös: Mielipide | Perustelut pinta-alasääntelyn torppaamiselle ontuivat pahasti

Vantaan kasvu on ollut hurjaa. Väestönkasvu on ollut useana vuonna 2,5 prosentin tuntumassa. Palvelut laahaavat perässä, koulut ja päiväkodit ovat tupaten täynnä. Asukkaat eivät pidä Myyrmäen ja Tikkurilan uusia, isoja ja ahtaita kerrostaloalueita viihtyisinä. Asemanseuduilla koetaan turvattomuutta.

Kuntatutkija Timo Aro totesi (VS 8.9.), että suurissa kaupungeissa noin 0,5–1 prosentin kasvu olisi optimi. Jos mennään yli yhden tai kahden prosentin, alkaa tulla negatiivisia vaikutuksia, jollei kasvuun varauduta perusteellisesti.

Poismuuttajissa on paljon keskituloisia perheitä, jotka ovat lähteneet kehyskuntiin.

Lue myös: Vantaan väkiluku kasvaa ja asiantuntijan mielestä se ei ole pelkästään hyvä asia – ”Espoo ja Vantaa muistuttavat koko ajan enemmän toisiaan”

Vantaa on Suomen vieraskielisin kunta. Muista kunnista vuosina 2015–2021 Vantaalle muuttaneista peräti 95 prosenttia on vieraskielisiä. Toisaalta poismuuttajissa on paljon keskituloisia perheitä, jotka ovat lähteneet kehyskuntiin.

Tammi-elokuussa Kelan vantaalaisille myöntämästä työttömyystuesta 48 prosenttia meni vieraskielisille. Perustoimeentulosta 37 prosenttia meni vieraskielisille. (VS 23.9).

Perussuomalaiset on johdonmukaistesti halunnut, että kaupunki pitää hyvää huolta nykyisistä pientaloalueistaan, ja että uusia vetovoimaisia pientaloalueita on rakennettava lisää. Asuinalueiden liepeillä olevia viheralueita ei saa nyrhiä enää yhtään.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pian Vantaa-Keravan hyvinvointialueella. Vantaan on nyt kaikin voimin keskityttävä koulujen kehittämiseen.

Segregaatioalueiden koulujen luokkakokoa on pienennettävä, jotta opettajilla on kunnolla aikaa vieraskielisten lasten opettamiseen. Yhteiskuntaan sopeutumisessa tärkeintä on vahva suomen kielen taito.

Tulevissa budjettineuvotteluissa olemme esittämässä merkittävää euromäärän lisäystä kouluruuan tason nostamiseksi. Maittava ja maksuton kouluruoka on yksi tasa-arvon kulmakivistä.

 

Niilo Kärki (ps.)

Valtuustoryhmän pj

 

Kai-Ari Lundell (ps.)

Valtuustoryhmän vpj

Kirjoitettu 26.9.2022

Vierailulla Vantaan Energiassa

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän sekä yhdistyksen hallituksen jäseniä oli vierailulla voimalan tiloissa Vantaan Energian kutsumana. Energia on mitä ajankohtaisin aihe. Saimme paljon hyvää tietoa.

Vantaan Energian hallituksen jäsen Niikko Mika toimi illan isäntänä.

Kiitos Vantaan Energian väelle mielenkiintoisesta illasta 👍

#VantaanEnergia #perussuomalaiset

Kirjoitettu 18.8.2022

Rakkaudesta suomalaisiin

Tunnelmia viikonlopun Tikkurilan Elomarkkinoilta Vantaan Perussuomalaisten teltalta – äänessä on monta Uudenmaan Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokasta: Tanja Aidanjuuri Janne Hartikainen Jeppe Isberg Arja Juvonen Suvi Karhu Satu Lampi Leena Meri Juha Suoniemi

On varaa, mistä valita!

#eduskuntavaalit #perussuomalaiset #Vantaa

Katso video painamalla linkkiä: https://www.youtube.com/watch?v=BtMID2d4XX4

Kirjoitettu 23.5.2022

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 2023-2026 valtuuston lähetekeskusteluss

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki esittää ryhmäpuheenvuoron Vantaan taloussuunnitelma 2023-2026 lähetekeskustelussa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Toimintaympäristössämme on viime vuosina ollut epätavallisen paljon erilaisia muutoksia:

Koronaa jo 2 vuotta, sote-muutos käynnissä, erilaisia koronarahoitus-, hätärahoitus-, ilmastorahoitus-, ja muita ”tarkkarajaisia ja kertaluonteisia” EU-paketteja – lähinnä maksettavaksi, korkojen ja inflaation ennätysmäinen nousu.
Venäjän aloittama rikollinen, kv-lakien vastainen sota Ukrainassa on sodan kauhujen lisäksi aiheuttamassa vakavan ruokapulan mm. Euroopassa ja Afrikassa. Miljoonien sotapakolaisten lisäksi Eurooppaan on tulossa mahdollisesti myös miljoonia ruokapakolaisia.

Ensi vuoden alussa sote siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi – edelleen verovaroin kustannettuna. Sen jälkeen Vantaan suurin toimiala on kasvatus- ja opetusala, jonka osuus budjetista on reilusti yli puolet.

Kasvatus- ja opetusalasta varmaankaan mikään ryhmä ei halunne leikata, lisärahoitukselle paremminkin on tarvetta. Tästä alueesta puhuu myöhemmin lisää opetusalan asiantuntija, valtuutettu Lundell.

Vantaalla olemme myönteisen erityskohtelun ohjelmilla ja segregaation ehkäisytoimilla pyrkineet ehkäisemään alueellisen eriytymisen haittapuolia. Alueellisia väestömuutoksia on seurattava tarkasti, jotta tiedämme, olemmeko saaneet toimenpiteillämme toivottuja tuloksia – vai ovatko ne jääneet vain haaveiksi. Yli 10 vuotta Vantaan väestökasvu on perustunut 80%:sesti vieraskielisen väestön kasvuun. Viime vuonna jo täysin – siis 100%:sesti vieraskieliseen väestöön.

3 vuotta sitten Espoon kaupunginjohtaja nosti keskusteluun ”maahanmuutosta koituvat valtavat kustannukset”. Hän peräänkuulutti suurempaa osaa kuluista valtion maksettavaksi. Näkemys on perusteltu. Valtio päättää täysin mm. turvapaikanhakijoista ja heistä aiheutuvista lakisääteisistä kuluista. Nämä kulut eivät kuulu myöskään Vantaalla kuntaveroilla katettaviksi.

Perussuomalaiset on useasti, mm. lähete- ja budjettikeskusteluissa esittänyt tiiviimpää yhteistoimintaa pk-seudun ja 6-kaupunkien kanssa hallituksen suuntaan mm. valtionosuuksista ”maahanmuuton valtaviin kustannuksiin”. Talousarvioon on lisättävä vieraskielisten määrän kasvusta aiheutuva miljoonien eurojen menojen kasvu niin kauan, kunnes valtionosuuksiin saadaan todellisten menojen mukainen lisäys.

Useissa yhteyksissä toistamme PITOVOIMA ja VETOVOIMA termejä. Vantaa tarvitsee veronmaksukykyistä väestöä. Vain siten pystymme tarjoamaan kuntalaisille tasokkaita, lakisääteisiä palveluja.

Viimeisin tehtäväni työelämässä oli asevelvollisuussektorin johtaja. Silloin pidettiin vuosittain Pohjoismaiset asevelvollisuusalan neuvottelupäivät, joilla esiteltiin ja keskusteltiin kunkin maan haasteista ja alan kehityksestä. Voisi olla hyvä harkita hieman vastaavan kaltaisia tapaamisia Pohjoismaisten ystävyyskaupunkiemme kanssa segregaatiosta. Sitä vartenhan ystävyyskaupungit ovat olemassa.

Vuoden 2020 lopussa Vantaalla oli vieraskielisten osuus kahdessa kaupunginosassa yli 40 % ja kolmessa yli 30 %. Viime vuoden lopussa koko Vantaalla vieraskielisten osuus oli 23 %.
Kolmessa vuodessa (-19 -21) Vantaan vieraskielisten määrä on kasvanut yli 5 %-yksikköä, lähes 1.8 kertaa vuoden 2018 ennuste.

Jos sama muutosvauhti jatkuu, jo v. 2027 lopussa vieraskielisten määrä olisi noin kolmasosa Vantaan väestöstä.

Kiitos!

#perussuomalaiset #Vantaa

Kirjoitettu 23.5.2022

Valtuustoryhmän linjapuhe Luottamushenkilöiden eettisistä ohjeista

 

Kirjoitettu 19.4.2022

Muutosesitys HUS-yhtymän perussopimukseen

Vantaan Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Suvi Karhu esitti Vantaa-Keravan aluevaltuustokokouksessa seuraavan muutosesityksen:
MUUTOSESITYS
§ 41 HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen
Ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin olisi HUS-yhtymän yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuuston koko on vähintään 40 jäsentä. Muut pykälät muutetaan vastaamaan yhtymävaltuuston toimintaa.
Perustelut:
Yhtymävaltuusto mahdollistaa paremmin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen poliittisen edunvalvonnan.
Yhtymäkokous yksipuolistaa päätöksenteon ja keskittää vallan siten, että Helsinki ja Länsi-Uusimaa käyttävät päätösvaltaa muiden alueiden jäädessä myötäilijöiksi.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta katoaa taloudellinen päätöksentekovalta, mikäli yhtymäkokous valitaan ylimmäksi päätöksentekoelimeksi, se tarkoittaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaiden julkisissa palveluissa huomattavaa heikentymistä.
Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä
Vasemmiston aluevaltuustoryhmä
Kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmä
Valta Kuuluu Kansalle aluevaltuustoryhmä
#perussuomalaiset #Kerava #Vantaa #vakehyva
Muutosesitys hävisi äänin 52-17.
Kirjoitettu 28.3.2022

Pöytäkirjalausuma

Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Erika Veltheim jätti Perussuomalaisten pöytäkirjalausuman kohtaan, jossa käsiteltiin Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelmaa strategiakaudelle 2022-2025:

Pöytäkirjalausuma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön suunnitelman tulee olla selkeä sekä yksinkertainen. Ohjeistukset sekä toimintatavat on esitettävä sellaisessa muodossa, että ne toimivat käytännön työn välineenä sekä ohjaamisen ja johtamisen instrumentteina. Suunnitelman on noudateltava selkeästi ja johdonmukaisesti Suomen valtion perustuslakia, lakia naisten ja miesten tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia, niihin mitään lisäämättä.

Suunnitelma on nyt aivan liian pitkä ja sen laatimiseen on käytetty kohtuuttoman paljon valmisteluresursseja. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki ei velvoita 89 sivuisen suunnitelman laatimiseen, vaan ainoastaan tekemään arvion pohjalta laaditun suunnitelman tarvittavista toimista. Perussuomalaiset ei jaa näkemystä siitä, että esitelty kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelma ohjaa edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntaliiton laatimat asiakirjat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen ovat riittävä pohja kunnallistason suunnitelmien laatimiseen, eikä tällaista ylimitoitettua suunnitelmaa tarvita.

Suunnitelmassa on monia kohtia, joita tavallisten kuntalaisten ja luottamushenkilöiden on vaikea hyväksyä. Asiakirjassa käytetään vakiintuneita puhekielen sanoja tavalla, joka luo niistä monimerkityksellisiä, jolloin sanat menettävät merkityksensä. Tämä on huolestuttavaa.

Esimerkiksi vihapuheen käsite on monitulkintaisuudessaan sopimaton lakitekstiin, eikä se siten sovi myöskään kaupungin asiakirjoihin. Kaupungin tulee painottaa hyväkäytöksisyyttä ja toisten kunnioittamista, mutta sen ei tule yrittää estää tai tukahduttaa tunteiden ja poliittisten mielipiteiden ilmaisemista.

Perustuslaki takaa kansalaisille oikeuden myös negatiivisten tunteiden julkituomiseen. Avoimessa yhteiskunnassa esiintyy välttämättä erilaisia mielipiteitä. Myös sellaisia, jotka eivät ole linjassa erilaisten hyvin epämääräisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäsitysten kanssa. Tapa, jolla suunnitelma käsittelee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei edistä avoimelle yhteiskunnalle elintärkeää keskustelukulttuuria.

Asiakirjassa sotketaan biologinen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti. Kaupungin toimissa on hyvä painottaa, että sukupuoli-identiteetin määrittelyn haasteista kärsiviin tulee suhteutua myötätunnolla, mutta kaupunkilaisia ei voida velvoittaa asiakirjassa mainitulla ilmoitusluontoisella tavalla hyväksymään naista mieheksi tai päinvastoin, varsinkaan juridisen sukupuolen vastaisesti.

Kaupungin työntekijöillä ja asukkailla on perustuslain takaama omantunnonvapaus. Omaan maailmankuvaan perustuvan uskonnollisen tai aatteellisen vakaumuksen harjoittaminen saa näkyä ja kuulua, julkisestikin, vaikka siitä joku mielensä pahoittaisi. Tähän ei tule yrittää erilaisilla suunnitelmilla vaikuttaa.

#perussuomalaiset #Vantaa

Kirjoitettu 14.2.2022

Tikkurilan ratikkatunneli puhuttaa

Hesari 14.2.2022: Käräjointi uhkaa Tikkurilan ratikkatunnelia

Ratikkatunnelia käsiteltiin tänään myös kaupunginhallituksessa. Perussuomalaiset esitti asemakaavamuutoksen palauttamista, mutta hävisi äänestyksen 11-3.

Perussuomalaisten palautusesitys:

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että maanomistajia ja oikeudenomistajia, joiden oikeuksiin kaavalla on välittömiä vaikutuksia, osallistetaan ja kuullaan erikseen kaavan valmistelussa.

Vantaan kaupungin ja asemakaava-alueelle sijoittuvien asunto-osakeyhtiöiden sekä maanomistajien väliset sopimukset on tuotava hallituksen jäsenien nähtäväksi ja niistä mahdollisesti johtuvien oikeudellisten prosessien kustannusarvion selvittäminen.

On selvitettävä, miten kaupunki aikoo toteuttaa lunastuslain mukaiset toimet ja mikä on niiden aikataulu ja kustannusarvio.

On tehtävä analyysi siitä, miten asunto-osakeyhtiöiden maanomistus jakautuu tulevaisuudessa, ja mitkä ovat siitä aiheutuvat kustannukset.

Kaavan valmistelussa on myös selvitettävä niitä vaikutuksia ja riskejä, joita sen toteuttaminen edellyttää. Tässä kaavassa erityisesti kaavan toteuttamiseksi tehtävän kuilun osalta sisältyy rajautuville kiinteistöille rakennusaikaisia isoja riskejä (savikkoa,10 m syvä, räjäytyksiä), joita ei ole perusteellisesti selvitetty.

Meluselvityksestä puuttuu runkomeluselvitys. Se on merkittävin meluhaitta asukkaille (n. 230 kertaa vuorokaudessa klo 4.30-1.30). Selvitys olisi tehtävä ennen nähtäville panoa.

#ratikka #perussuomalaiset #Vantaa

 

 

 

 

Kirjoitettu 1.2.2022

Perussuomalaisten strategialisäys ei mennyt läpi valtuustossa

Vantaan kaupunginvaltuusto 31.1.2022

Nyt joka viides vantaalainen on vieraskielinen.

Kaupungin asiantuntijoiden esittämässä ennusteessa v. 2030 kaupungissa on vieraskielisiä 30 % ja v. 2050 heitä on 50 %.

Perussuomalaiset on sitä mieltä, että nyt on muiden kuntien vuoro ottaa vetovastuu. Valtion on autettava voimakkaammin kaupunkeja, joihin muuttaa vieraskielistä väestöä joko ulkomailta tai muualta Suomesta.

#maahanmuutto #Vantaa

 

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan VANTAAN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄ ESITTI KAUPUNGIN STRATEGIAAN LISÄYSTÄ: ”VANTAA PIDÄTTÄYTYY VASTAANOTTAMASTA KIINTIÃPAKOLAISIA NIIN KAUAN, KUN OLEMME YKSI SUOMEN KOLMESTA VIERASKIELISIMMÄSTÄ KAUPUNGISTA." ÄÄNESTYTETTIIN. El MENNYT LÄPI.
Kirjoitettu 9.1.2022

Video Myyrmäen Paalutorilta – mukana Riikka Purra

Kannattaa katsoa Markku Naumasen tekemä hieno video Myyrmäen Paalutorilta. Perussuomalaisten Uudenmaan piirin Vaalibussikiertueella oli mukana puoluejohtoa.

#aluevaalit #perussuomalaiset #Kerava #Vantaa #Uusimaa

 

Kirjoitettu 8.1.2022

Vaalibussikiertue Myyrmäessä

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin Vaalibussikiertueen yhtenä etappina oli Myyrmäen Paalutori. Vaalibussit oli lastattu Riikka Purralla, Leena Merellä, Sebastian Tynkkysellä ja Arto Luukkasella.

Kipakassa pakkassäässä keskusteltiin äänestäjien kanssa, mutta samalla tapahtuma oli hieno hengen nostatuspaikka aluevaaliehdokkaille, joita paikalla oli kolmisenkymmentä.

 

 

 

Kirjoitettu 6.1.2022

Puoluesihteeri Arto Luukkasen tietoisku

Vantaan Perussuomalaiset järjesti soppatapahtuman Tikkuraitilla. Paikalla oli myös puoluesihteeri Aro Luukkanen, jonka terveiset voit katsoa alla olevasta linkistä.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkasen tietoisku 06.01.2022 – YouTube

Kirjoitettu 3.1.2022

Aluevaaliehdokkaiden iso lehtimainos

Kannattaa kurkata ja katsoa.

Kirjoitettu 22.12.2021

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta!

Vantaan Perussuomalaiset ry toivottaa kaikille oikein hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!

Kirjoitettu 19.12.2021

Yhdistyksen seuraavan vuoden hallitus valittu

Vantaan Perussuomalaiset ry valitsi syyskokouksessaan seuraavan vuoden hallituksensa:

Pj Peter Lammenranta

Tanja Saarinen
Markku Naumanen
Aapo Happonen
Teemu Purojärvi
Tommi O. Pälve
Calle Viteli

Varajäsenet:

Teemu Uimonen
Juha Järä
Ari Jussila
Jarmo Ikkala
Janne Hartikainen
Eeva Lammenranta

Onnea ja menestystä valituille 👍

Kokous sujui asiallisesti ja sopuisasti. Kokousta johti Espoon pj Mikko Wikstedt ja sihteerinä toimi Aapo Happonen.

Paikalla olivat myös Uudenmaan piirin pj Jari Immonen ja puolueen järjestösihteeri Marko Koskinen.

#vantaanperussuomalaiset #perussuomalaiset #Vantaa

Edessä pj Peter Lammenranta, takavasemmalta hallituksen jäsenet Tommi O. Pälve, Teemu Purojärvi, Calle Viteli. Tanja Saarinen, Markku Naumanen ja Aapo Happonen.

 

Hallituksen varajäsenet vasemmalta Ari Jussila, Janne Hartikainen, Teemu Uimonen ja Eeva Lammenranta. Kuvasta puuttuvat Jarmo Ikkala ja Juha Järä.

 

Pj Peter Lammenranta ja kokouksen pj Espoon puheenjohtaja Mikko Wikstedt

 

Kokouksen sihteeri Aapo Happonen

 

 

 

 

Kirjoitettu 18.12.2021

Myyrmäen Joulumarkkinoilla

Aluevaalikamppailu jatkui Paalutorilla. Soppatykki oli täynnä joulupuuroa, jota jaettiin 500 annosta.

Pössis oli hieno, paljon rakentavia keskusteluja äänestäjien kanssa, sekä vantaalaisten että keravalaisten ehdokkaiden vaalifiilis selkeästi nousussa.

Kirjoitettu 14.12.2021

Markku Naumanen puoluevaltuustoon

Elokuussa puoluekokous valitsi Perussuomalaisten Uudenmaan piirihallituksen jäsen Markku Naumasen puoluevaltuustoon 🌹

Onnea vaativaan tehtävään Markku, vaikkakin jälkikäteen!

#perussuomalaiset #Vantaa #Uusimaa

Kirjoitettu 13.12.2021

PS-valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro talousarviokäsittelyn yleiskeskustelussa

 

PS valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärjen ryhmäpuheenvuoro 13.12.2021:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät vantaalaiset!

Tämänkertaiset budjettineuvottelut olivat edelleen kehittyneet viimevuotisesta. Erityisesti liikennevalotyyppiset värikoodit ryhmien alustavina kommentteina juohevoittivat neuvottelujen kulkua.

Perussuomalainen ryhmä on tyytyväinen mm. siihen, että sosiaali- ja terveysalan henkilöresursseja oli lisätty jo pohjaesityksessä reilut 120 henkilöä. Henkilöiden rekrytointi on kuitenkin pääkaupunkiseudulla haastavaa myös ensi vuonna. Sotealueen käynnistämisvalmistelut voivat tehdä siitä aiempaakin haastavamman.

Perussuomalaiset tulevat käsittelyn kuluessa tekemään muutosesitykset mm. Vantaa-lisän säilyttämisestä, kiintiöpakolaisten vastaanotosta pidättäytymisestä, ratikan rakentamispäätöksen rajaamisesta yleissuunnitteluun (- ei varsinaista yksityiskohtaista rakentamisen suunnittelua) sekä selvitystä Suomirata oy:stä irrottautumisesta. Niistä lisää yleiskeskustelun aikana.

Viime vuoden budjettikirjassa todettiin mm. ”Vuoden 2020 talousarvion painopisteitä ovat mm. segregaation torjunta myönteisen erityiskohtelun alueohjelman toteuttamisen jatkuessa.”

Tälle vuodelle (2021) myönteisen erityiskohtelun kohdalle oli kirjattu tavoitteeksi MEK-ohjelman toimenpiteet suoritettu. Vuosi sitten arvioin tuota ohjelmaa lähinnä oireiden hoitamiseksi. Toivottavasti valtuusto saa ohjelman tuloksellisuudesta raportin alkuvuodesta.

Nyt käsiteltävään ensi vuoden budjettiin sisältyy edelleen 2 miljoonaa euroa tuohon erityiskohtelun ohjelmaan.

Budjettikirjassa todetaan väestönkasvu ja monikulttuurisen väestön osuuden kasvu, hyvinvointierojen kasvu, segregaation jatkuminen, polarisoituminen, henkilöstön saatavuuden haasteet, SOTE-uudistus, koronan pitkäaikaisvaikutukset ja palveluiden kehittämisen tarve.

Budjettikirjankin mukaan väestönkasvu aiheuttaa painetta palvelutuotannolle ja investoinneille myös tulevina vuosina. Siksi väestönkasvua tulee pyrkiä hillitsemään, esimerkiksi 1,5%:iin.

Vantaalta poismuuttavien määrä kasvoi selvästi. Puhumme joka vuosi vetovoimasta ja pitovoimasta. Haluaisimme monipuolisesti osaajia, pysyviä vantaalaisia. Erityisesti lapsiperheet haluavat lapsilleen hyvät koulumahdollisuudet. Väestönkasvustamme on viimeiset 10 vuotta n. 80% ollut vieraskielisen väestön kasvua.

Tämän vuoden (2021) budjettikirjaan sisältyi kirjaus: ”Kaupunki laatii eri toimialat kattavan ohjelman sosiaalisesti kestävän kaupunkirakenteen luomiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi niin asumisessa kuin palvelutoiminnassa.”

Edelleenkin kaivataan tekoja ja toimenpiteitä. Ja laajaa yhteistyötä. Vaikka vuosi sitten torjuminen muuttuikin ehkäisemiseksi.

Segregaation ehkäisyyn ei ole läntisen Euroopan maissa edelleenkään keksitty tehokkaita toimia. Euroopassa on kuitenkin kymmenkunta valtiota, joista ei ole juuri uutisoitu segregaatio-ongelmista. Tehokkainta lienee ennaltaehkäisy.

Esimerkiksi Tanskan pääministeri on ilmoittanut hallituksensa tavoitteeksi turvapaikanhakijoita nolla. Lausunnossa näkyy vuosikymmenten kokemusasiantuntijan ratkaisu haasteeseen.

Vantaa on Suomen vieraskielisin kunta, 21,6 % vieraskielisiä.

Vieraskielisten varhaiskasvatusikäisten osuus vuoteen 2030 mennessä on 34 prosenttia. 15 vuoden kuluttua alle 55 vuotiaista yli 40 %- on vieraskielisiä – (ennustaa Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035). Niin kauan kuin emme yksin Vantaalla pysty kehittämään tuloksellisia toimia segregaation ehkäisyyn, on syytä antaa myös valtionhallinnolle selvä viesti.

”Vantaa pidättäytyy vastaanottamasta kiintiöpakolaisia niin kauan kun olemme yksi Suomen kolmesta vieraskielisimmästä kaupungista.” Esitimme tätä myös viime vuoden budjettivaltuustossa. Esitimme sitä myös tämän syksyn kaupunginhallituksessa, kun Vantaalta tiedusteltiin Afganistanista tuoduille kiintiöpakolaisille paikkoja.

Molemmilla kerroilla jäimme ilman tukea muilta ryhmiltä. Pään painaminen pensaaseen ei kuitenkaan auta. Tapahtumat Euroopassa ja myös erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa osoittavat suunnan, ellemme pysty Suomessa parempaan.

Kuntalain mukaan kunnan tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen – ei maapallon sosiaalitoimiston sivukonttorina toimiminen.

Emme kaupunkina pysty yksin huolehtimaan vieraskielisen väestön segregaation ehkäisystä. Siksi tähän haasteeseen on saatava pääkaupunkiseudun yhteistyön lisäksi mukaan erityisesti valtion toimenpiteet.

Korona-aikana helposti keskittyy lähitulevaan ja seuraavaan vuoteen. Samalla on myös muistettava vaikuttaa jo nyt vuosien päässä oleviin tulevaisuusnäkymiin – nyt, kun niihin vielä voidaan vaikuttaa.

Kiitos

Kirjoitettu 8.12.2021

Perussuomalaisten aluevaaliohjelma on julkaistu

Lue PS-aluevaaliohjelma klikkaamalla tästä.

Suomen Uutiset 8.12.2021

Puoluesihteeri Arto Luukkanen varoittaa, että punavihreässä sotessa ollaan ajautumassa kahden kerroksen kastijärjestelmään, jossa hyväpalkkaiset saavat hoitoa nopeasti ja köyhät eläkeläiset, työttömät sekä vähävaraiset lapsiperheet jäävät odottelemaan vuoroaan, jota ei ehkä ehdi tullakaan.

Perussuomalaisten lähtökohta on täysin erilainen.

– Perussuomalaisten visiossa suomalaisilla – aina Sevettijärveltä Hankoon saakka – täytyy olla järkevä mahdollisuus päästä lähiterveysasemalle, eikä palveluita keskitetä vain maakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suomeen.

– Lähtökohtanamme on isänmaan etu eli suomalainen ensin -ajattelu, joka koskee jokaista suomalaista vauvasta vaariin. Sote pitää rakentaa asiakkaan näkökulmasta. Suomalaista puolustaen. Rahaa Suomessa on, se vaan menee nyt muualle kuin suomalaisten hyväksi, Luukkanen sanoo.

Kirjoitettu 8.12.2021

Markku Weckmanin pienydinvoimala-aloite herättää kiinnostusta

Vantaan Sanomat 8.12.2021

Valtuutetut vaativat tuoreessa valtuustoaloitteessa, että Vantaan kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa pieni ydinvoimala. Aloitteen teki Markku Weckman (ps.) ja sen allekirjoitti 17 muuta valtuutettua.

– Pienydinvoimalasta on ollut puhetta Espoossa ja Helsingissä. Sellainen voisi tulla myös Vantaalle, Weckman sanoo.

Hän tietää ydinvoiman herättävän tunteita. Siitä huolimatta selvityksen tekeminen olisi hänestä tärkeää.

Koko Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä on aloitteen takana.

Lue Vantaan Sanomien artikkeli tästä.

Kirjoitettu 6.12.2021

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Vantaan Perussuomalaiset kunnioittivat tänään sankarivainajia laskemalla seppeleen Helsingin Pyhän Laurin kirkon sankarihaudoille. Seppeleen laskijoina toimivat valtuustoryhmän pj Niilo Kärki ja yhdistyksen 1. vpj Peter Lammenranta.

Kuvaajana toimi Teemu Uimonen ja koosteen teki Markku Naumanen.

Katso kooste seppeleen laskusta tästä.

Kirjoitettu 5.12.2021

Kuvia Tikkurilan Joulumarkkinoilta

Tikkurilan Joulumarkkinat pidettiin lauantaina 4.12. pirteässä pakkassäässä. Paikalla oli paljon aluevaaliehdokkaita, ja monia hienoja keskusteluja pidettiin äänestäjien kanssa. Teltalla vieraili myös Joulupukki.

 

Kirjoitettu 29.11.2021

Lehdistötiedote 29.11.2021

Tänään 29.11.2021 on Helsingin Sanomat uutisoinut, että Perussuomalaiset aikovat esittää leikkauksia kaikkiin budjettiluokkiin. Tämä uutinen ei ole sisällöltään oikeanlainen. Esitämme merkittäviä leikkauksia ainoastaan sellaisiin avustuksiin, jotka ovat mm. poliittisia sekä ideologisia.

Perussuomalaiset ovat pyytäneet lukuisia kertoja virkamiehiltä listausta toimialojen avustuksista. Näitä selvityksiä emme ole saaneet. Tänään käytävissä budjettineuvotteluissa esitämme tarkennusta vaatimuksiimme.

Helsingin Sanomien esittämät leikkaukset yksityistieavustuksiin, koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan, sijaishuollon avohuollon tukitoimiin, asunnottomien asumispalveluihin, kierrätyskeskuksen määrärahaan sekä musiikkiopiston vähävaraisille eivät kuulu leikkauksien piiriin.

Emmekä esitä leikkauksia myöskään lakisääteisiin palveluihin, kuten työmarkkinatuen kuntaosuuteen, varhaiskasvatuksen kotihoitoon ja yksityisen hoidon tukiin sekä Vantaan hammashoidon määrärahoihin. Laikkaukset eivät kohdistu myöskään väitettyihin vanhus- ja vammaispalveluiden omaishoidon tukeen ja omaishoitajien vapaapäiviin.

Kirjoitettu 28.11.2021

Vantaan Perussuomalaisten aluevaalistartti Tikkuraitilla

Aluavaalistartissa pidettiin puheita, tavattiin äänestäjiä ja tarjottiin jouluista riisipuuroa soppatykistä. Vaikka ilma on purevan kylmä, ihmisiä oli hyvin liikkeella. Puuro maistui hyvin.

 

Kirjoitettu 13.11.2021

Myyrmäen Marrasmarkkinoilla

Uudenmaan Perussuomalaiset valmistautuvat historian ensimmäisiin aluevaaleihin. Ehdokashankinta on täydessä vauhdissa. Kuvassa Uudenmaan piirin vaalipäälliköt vasemmalla Kari Paunonen ja oikealla Mika Savilahti. Keskellä on Vantaan Perussuomalaisten vaalipäällikkö Ari Jussila.

 

Koronapandemian on aiheuttanut aktiivitoimijoissa suorastaan kenttätoimintavajetta. Nyt oli kiva pitkästä aikaa tavata äänestäjiä sekä puoluekavereita.

 

Kuvassa Aive Pietilä ja Vantaan Perussuomalaisten hallituksen 1. varapuheenjohtaja Peter Lammenranta.

Kirjoitettu 28.5.2021

VANTAAN KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2021

Nyt on mistä valita! Tutustukaahan rauhassa YLLÄ olevaan Vantaan Perussuomalaisten yhteismainokseen ja tehkää sitten valintanne.
Nyt ei kukaan saa jäädä tuleen makaamaan, vaan kaikkien on syytä marssia vaaliuurnille. Paraillaan on jo menossa ennakkoäänestys, joka on tällä kerralla poikkeuksellisen pitkä, kestäen kaikkiaan kaksi viikkoa 26.5.-8.6.21. Vanhat paatuneet puolueet maan hallituksessa päättivät siirtää kevääksi aiottuja kuntavaaleja kesäkuulle (su 13.6.2021 / varsinainen vaalipäivä) koronatilannetta keppihevosena käyttäen.
Se päätös on osoittumassa suureksi virheeksi!
Käytä äänioikeuttasi ja vaikuta Kuntavaaleissa! Meille annetaan mahdollisuus muutokseen aina vain neljän vuoden välein, nyt on vaikuttamisen aika.
VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ MUUTOSTA VOI SEN SAADA AIKAISEKSI, ei kotisohvilla marmattamalla..
VANTAAN PS – LÄHELLÄ SINUA!
Kirjoitettu 7.5.2021

Muistathan äitiä 9.5.21

Mikä on tärkein asia maailmassa, ketä ilman sinuakaan ei olisi olemassa?

Viehän kukkapuska ja paketti kahvia, jos se on mitenkään mahdollista..

Säilytetään turvallinen Suomi kaikille!

Kirjoitettu 30.4.2021

Vapputervehdys

Oikein Hyvää Vappua!

Glada Vappen!

Happy May Day!

Toivottavat Vantaan Perussuomalaiset

Kirjoitettu 12.4.2021

Älä jää nukkumaan!

Kuntavaaleihin 2021 on vielä kosolti aikaa.

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa jo 26.5.21 ja loppuu 8.6.21. Ennakkoäänestää voi poikkeuksellisesti kahden viikon ajan. Nyt kannattaa äänestää jo ennakkoon.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021.

Tulevien kunnan asioiden hoitajilla on väliä, valitse oikein, valitse Perussuomalainen.

Sinäkin voit vaikuttaa äänestämällä kuntavaaleissa, muttet varmasti jäämällä kotiin vaalipäivänä. “Lepäämällä” lähestyvissä kuntavaaleissa, annat oikeasti äänesi nyt vallassa oleville, sillä heidän kannattajathan äänestävät aina.

Lähtekäähän joukolla äänestämään nyt, kun on tullut muutoksen aika.

Ystävällisin vaalinalusterveisin,

Pj. Tomi Salin

Kirjoitettu 27.3.2021

KUNTAVAALIT 2021

Voit äänestää kuntavaaleissa ennakkoon 26.5.–8.6.2021 välisenä aikana.

Vantaan ennakkoäänestyspaikoissa on valinnanvaraa ja nyt jos koskaan, kannattaa äänestää ennakkoon.

 

Vantaan ennakkoäänestyspaikat:

 1. Kivistön kirjasto, Topaasikuja 11 (vain ulkoäänestys),
 2. Hämeenkylän K-Supermarket, Ainontie 1,
 3. Martinlaakson kirjasto, Laajaniityntie 3,
 4. Myyrmäen kirjasto, Paalutori 3 (vain ulkoäänestys),
 5. Kauppakeskus Jumbo, Vantaanportinkatu 3,
 6. Tammiston K-Citymarket, Tammiston kauppatie 9 (vain ulkoäänestys),
 7. Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14,
 8. Koivukylän Citymarket, Ojalehdonkuja 1 (vain ulkoäänestys),
 9. Kansalaistoiminnan keskus Leinikki, Leinikkitie 22,
 10. Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurilan kampus, Ratatie 22 (26.-27.5. klo 11–20),
 11. Tikkurilan Prisma, Unikkotie 13,
 12. Kaupungintalo, Asematie 7 (vain ulkoäänestys),
 13. Hakunilan kirjasto, Kimokuja 5 ja
 14. Länsimäen kirjasto, Suunnistajankuja 2.

 

Turvallinen äänestäminen

Äänestyspaikoilla noudatetaan yleisiä turvaohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

 

 1. Äänestäjien suositellaan pitämään yllä yhden-kahden metrin turvavälejä,
 2. käyttämään suu-nenäsuojainta,
 3. noudattamaan yskimishygieniaohjeita,
 4. ottamaan mukaan oma lyijy- tai kuulakärkikynänsä ja
 5. käyttämään tarjolla olevaa käsidesiä.

 

Viivakoodillinen henkilötodistus nopeuttaa rekisteröitymistä. Huomaathan, että passissa ei ole viivakoodia.

Vaalien vilkkainta aikaa ovat perinteisesti olleet varsinainen vaalipäivä sekä ennakkoäänestyksen ensimmäiset ja viimeiset päivät. Jos haluat välttää ruuhkia, niin harkitse voisitko ajoittaa äänestämisen näiden päivien ulkopuolelle.

Kirjoitettu 21.12.2020

Vantaan Joulutoivotus 2020 ja uudet vuodet 2021

Oikein Hyvää, rentouttavaa ja mahdollisimman antoisaa Joulua läheistenne seurassa.

Parempaa Uutta Vuotta 2021 – kyllä me tästäkin selviämme yhdessä.

t. Vantaan ps-hallitus ja valtuustoryhmä

 

Kirjoitettu 30.11.2020

Vantaan Perusvaunu -video

Perusvaunun “Tuhansien Makkaroiden” -kiertue keskeytyi korona rajoituksien vuoksi heti alkuunsa. Tulemme kiertämään ympäri Vantaata, kunhan tilanne sen sallii. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta. Katso video klikkaamalla tästä.
Kirjoitettu 18.11.2020

Valtuustoryhmän muutosesitykset Vantaan talousarvioon

PS valtuustoryhmän muutosesitykset 16.11. valtuuston kokouksessa

 1. Valtuustoryhmien toiminnan tuki puolitetaan 67 000 euroon
 2. Kotihoidon Vantaan kuntalisän pienentäminen perutaan
 3. Vantaa pidättäytyy kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta niin kauan kun on yksi Suomen kolmesta vieraskielisimmästä kaupungista
 4. Yleinen kiinteistövero korotetaan vain 1,25 %:iin

Suoritetuissa äänestyksissä muutosesitykset eivät saaneet riittävästi kannatusta eivätkä menneet läpi.

Kirjoitettu 18.11.2020

Valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Vantaan talousarviokeskustelussa

Vantaan Sanomat 17.11.2020

 

Perussuomalaisilla on Vantaan valtuustossa 4 paikkaa, budjetista oli äänestämässä 6 perussuomalaista – ”Ylimääräisten” läsnäolo ei ollut virhe (VS 17.11.2020)

“Nämä päätökset näkyvät kuntalaisten arjessa” – Vantaan poliitikkojen puheissa toistuvat korona, kuntalisä, kiinteistövero ja huoli ikäihmisistä (VS 17.11.2020)

 

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärjen ryhmäpuheenvuoro:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvät vantaalaiset!

Tämänkertaiset budjettineuvottelut olivat selvästi kehittyneet viimevuotisesta. Erityisesti etukäteen saadut toimialojen kirjalliset kommentit tehtyihin muutosesityksiin olivat tervetullut parannus korineuvotteluihin. Samoin liikennevalotyyppiset värikoodit ryhmien alustavina kommentteina juohevoittivat neuvottelujen kulkua. Kokous oli noin neljänneksen lyhyempi kuin viime vuonna.

Jatkokehityksenä voisi harkita ryhmien värikommentointia myös toimialojen antamiin kommentteihin ja esitysten muokkausvaihtoehtoihin.

Erityisesti tekstimuutosesitysten käsittelyä jo lautakuntavaiheessa tulee edelleen parantaa. Korineuvotteluvaiheessa tekstimuutokset ovat yleensä hankalia ja hitaita toteuttaa.

Muutosesityksiä oli reilut 200, tosin parista suosituimmasta asiasta oli useilta ryhmiltä samanlaiset esitykset.

Perussuomalainen ryhmä on tyytyväinen ettei kuntaveroa eikä asuinrakennusten kiinteistöveroa nosteta. Eikä kuntalisää poisteta.

Perussuomalaiset tulevat käsittelyn kuluessa tekemään muutosesitykset Vantaa-lisään, valtuustoryhmien tukeen ja yleiseen kiinteistöveroon liittyen sekä yhden tekstilisäysesityksen. Niistä lisää yleiskeskustelun aikana.

Tämän vuoden budjettikirjassa lukee mm. ”Vuoden 2020 talousarvion painopisteitä ovat mm. segregaation torjunta myönteisen erityiskohtelun alueohjelman toteuttamisen jatkuessa,” … tämä siis ensimmäisenä neljästä mainitusta asiasta (älykkään ja digitalisen Vantaan rakentaminen, korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyön kehittäminen sekä asukastoiminnan tukeminen uusia tiloja avaamalla.)

Vuosi sitten ja kevään lähetepuheessa arvioin tuota ohjelmaa lähinnä oireiden hoitamiseksi. Tämän syksyn budjettineuvotteluihin liittyen kysyimme tuon ohjelman tuloksellisuutta ja siitä luvattiin raportoida marraskuun valtuustoinfossa. Ikävä kyllä se ei ilmeisesti mahtunut mukaan viime torstain ohjelmaan. Toivottavasti valtuusto saa ohjelman tuloksellisuudesta raportin lähiaikoina. Onhan kyseessä yksi tämän vuoden talousarvion painopisteitä.

Nyt käsiteltävään ensi vuoden budjettiin sisältyy edelleen 2 miljoonaa euroa tuohon erityiskohtelun ohjelmaan.

Nyt käsiteltävään 2021 budjettikirjaan sisältyy kirjaus: ”Kaupunki laatii eri toimialat kattavan ohjelman sosiaalisesti kestävän kaupunki-rakenteen luomiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi niin asumisessa kuin palvelutoiminnassa.” Nyt kaivataan tekoja ja toimenpiteitä. Ja laajaa yhteistyötä. Vaikka torjuminen onkin muuttunut ehkäisemiseksi.

Segregaation ehkäisyyn ei ole läntisen Euroopan maissa keksitty tehokkaita toimia. Euroopassa on kuitenkin kymmenkunta valtiota, joista ei ole juuri uutisoitu segregaatio-ongelmista.

Vantaa on Suomen vieraskielisin kunta. Nyt 20% vieraskielisiä, 15 vuoden kuluttua alle 55 vuotiaista yli 40 % vieraskielisiä – ennustaa Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018 -2035. Niin kauan kuin emme yksin Vantaalla pysty kehittämään tuloksellisia toimia segregaation ehkäisyyn, on syytä antaa myös valtionhallinnolle selvä viesti.

”Vantaa pidättäytyy vastaanottamasta kiintiöpakolaisia niin kauan kun olemme yksi Suomen kolmesta vieraskielisimmästä kaupungista.” Esitämme tätä jo korineuvotteluvaiheessa esittämäämme tekstilisäystä budjettikirjaan.

EU ei ole pystynyt mihinkään merkittäviin toimenpiteisiin Eurooppaan suuntautuneen koordinoimattoman maahanmuuton hillitsemisessä ja siitä aiheutuneissa segregaatio-ongelmissa. Emme kaupunkina pysty yksin huolehtimaan vieraskielisen väestön segregaation ehkäisystä. Siksi tähän haasteeseen on saatava pääkaupunkiseudun yhteistyön lisäksi mukaan erityisesti valtion toimenpiteet.

Korona-aikana helposti keskittyy tulevaan ja sitä seuraavaan vuoteen. Se on ymmärrettävää. Tulevan vuoden haasteet on hoidettava. Samalla on muistettava vaikuttaa jo nyt myös vuosien päässä oleviin tulevaisuusnäkymiin – nyt, kun niihin vielä voidaan vaikuttaa.

Kirjoitettu 12.11.2020

Vantaan Perussuomalaisilla jo yli 50 kuntavaaliehdokasta

Vantaan Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaita Myyrmäen Marrasmarkkinoilla

Vantaan Perussuomalaisten kuntavaalien ehdokashankinta on hyvässä vauhdissa. Tähän mennessä on nimetty jo yli 50 ehdokasta.

”Tunku on ollut kova. Uskon, että saamme täyden sadan ehdokkaan listan. Ehdolla on useiden alojen osaajia ja ammattilaisia”, puheenjohtaja Tomi Salin Vantaan Perussuomalaisista sanoo.

Tähän mennessä nimetyt ehdokkaat:

Aidanjuuri-Niemi Tanja, Eskelinen Ritva, Eva Lasse, Haanpää Jarkko, Happonen Aapo, Happonen Veijo, Hartikainen Janne, Heikkinen Minna, Heinänen Juha-Pekka, Heiska Elina-Maria, Heiska Vesa, Helin Arttu, Hämäläinen Kimmo, Isberg Jeppe, Jussila Ari, Järä Juha, Karhu Suvi, Kemppainen Esa, Kivistö Annette, Korkalainen Olli, Kosonen Marko, Kulmala Mika, Kämper Thomas, Kärki Niilo, Lammenranta Eeva, Lammenranta Peter, Lauren Leena, Lihavainen Antti, Liinakoski Eija, Lind Antti, Lundell Kai-Ari, Mansner Peter, Mäkelä Juha-Pekka, Naumanen Markku, Nyström Peter, Pekkarinen Jukka, Pentilä Mira, Pesonen Petrus, Pietilä Aive, Pälve Tommi, Rannikko Juhani, Ratinen Marko, Saarinen Tanja, Salin Tomi, Savolainen Hannu, Sillanpää Jorma, Simonen Juha, Siponen Ari, Still Jukka, Suoniemi Juha, Uimonen Teemu, Valtonen Timo, Viteli Calle

 

Kirjoitettu 13.10.2020

Yhdistys valitsi syyskokouksessaan v. 2021 hallituksen

Vantaan Perussuomalaiset ry tiedottaa – 12.10.2020

Vantaan paikallisyhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset 2020 järjestettiin Tikkurilassa viime lauantaina 10.10.2020. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen edellyttämät asiat.

Syksyinen sää oli mitä mainioin ja tunnelma lämminhenkinen.

Yhdistys otti huomioon vakavalla tavalla nykyisen koronavirustilanteen ja molempiin kokouksiin osallistuneille jaettiinkin kasvomaskit ja käsidesejä oli kaikkien saatavilla riittävästi.

Syyskokouksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2021

Paikallisyhdistyksen syyskokousväki päätti valita kalenterivuodeksi 2021 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi jo kolmannelle kaudelleen Tomi Salinin.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin 10 varsinaista jäsentä:

Markku Naumanen (1), Minna Heikkinen (2), Peter Mansner (3), Leena Lauren (4), Peter Nyström (5), Peter Lammenranta (6), Ari Siponen (7), Ari Jussila (8), Eija Liinakoski (9) ja Eeva Lammenranta (10).

Hallituksen jäsenille valittiin 10 henkilökohtaista varajäsentä listan mukaisessa järjestyksessä (1-10):

Pauli Artturi Luttinen (1), Juha Simonen (2), Veijo Happonen (3), Lasse Eva (4), Hannu Savolainen (5), Calle Viteli (6), Jorma Sillanpää (7), Jarmo Ikkala (8), Jussi Suoverinaho (9) ja Marko Kosonen (10).

Vantaan Perussuomalaiset ry:n Toiminnantarkastajana jatkaa Johannes Nieminen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Anette Kivistö.

Edelleen syyskokous valitsi Uudenmaan piiriin kalenterivuodelle 2021 Vantaan yhdistyksen piirikokousedustajat ja heille varaedustajat.

Varsinaisiksi edustajiksi valittiin:

Tomi Salin (1), Markku Naumanen (2), Minna Heikkinen (3), Peter Mansner (4), Leena Lauren (5), Peter Nyström (6), Peter Lammenranta (7), Ari Siponen (8), Ari Jussila (9) ja Eija Liinakoski (10).

Varaedustajiksi valittiin:

Eeva Lammenranta (1), Pauli A. Luttinen (2), Juha Simonen (3), Veijo Happonen (4), Lasse Eva (5), Hannu Savolainen (6), Calle Viteli (7), Jorma Sillanpää (8), Jarmo Ikkala (9) ja Jussi Suoverinaho (10).

Puheenjohtaja Tomi Salin kiittää lämpimästi jäsenistöä saamastaan suuresta luottamuksesta ja tuesta sekä onnittelee kaikkia erilaisiin luottamustehtäviin kaudelle 2021 valittuja yhdistyksen jäseniä.

KIITOS YSTÄVÄT.

Kirjoitettu 8.9.2020

TORITAPAHTUMAT A – Ö:n – PERUSILTA VANTAALLA

Perusilta järjestetään Länsi-Vantalla ke 16.9.2020 KLO 18.00 alkaen, Vaskivuorenkoulun luokassa 104, Virtatie 4.
TERVETULOA keskustelemaan mukavissa merkeissä ja tapaamaan kanssajäseniä Vaskivuorenkoululle. Keskusteluja alustavat kokeneet tapahtumien järjestäjät ja tilaisuuden juontaa tuttuun tapaansa Markku Naumanen.
Miten varmistetaan onnistuneen tapahtuman järjestäminen? Miten tapahtumista tiedotetaan, missä ja minä ajankohtana. Miten Perussuomalaiset esiintyvät toritapahtumissa edukseen? Hyvä julkisuus?
Olemme ylivoimaisesti paras toripuolue läpi Suomen – pysytään sellaisena.
Kirjoitettu 6.8.2020

Vantaan Perussuomalaisten Kuntavaalistartin koostevideo

Kuntavaalistartin koostevideo on nyt kokonaisuudessaan katsottavissa. Videosta huokuu komea fiilis, josta on yhdistys saa voimaa kuntavaalikampanjointiin.

Kirjoitettu 23.7.2020

Vantaan Perussuomalaiset vaikuttajat liikkeellä syksyn toritapahtumissa

Tervehdys ystävät,

Vantaan Perussuomalaiset ovat pääsääntöisesti tavattavissa useissa tulevissa toritapahtumissa, jos niitä ei kohtaa uusia rajoituksia koronaviruksen takia.

Tule tapaamaan meitä Myyrmäen Suurmarkkinoille la. 5.9.2020 KLO 10.00-14.00, Paalutorilla tutussa paikassa.

Korson Suurmarkkinoille su. 13.9.20, KLO 10.00-14.00 (telttapaikat 303 ja 304).

Tikkurilan Maalaismarkkinoille la. 3.10.20, KLO 10.00-14.00 (Peltolantori, telttapaikat 56 ja 57).

Valmisteilla on myös valtava Uudenmaan piirin kaikkien paikallisyhdistysten yhteistapahtuma. Toivottavasti alustavasti lauantaille 26.9.20 suunniteltu tapahtuma voidaan toteuttaa.

Meillä perussuomalaisilla on se pysyvä ongelma, että meidän tapahtumiin tulvii kiinnostunutta väkeä ja on hyvin todennäköistä, että suurtapahtumaan tulee kerralla yli 500 henkilöä kuuntelemaan mm. puheita ja muita esiintyjiä.

Kun tapahtuma toteutuu, niin siitä tulee tännekin erillinen tapahtumailmoitus.

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN – T. pj. Tomi Salin, Vantaan PS

Kirjoitettu 1.7.2020

Kuntavaalikampanja avattiin komeasti

Jussi Halla-ahon puhe

Vantaan Kuntavaalien 2021 vaalistartti Tikkurilan Peltolantorilla oli komea. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan puolueen puheenjohtajat: Jussi Halla-aho, Riikka Purra (II) ja Arja Juvonen (III) sekä puoluesihteeri Simo Grönroos. Tilaisuudessa puhuivat: Vantaan pj. Tomi Salin, valtuustoryhmän pj. Niilo Kärki, kansanedustaja Mika Niikko, puoluesihteeri Simo Grönroos, kansanedustaja Arja Juvonen ja pj. Jussi Halla-aho. Tilaisuuden juonsi totuttuun tapaan ja laatuun Markku Naumanen. Puheista julkaistaan kokoelmavideot heti, kun ne saadaan editoitua valmiiksi. Paikalla oli ilahduttavan paljon kansanedustajia, vantaalaisia kuntapäättäjiä ja yhdistysaktiiveja. Vantaalaisia ja muutakin väkeä oli helteestä ja lomista huolimatta yllättävän paljon liikkeellä. Fiilis oli nostattava.

Kiitos kaikille aktiiveille tapahtuman varsin onnistuneesta läpiviemisestä ja järjestelyistä. Upeaa, että jaksoitte painaa, trooppisesta helteestä piittaamatta!

Vantaan Perussuomalaiset ovat pääsääntöisesti tavattavissa useissa tulevissa toritapahtumissa, jos niitä ei kohtaa uusia rajoituksia koronaviruksen takia.

Tulee tapaamaan meitä Korson Suurmarkkinoille su. 13.9.20, klo 11.00-14.00 (telttapaikat 303 ja 304) ja Tikkurilan Maalaismarkkinoille la. 3.10.20, klo 11.00-14.00 (Peltolantori, telttapaikat 56 ja 57)

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN – T. pj. Tomi Salin, Vantaan PS

 

Kirjoitettu 18.6.2020

Vantaan Perussuomalaisten Kuntavaalistartti

Tervetuloa Kuntavaalistarttiimme Tikkurilan vanhalle torille!

Tule keskustelemaan sekä valtakunnan että paikallistason perussuomalaisten kanssa. Paikalla on monia Vantaan Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaita.

Kuntavaalistartti on koko perheen tapahtuma:

 • makkaraa ja hernekeittoa
 • hattaraa ja ilmapalloja

Vantaan Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 27.5.2020

EU-maita ajetaan yhteiseen velkavankeuteen

Olemmeko nyt taitekohdassa, ollaanko EU:sta tekemässä todellista liittovaltiota?

Merkel ja Macron ovat rakentamassa valtaisaa tulonsiirtojärjestelmää maille, jotka ovat aiemmin hoitaneet huonosti julkista talouttaan.

EU:n perussopimuksen 125 artikla nimenomaan kieltää unionia ja sen jäsenmaita ottamasta vastattavaksi toisten jäsenvaltioiden sitoumuksia.

1 Mrd = miljardi = 1000 miljoonaa euroa

 

Jussi Halla-aho: Suomen toimintaa leimaa kiilusilmäinen eurofiilisyys – koronapaketti saa huutia oppositiojohtajalta

 • Saksalla ja Ranskalla on rationaalinen kansallinen intressi sosialisoida Etelä-Euroopan maiden velkoja, perussuomalaisten puheenjohtaja arvioi Iltalehden haastattelussa.
 • Pienillä nettomaksajilla, kuten Suomella, ei ole mitään rationaalista intressiä olla mukana näissä kuvioissa. Itse asiassa lähes kaikki Suomeen verrattavissa olevat pienet nettomaksajat ovat tämän kyllä ymmärtäneet ja suhtautuneet nihkeästi näihin ehdotuksiin.

Ville Tavio: EU-maita ajetaan yhteiseen velkavankeuteen

 • EU-eliitti kasvattaa kontrollia jäsenmaihin härskisti koronakriisin varjolla, jotta mikään muu maa ei voi toistaa brexitin kaltaista eroamista EU-liittovaltiosta, Tavio sanoo.
 • EU rikkoo omia sääntöjään ja pistää muut maat maksamaan Italian ja Espanjan heikosta taloudenpidosta, Tavio moittii.

Sakari Puisto: Viime viikolla puhuttiin 500 miljardin euron elvytysrahastosta. Huomenna se voi olla jo 1000 miljardia.

 • EU:n elpymisrahasto lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja Komissio jakaa sen Etelä-Eurooppaan. Niiden ongelmaluottojen velkojia ovat puolestaan keski-Euroopan pankit, jonne raha valuu.
 • Juoni tässä saada avattua EU-yhteisvastuut tavalla tai toisella. Kun pää on saatu auki, sen jälkeen summia voidaan nostaa melkolailla estoitta.

 

 

 

 

Kirjoitettu 18.5.2020

Vantaan Perussuomalaisen valtuustoryhmän lähetepuhe

Vantaan kaupunginvaltuuston etäkokous oli pitkä.

Menossa on lähetekeskustelu, kuvassa puheenvuoroa pitää Perussuomalaisen ryhmän pj Niilo Kärki.

Yksi ryhmä on jo vihjannut veronkorotusta, me emme kannata sitä, muuten viimeisetkin veronmaksajat kaikkoavat.

* * *

Puhe:

Pari kuukautta olemme olleet korona-pandemian vaikutusten alaisia. Emme tiedä tarpeeksi koronan suorista vaikutuksista, saati sitten lähivuosien taloudellisista vaikutuksista – kuinka syvästi se vaikuttaa valtion talouteen tai Vantaan talouteen. Valtion tuen määrä Vantaalle on yhtälailla vain arvailujen varassa.

On selvää, että Vantaan on jatkossakin huolehdittava peruspalveluista. Koronan keskellä meiltä puuttuu vielä tarkemmat tiedot sen vaikutuksista eri toimialojen tämän vuoden talouteen. Ehkä syksyllä on jo kertynyt lisää perusteita arvioinneille.

Nyt on kuitenkin perusteita arvioida esimerkiksi suurien tiehankkeiden asemaa.
TEM kansliapäällikkö Gustafsson totesi Korkmanin raporttia arvioidessaan mm. Tiehankkeet on arvioitava kustannus-hyöty analyysin perusteella.

Vantaalla kiinnitän huomion esim. Suomi-rata ja Lento-rata hankeisiin. Ne molemmat ovat valtakunnallisia tiehankkeita ja siten valtion hoidettavia ja rahoitettavia – mitä niistä myöhemmin päätetäänkin. Vantaalaiset osallistuvat niiden rahoitukseen täysin riittävästi tuloveroja maksaessaan. Kuntaverot on käytettävä kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Vantaan omaa ratikka-hanketta perussuomalaiset eivät kannata kalliina kiskovaihtoehtona. Siksi suunnittelussa on syytä keskittyä esitettyyn superbussivaihtoehtoon. Selvityksessähän todettiin, että liikennehankkeiden vaikutukset eivät ole liikuntatavasta riippuvaisia. Ei ole siis eroa onko kyseessä bussi vai ratikka. Kiinteistökehityksen kannalta on olennaista, että bussit tai ratikat kulkevat omalla kaistallaan, eivät muun liikenteen seassa.

Bussin – tai ratikan – odotetaan edesauttavan kiinteistökehitystä ja tuovan Vantaalle veronmaksukykyisempiä kuntalaisia. Koronan aiheuttama epävarmuus – ja sen kesto – ovat vain entisestään lisänneet kalliin ratikkavaihtoehdon epävarmuutta, myös tuleville vuosille.

Siksi – edelleen – kannatamme toistasataa miljoonaa edullisempaa vaihtoehtoa – sähköbussia.

Kaupunginjohtajan tilannekuvauksessa merkittävä toimintaympäristön muutos koronan lisäksi – on edelleen – vieraskielisten määrän kasvu.

Vieraskielisten määrässä olemme viimeisten tilastojen mukaan Suomen vieraskielisin kunta. Väestönkasvustamme 80% on kymmenen vuoden ajan tullut vieraskielisestä väestöstä.

Vantaan strategian mukaan kaupungin toimialat toimivat alueellisen segregaation ehkäisemiseksi.

Budjettikirjassa mainittu positiivisen erityiskohtelun ohjelma vaikuttaa lähinnä oireiden hoitamiselta, ei segregaation ehkäisyltä. On selvää, ettei segregaatio ole yksin Vantaan ongelma. Espoon kaupunginjohtaja on jo julkisuudessakin (HS 4.3.) vaatinut valtiolta parempaa maahanmuuttajista aiheutuvien valtavien kulujen kattamista. Helsingin suomenkielisten pikkulapsiperheiden muuttamisesta heikko-osaisilta alueilta ennen lasten kouluun menoa kirjoitti jo Helsingin Sanomatkin (3.10.).

Viime vuonna korineuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen hyvästä muotoilusta ”Käynnissä olevan metropolistrategiatyön yhteydessä kehitetään keinoja alueellisen segregaation vähentämiseksi metropolialueella.”

Jäämme odottamaan tuloksia.

18.5.2020
PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja
Niilo Kärki

#Vantaa
#vantaanperussuomalaiset
#perussuomalaiset

Kirjoitettu 29.4.2020

Vantaan Perussuomalaiset toivottaa hyvää vappua!

Koronaviruspandemian johdosta yleisövapputapahtumia ei voi järjestää, mutta puheenjohtaja Jussi Halla-ahon perinteinen vappupuhe lähetetään Perussuomalaisten You Tube -kanavalla perjantaina 1.5. klo 13 alkaen.

Tilastojen mukaan Perussuomalaiset on suurin puolue työväestön äänestäjien keskuudessa.

Hyvää vappua!

Kirjoitettu 26.3.2020

HOK-Elannon vaalien äänestys on alkanut

Tänään on ensimmäinen äänestyspäivä. Jos olet HOK-Elannon jäsen, äänestä Vantaan Perussuomalaisten ehdokasta, tietenkin.

Kirjoitettu 12.3.2020

KUNTAVAALISTARTTI 21.3.2020 PERUTAAN

PUHEENJOHTAJA TIEDOTTAA – 12.3.2020
Joudumme valitettavasti perumaan kaikki lähestyvät yleisötapahtumamme pahenevan koronavirustilanteen takia.
Kuntavaalistartiksi aiottu Shamrockin 21.3. tilaisuus PERUTAAN!
Emme myöskään ole Korson maalaismarkkinoilla 22.3. tavattavissa – PERUTAAN!
PAHOITTELEN VALTAVASTI ASIAA JA LUPAAN, ETTÄ KUNTAVAALISTARTTI JÄRJESTETÄÄN HETI, KUN SE ON MAHDOLLISTA…
Sateisin kevätterveisin pj. Tomi Salin, Vantaan PS
Kirjoitettu 16.2.2020

Vantaan PS Kuntavaalistartti la 21.3.

Vantaalainen!

Nyt on vaikuttamisen paikka, silloin kannattaa tulla paikalle.

Kirjoitettu 16.2.2020

Maahanmuutto ja toimeentulotuki

Vantaan PS-ilta pidettiin Vaskivuoren koululla, aiheena oli maahanmuutto ja toimeentulotuki.

Mukana olivat Suomen Perusta-ajatuspaja ja Vantaan PS : kaupunginvaltuuttu Kai-Ari Lundell, Vantaan PS pj Tomi Salin, valtuustoryhmän pj Niilo Kärki sekä Suomen Perustasta toiminnanjohtaja Marko Hamilo, dosentti Arto Luukkanen, tutkija Samuli Salminen, kaupunginvaltuutttu Niilo Kärki.

Videon on kuvannut ja koostanut Markku Naumanen.

Katso video tästä.

Kirjoitettu 12.2.2020

Suomen Perusta Myyrmäessä: “Maahanmuutto ja toimeentulotuki”

Vantaan PS-ilta käynnissä Vaskivuoren lukiossa, Suomen Perusta ajatuspaja – maahanmuutto vs toimeentulotuki

Samuli Suomalainen

 

Kirjoitettu 12.2.2020

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän kannanotto Suomi-rataan: “Ohi vilahtaa.”

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki kummastelee sitä, miksi Vantaan tulisi osallistua Suomi-radan suunnitteluun mittavalla 10 miljoonan euron panostuksella.

– Kyseessähän tuntuu olevan valtakunnallinen pääväyläsuunnittelu. Miksi Vantaan kannattaa olla siinä mukana noin kohtuuttoman suurella summalla?

Kärki lisää, että kaupunginhallituksen käsittelyssä on nyt asia, josta ei ole vielä saatu riittävästi tietoa.

– Tuntuu, että Vantaalla hurahtavat läpi päätöksenteosta asiat, jos summa on viisi tai 10 miljoonaa. Rahaa ei sitten tunnu riittävän, jos summa on vaikkapa 100 000 euroa, Kärki jyrähtää.

 

Alla linkki Vantaan Sanomien artikkeliin aiheesta:

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/840167-vantaalla-tehdaan-jalleen-paatoksia-uudesta-raideyhteydesta-suunnitteluun-10?fbclid=IwAR192s7tQThEnGxCCmVHyozLc9Gc45HJC4PHwWVMFm8VtwTk1dLcrHYl1fA

 

Kirjoitettu 8.1.2020

Vantaan Perussuomalaisten valtuutettujen kannanotto Vantaan ratikasta: “Ei, kiitos. Kalliiksi kävisi.”

Vantaan Sanomat 8.1.2020

Kirjoitettu 22.12.2019

Joulutervehdys

Vantaan ja Tuusulan Perussuomalaiset toivottavat Hyvää Joulua kaikille!

Kirjoitettu 16.12.2019

Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan

Vantaan kaupunginvaltuuston äänestystulos 16.12.2019

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä hävisi äänestyksen: Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan.

“Sähkönivelbussi on selvästi taloudellisempi vaihtoehto kuin ratikka. Vantaan Perussuomalaiset eivät kannata ratikkaa.” (PS Vantaan valtuustoryhmän pj Niilo Kärki)

Veroäyri EI saa nousta, lisää velkaa EI saa ottaa.

Tässä vaiheessa päätettiin suunnittelun jatkosta, v. 2023 päätetään rakentamisesta. Onneksi sitä ennen on Kuntavaalit 2021.

Kirjoitettu 15.12.2019

Vantaan Perussuomalaisten pikkujouluinen koulutustilaisuus

Järjestäjille ISO kiitos, Vantaan Perussuomalaiset rules, yhteisöllisyyttä ❤️ Keskellä istumassa vieraat kansanedustaja Arja Juvonen ja Uudenmaan piirin pj Jari Immonen

 

Tilaisuudessa palkittiin myös yhdistyksen ansioituneita aktiivijäseniä, vasemmalta: Markku Naumanen, Leena Lauren, Kai-Ari Lundell ja Niilo Kärki.

Kirjoitettu 9.12.2019

Vantaan ratikka etenee kuin juna toisin kuin Vantaan PS toivoisi

Vantaan kaupunginhallitus päätti tänään esittää valtuustolle ratikan yksityiskohtaisen suunnittelun käynnistämisestä.

Päätöksen mukaan suunnittelu rajautuu vain ratikkavaihtoehdon jatkosuunnitteluun. Suunniteltavalle reitille Länsimäki-Tikkurila-Lentoasema ei siis jatkosuunnitteluun sisälly sähköbussivaihtoehtoa.

Hävisimme äänestyksen; kaksi hylkäyksen puolesta Kärki (PS) ja Jääskeläinen (KD), yksi tyhjä, loput kannattivat (esityslistan alkuperäisestä hieman) muokattua päätösesitystä.

Jätimme yhdessä eriävän mielipiteen päätöksestä:

Eriävä mielipide/Vantaan ratikka

Olisimme toivoneet, että sähkö(nivel)bussin vaihtoehto olisi ollut todellisena vaihtoehtona mukana jatkosuunnittelussa. Siksi teimme hylkäysesityksen, joka ei tullut hyväksytyksi ja siksi toteamme eriävänä mielipiteenämme seuraavaa:
Vantaan kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle valmisteltu esitys ratikkayhteydestä Länsimäestä ja Hakunilasta Tikkurilaan sekä lentoasemalle on sinänsä hyvä kaupunkimme alueen yhdistämisen kannalta.
Kokoluokaltaan noin 400 miljoonan euron suunnitelma on kuitenkin taloudellisilta vaikutuksiltaan hyvin epävarma. Ajatuksena on lisätä työpaikkojen ja asuntojen kaavoitusta raidereitille. Nämä edut ovat vaikeasti tavoitettavia senkin vuoksi, että ns. Raide-Jokeri Espoon ja Helsingin alueella tavoittelee samoja rakentajia ja toimijoita.
Rakentamissuunnitelma ilman valtionapua laskien on selkeästi kalliimpi kuin sähkönivelbussit vastaavalla reitillä sähköbusseista puhumattakaan. Tavoiteltavat tuet eivät tee ratikasta sähköbusseja edullisempaa. Kulut tulevat ensin ja etuja tuottamaan tarkoitetut kaavoitus- ja muut tulot selkeästi myöhemmin.
Olisimme toivoneet aktiivisempaa otetta bussivaihtoehdon edistämisessä. Kun tätä ei näillä näkymin tehdä, emme voi hyväksyä merkittävää taloudellista riskiä ratikan muodossa. Kunnilla on edessään suuria taloudellisia haasteita, ei vähiten terveydenhuollon ja koulutoimen kohdalla. Investointi- ja käyttörahat on viisasta suunnata nyt oikein.

Vantaalla 9.12.2019

Jouko Jääskeläinen kaupunginhallituksen jäsen KD
Niilo Kärki kaupunginhallituksen varajäsen PS

Kirjoitettu 6.12.2019

Seppeleenlasku sankarihaudoilla

Pyhän Laurin kirkolla Vantaan Perussuomalaisia edustivat Markku Naumanen, Olli Korkalainen, Niilo Kärki ja Tomi Salin.

Tästä voit katsoa Markku Naumasen tekemän You Tuben tapahtumasta.

Kirjoitettu 2.12.2019

Vantaan Perussuomalaisten 2020 hallitus on valittu

Kokouksen puheenjohtajana toimi Maiju Tapiolinna

 

Tupa oli täynnä kokousväkeä.

 

Vantaan Perussuomalaiset ry:n yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin vuoden 2020 hallitus.

Puheenjohtajaksi valittiin Tomi Salin.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Peter Lammenranta
Peter Mansner
Markku Naumanen
Peter Nyström
Ari Siponen
Minna Vepsäläinen

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

Tanja Aidanjuuri-Niemi
Vesa Heiska
Ari Jussila
Niilo Kärki
Leena Lauren
Kai-Ari Lundell

Onnea kaikille valituille!

Kirjoitettu 25.11.2019

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Tomi Salin

Puheenjohtajan tervehdys

Hallitus on kokouksessaan päättänyt kutsua koolle sääntömääräisen syyskokouksen pidettäväksi su 1.12.19 klo 13.00 alkaen mySaunan kokoustiloissa Tikkurilassa, Peltolantie 1.

Postilakko puhututtaa ja aiheuttaa meillekin harmaita hiuksia. Kun posti ei kulje ja Kusti polje, niin miten toimittaa syyskokouskutsut jäsenistölle? Lakko jatkunee jouluun saakka.

PS-lehti on nyt jo luettavissa sähköisessä muodossaan ja syyskokouskutsu löytyy sieltä. Kutsu pannaan myös poikkeuksellisesti Vantaan Sanomiin ja kaikille sähköisille alustoillemme.

https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/11/PS_jarjestoliite_20191125_web.pdf

Muita tapahtumia:

Tikkurilan markkinat la 30.11. klo 9.00-14.00

Jouluinen koulutus 14.12. klo 18.00 alkaen

Perussuomalainen puurojuhla Tikkuraitilla 21.12. Erillinen ilmoitus tulee myöhemmin.

Terveisin pj. Tomi Salin

Kirjoitettu 14.11.2019

Lukusuositus: Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2020 on julkaistu

 

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa suomalainen tulee ensin. Perussuomalaisten vaihtoehto parantaa kansalaisten ostovoimaa lähes 700 miljoonalla eurolla. Samalla Perussuomalaiset ottaisi­vat valtiolle 193 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus.

Lue tästä Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2020 >>

Kirjoitettu 11.11.2019

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän puhe Vantaan kaupungin talousarviosta 2020

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki

 

PS ryhmäpuhe 11.11. 2019

 

Sosiaali ja terveys

Perusuomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä sos-ter henkilöstön lisäyksiin. Niitä vielä korineuvotteluissa hieman täydennettiin.

Kuitenkin iltavastaanottojen järjestäminen terveysasemilla 2020 tulee hoitaa niin, etteivät iltavastaanotot heikennä nykyisiä palveluja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ne järjestetään joko ostopalveluina tai terveysasemille palkataan tarvittavat hoitajat ja lääkärit nykyisten lisäksi iltavastaanottojen toteuttamiseen.

Nykyiset jonot johtuvat resurssipulasta, eikä vastaanottojen siirtäminen aamusta iltaan samoilla resursseilla tarjoa yhtään lisäpalvelua kuntalaisille. Henkilöstön jaksaminen ei veny kohtuuttomuuksiin eikä myöskään parantaisi rekrytointi-ilmapiiriä.

Sisäilma

Viimevuotiseen tapaan merkittävään asemaan budjettineuvotteluissa nousi sisäilmaongelmat ja niiden hoitaminen. Koulujen ja päiväkotien uudis- sekä laajennusrakentaminen jatkuvat. Kahden sisäilma-asiantuntijan lisäys oli ongelman laajuden huomioiden todella niukka lohtu.

Tärkein uusi päätös 2018 oli – vihdoin – 2019 uusi sitova tavoite 15.2 : “Sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita.”

Tänään tulleen tiedotteen mukaan helmikuun lopulla Simonkylän koulun pihalla on ”sisäympäristöpaviljonki”. Tällaisen hyvän-ilman opetustila on välttämätön myös Länsi-Vantaalla. Pienille koululaisille koulumatkasta kertyy helposti liian pitkä.

Merkittävää päätöksissä on, että jatkossakin ymmärretään oireista kärsivistä huolehtimisen ja rakennusten sisäilmakorjausten tekemisen olevan kaksi eri asiaa. Vantaan on isännänvastuulla huolehdittava niin oppilaiden kuin opettajien ja muun henkilökunnan terveellisistä työskentelyolosuhteista. Remontit ovat sitten oma projektinsa.

Tarvittavat väistötilat on aina järjestettävä viivyttelemättä.

Toimintaympäristö

Budjettikirjassa merkittävä toimintaympäristön muutos – myös 2020 – on vieraskielisten määrän kasvu.

Vieraskielisten määrässä olemme viimeisten tilastojen mukaan edelleen Suomen vieraskielisin kunta. Väestönkasvustamme 80% on kymmenen vuoden ajan tullut vieraskielisestä väestöstä.

Vantaan strategian mukaan kaupungin toimialat toimivat alueellisen segregaation ehkäisemiseksi.

Budjettikirjassa mainittu positiivisen erityiskohtelun ohjelma vaikuttaa lähinnä oireiden hoitamiselta, ei segregaation ehkäisyltä. Vuosittaiset kaupunginhallituksen vahvistamat ohjelman päälinjaukset on syytä kirjata myös talousarvioon näkyviin.

On selvää, ettei segregaatio ole yksin Vantaan ongelma. Espoon kaupunginjohtaja on jo julkisuudessakin (HS 4.3.) vaatinut valtiolta parempaa maahanmuuttajista aiheutuvien valtavien kulujen kattamista. Helsingin suomenkielisten pikkulapsiperheiden muuttamisesta heikko-osaisilta alueilta ennen lasten kouluun menoa kirjoitti jo Helsingin Sanomatkin (3.10.).

Viime vuonna esitimme, että segregaation ehkäisyn alalla on pyrittävä lisäämään yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken.

Nyt korineuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen hyvästä muotoilusta “Käynnissä olevan metropolistrategiatyön yhteydessä kehitetään keinoja alueellisen segregaation vähentämiseksi metropolialueella.” Jäämme odottamaan tuloksia.

Budjettiprosessi

Budjetin sisällön kehittämisen lisäksi valtuuston on edelleen syytä miettiä budjettiprosessin kehittämistä.

Ryhmien yhteinen budjettivalmistelu, ns ”korikokous” kesti tänäKIN vuonna reilut 17 tuntia. Se on pitkä aika tuottaa 1,7 miljardin budjettiin kaupunginjohtajan teknisten korjausesitysten lisäksi puolen promillen lisäkohdennuksia.

Saimme yhdessä aikaiseksi noin 100 muutosta, joista kaupunginjohtajan teknisiä korjauksia ja päivityksiä oli n. 10%.

Ryhmien esityksistä ”korikokouksessa” hyväksyttiin noin 90 isompaa ja pienempää tekstimuutosta ja 10 menolisäystä.

On varmaan hyvä edelleen pohtia mahdollisuutta käsitellä budjettiluonnosta tämänvuotista perusteellisemmin lautakunnissa, jolloin yksityiskohtainen asiantuntijuus ja harkintavalmius kohtaisivat toimialojen alustavassa käsittelyssä vielä nykyistäkin paremmin.

Vantaan ratikka

Ratikkasuunnitelma on tulossa valtuuston iltakouluun kahden viikon päästä.

Nykytiedoin ratikkasuunnitelma on liian kallis perussuomalaisille – ja erityisesti vantaalaisille.

 

PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja

Niilo Kärki
Kirjoitettu 30.10.2019

Myyrmäen Marrasmarkkinat la 9.11. klo 9-14

Tule Myyrmäen Paalutorille Taidemuseo Artsin edustalle, jossa telttamme on. Paikalla on yhdistyksen tekijöitä ja vaikuttajia kuten kaupunginvaltuutettuja. Mukana on myös kansanedustajia. Tervetuloa!

Kirjoitettu 24.10.2019

Perussuomalaiset on edelleen Suomen suurin puolue (HS-gallup, lokakuu 2019)

HS 24.10.

Perussuomalaiset on edelleen Suomen suurin puolue, käy ilmi tuoreesta HS-gallupista.

Jos vaalit järjestettäisiin nyt, se saisi 20,5 prosentin äänisaaliin, mikä on hitusen enemmän kuin edellisessä vastaavassa kyselyssä. Tuolloin perussuomalaisia kannatti 19,8 prosenttia kyselyyn vastanneista

 

Kirjoitettu 21.10.2019

Taloussuunnitelmaan 2020-2023 vaikuttamassa

Täällä istutaan 20:08 – omassa ryhmähuoneessa. Taloussuunnitelma 2020-2023 alkaa pikkuhiljaa hahmottua.

Vasemmalta: Eija Liinakoski, Kai-Ari Lundell, Niilo Kärki, Kirsi Mäkilaine ja Mika Niikko

 

Kirjoitettu 14.6.2019

Materiaalipankki

Yhdistys on avannut Materiaalipankin.

Linkki pankkiin löytyy etusivun oikealla puolella olevasta linkkipalkista.

Tällä hetkellä Materiaalipankista löytyvät seuraavat linkit:

Arvomaailmamme

Jäsenhakemus, puolue

Jäsenhakemus, paikallisyhdistys

Paikallisyhdistyksen säännöt

Perustietoilmoitus

Yhdistyksen rekisteriseloste

 

Kirjoitettu 10.6.2019

Tanja Aidanjuuri-Vestala puheenjohtaja Halla-ahon eduskunta-avustajaksi

Vantaan Perussuomalaisten Tanja Aidanjuuri-Vestala nimitettiin tänään puheenjohtaja Halla-ahon eduskunta-avustajaksi. Paljon onnea ja menestystä uuteen työtehtävään!

 

Kirjoitettu 10.6.2019

Mika Niikkoa esitetään Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi

Vantaan kansanedustaja Mika Niikkoa esitetään Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaksi. Näin demokratia toimii. Valiokunnissa se eduskunnan varsinainen työ tehdään. Menestystä vaativaan tehtävään!

 

Kirjoitettu 19.4.2019

Uudenmaan Perussuomalaisten tulos eduskuntavaaleissa

Vantaalaisista uusi paikkansa Mika Niikko selvin lukemin. Muut Uudenmaan uudet kansanedustajat ovat:

Leena Meri, Riikka Purra, Arja Juvonen, Ari Koponen ja Riikka Slunga-Poutsalo.

Onnea kaikille!

 

Kirjoitettu 7.4.2019

Jussi Halla-aho Myyrmäkeen la 13.4.

Tulkaa ajoissa, sillä tori Paalutori tulee täyteen innokkaista PS-kannattajista. Tietenkin paikalla on Vantaan omia ehdokkaita. Tarjoamme maukkaita Wotkinsin grillimakkaroita.

 

Kirjoitettu 24.2.2019

Vantaan Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät vaalivideolla

Helmikuu 2018 – Korson Soppatapahtuma – eduskuntavaaliehdokkaat Tanja Aidanjuuri-Vestala, Niilo Kärki, Kirsi Mäkilaine, Eija Liinakoski, Kai-Ari Lundell, Mika Niikko ja Tanja Aidanjuuri-Vestala

Videon koosti Markku Naumanen.

Ehdokkaat Tikkurilan Talvimarkkinoilla:

 

Kirjoitettu 31.1.2019

Vantaan Perussuomalaiset palkitsi ansioituneita jäseniään

Pikkujouluisessa koulutustilaisuudessa ravintola Shamrockissa yhdistyksen puheenjohtaja Tomi Salin jakoi kunniakirjat ja seinälaatat ansioituneille yhdistyksen jäsenille Pauli-Artturi Luttiselle, Juha Juntuselle ja Johannes Niemiselle.

Vaakunatyyppiset PS Vantaa -seinälaatat Peter Mansner tilasi Virolahdelta. Tarkoitus on, että tarpeen mukaan tulevaisuudessa palkitaan ansioituneita yhdistyksen jäseniä.

Juntunen ja Nieminen jättivät melkoisen loven yhdistyksen toimintaan muuttaessaan pois Vantaalta. Juntunen oli todellinen kenttäaktiivi, kun taas Nieminen oli yhdistyksen valtuustoasiantuntija. Luttinen puolestaan on puolueen kaikkien aikojen kovin PS-lehtien torijakaja.

Lehtijuttu löytyy tammikuun Perussuomalaiset-lehden jäsenliitteestä.

 

 

Kirjoitettu 24.1.2019

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä järjestäytyi

Valtuustoryhmä piti sääntöjen mukaisen vuosikokouksensa. Puheenjohtajana jatkaa Niilo Kärki, varapuheenjohtajana Kirsi Mäkilaine ja sihteerinä Tommi Pälve.

 

Niilo Kärki
valtuustoryhmän pj

 

Kirsi Mäkilaine
Varapuheenjohtaja

 

Tommi O. Pälve
sihteeri

 

 

Kirjoitettu 29.12.2018

Vantaan PS-valtuustoryhmä toivottaa Hyvää Uutta Vuotta!

Vantaan PS-valtuustoryhmä toivottaa kaikille oikein Hyvää Uutta Vuotta!

Jatkamme työtä vantaalaisten hyväksi ja samalla valmistaudumme täysillä kevään eduskuntavaaleihin. Kaikki valtuutetut ovat ehdokkaina keväällä. Muut ehdokkaamme ovat Tanja Aidanjuuri, Eija Liinakoski ja Juha Simonen.

Muista keväällä meitä ja äänestä kotiin päin.

 

Kirjoitettu 16.12.2018

Pyyteetöntä työtä yhdistyksen ja puolueen eteen

PS Vantaan pj Tomi Salin jakoi tunnustuksia pyyteettömästä työstä yhdistyksen ja puolueen eteen, kunniakirja ja komea seinälaatta:

Johannes Nieminen
Pauli-Artturi Luttinen
Juha Juntunen

Onnittelut palkituille!

Vasemmalta Tomi Salin, Pauli-Artturi Luttinen, Juha Juntunen, Johannes Nieminen

 

Joulupukki jakaa lahjojaan juhlivalle yhdistysväelle.

 

Yhdistyksen armoitettu runonlausuja Pauli-Artturi Luttinen

 

Yhdistyksen uusi numeroitu kunnialaatta

Kirjoitettu 6.12.2018

Vantaan Perussuomalaiset toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää!

Perinteiseen tapaan Vantaan Perussuomalaiset kunnioitti sankarivainajien muistoa Helsingin Pitäjän kirkolla.

 

Seppeleen laskijoina toimivat: vasemmalta Olli Korkalainen, Niilo Kärki ja yhdistyksen pj Tomi Salin.

 

Seppeleen lasku

Kirjoitettu 13.11.2018

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuoro 2019 budjettiin

Sisäilmaongelmat

Viimevuotiseen tapaan merkittävään asemaan budjettineuvotteluissa nousi sisäilmaongelmat ja niiden hoitaminen. Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan 5 miljoonaa. Koulujen ja päiväkotien uudis- sekä laajennusrakentaminen jatkuvat.

Tärkein uusi päätös – vihdoin – on uusi sitova tavoite: Sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita. Tällaisen hyvän-ilman opetustila on välttämätön myös Vantaalla.

Sivistystoimi valmistelee ratkaisun tiloista syyslukukauden 2019 alkuun mennessä. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia pysyvästi sisäilmasta sairastuneille koulun tai monitoimitilan rakentamiseksi.
Merkittävää päätöksissä on, että ymmärretään oireista kärsivistä huolehtimisen ja rakennusten sisäilmakorjausten tekemisen olevan kaksi eri asiaa. Vantaan on isännänvastuulla huolehdittava niin oppilaiden kuin opettajien ja muun henkilökunnan terveellisistä työskentelyolosuhteista. Remontit ovat oma projektinsa.

Toimintaympäristön muutoksista

Budjettikirjassa merkittäviä toimintaympäristön muutoksia ovat vieraskielisten määrän ja ikääntyneiden määrän kasvu.

Ikääntyvien määrän kasvuun on vastattu mm. henkilöresurssien lisäyksillä.

Vaikeampi asia on vieraskielisten määrän nopea lisääntyminen. Vieraskielisten määrässä olemme viimeisten tilastojen mukaan Suomen vieraskielisin kunta. Väestönkasvustamme 80% on kymmenen vuoden ajan tullut vieraskielisestä väestöstä.

Vantaan strategian mukaan kaupungin toimialat toimivat alueellisen segregaation ehkäisemiseksi.

Budjettikirjassa mainittu positiivisen erityiskohtelun ohjelma vaikuttaa lähinnä oireiden hoitamiselta, ei segregaation ehkäisyltä.

Segregaation ehkäisyn alalla on ilmeisesti pyrittävä lisäämään yhteistyötä ainakin pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken vaikka tuloksellisia ratkaisuja ei taida olla vielä kenelläkään tiedossa. Asia on varmasti ainakin yhtä tärkeä ja kauaskantoinen kuin MAL-sopimuskin.

Lisäysesitys

Perussuomalaiset tulevat uudistamaan lisäysesityksen budjettitekstiin: Vantaa laatii vuoden 2019 aikana selvityksen, voisiko 1.-2.-luokkalaisille vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lapsille tarjota ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa kunnallisessa vuoropäiväkodissa tai perhepäivähoidossa tarpeen niin vaatiessa.

Ryhmän varapuheenjohtaja valtuutettu Mäkilaine kertoo asiasta enemmän keskusteluosuudessa.

Budjettiprosessin kehittäminen?

Budjetin sisällön kehittämisen lisäksi valtuuston on syytä miettiä budjettiprosessin kehittämistä.

Ryhmien yhteinen budjettivalmistelu, ns ”korikokous” kesti tänä vuonna reilut 17 tuntia. Se on pitkä aika tuottaa 1,6 miljardin budjettiin kaupunginjohtajan teknisten korjausesitysten lisäksi 618 000 euroa lisäkohdennuksia ja arvioida maanmyyntitulot 2 miljoonaa aiemmin esitettyä suuremmiksi.
Saimme aikaiseksi noin 105 muutosta, joista kaupunginjohtajan teknisiä korjauksia ja päivityksiä oli 10%.

Ryhmien esityksistä ”korikokouksessa” hyväksyttiin noin 90 isompaa ja pienempää tekstimuutosta ja 10 menolisäystä.

On varmaan hyvä pohtia ensi vuonna esimerkiksi mahdollisuutta käsitellä budjettiluonnos lautakunnissa, jolloin yksityiskohtainen asiantuntijuus ja harkintavalmius kohtaisivat toimialojen alustavassa käsittelyssä ehkä nykyistä paremmin.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Niilo Kärki

Kirjoitettu 26.10.2018

Vantaan PS valtuustoryhmän näkemyksiä talousarvioesitykseen 2019

Vantaan Sanomat julkaisi yhdistelmän eri puolueiden budjettikannanotoista viime keskiviikkona (24.10.).

Ryhmien yhteinen kokous muutosesityksistä on ensi maanantaina. Tässä muutamia ryhmämme esityksiä ja kannanottoja lyhyesti.

– Hyvää kaupunginjohtajan budjettiesityksessä on mm. investoinnit uusiin kouluihin ja sisäilmakorjauksiin varatut korjausrahat. Oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön terveydestä on isännänvastuulla pidettävä aiempaa parempaa huolta. Koska korjausrahojen riittävyys on tärkeä asia, ryhmämme esittää korjausrahojen varmistamista 5 miljoonaan. Uudet koulut eivät ole vielä 2019 käytössä. Jos vuoden mittaan tulee yllätyksiä, on tarvittaessa lisäbudjetoinnilla tietysti varmistettava korjaustoiminta.

– Sisäilmaherkistyneille on saatava puhtaan ilman koulu / parakki Nurmijärven mallin mukaan. Sairastuneistakin oppilaista, opettajista ja muusta henkilöstöstä on pidettävä huolta.

– Hyvää esityksessä on sisäilmakorjausten onnistumista korostavat kirjaamiset useissa kohdissa. Tavoitteena tulee olla, että käyttäjäkyselyissä vähintään 90% kokee olosuhteiden parantuneen.

– Uutena asiana valtuustoryhmämme esittää, että alkuvuodesta 2019 Vantaa laatii selvityksen mahdollisuudesta tarjota ilta- ja yöhoitoa vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien 1. ja 2. -luokkaa käyville lapsille. Tavoitteena oltava viimeistään syyskaudella tarjota hoitopalveluja niitä tarvitseville.

– Liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi erityisesti ikäihmisille, esitämme että Sporttikortti-oikeus annetaan jo 65 vuotiaille – eläköitymisestä alkaen. Samassa yhteydessä on mahdollista kaupungin johdolla järjestää alueittain myös liikunta- ja eläkeläisjärjestöille ikäluokittaisia tapaamisia, joissa edistää fyysiseen kunnon ylläpitoa, mahdollistaa yksinäistymisen ennaltaehkäisyä työyhteisöyhteyksien vähentyessä, jne.

– Lasten ja nuorten liikuntaan jaettavia avustuksia esitetään lisättäväksi 30%.

– Kotihoidon käynnit esitetään lisääntyväksi n. 15%. Esitys on hyvä, mutta riittääkö lisäpanostus asiaan?Lopputuloksena ei saa olla henkilökunnan lisäkuormitus eikä kotihoitokäyntien laatdun heikkeneminen.

– Segregaatiokehityksen ehkäisystä puhutaan kyllä Vantaan strategiassa, mutta Vantaallakaan ei ole onnistuttu kehittämään toimenpiteitä ehkäisemään alueellista segregaatiokehitystä – kuten ei ilmeisesti muuallakaan Euroopassa? Ongelma on merkittävä, myös kuntatalouksia selvästi kuormittava – erityisesti koko pääkaupunkiseudulla. Vain valtio hyväksyy maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita Suomeen. Siksi syntyneistä kuluista vastaa täysimittaisesti valtio. Nyt kuormitus kaatuu merkittävältä osalta myös pk-seudun kunnille.

Terveisin
Niilo Kärki
PS valtuustoryhmän pj

 

Kirjoitettu 23.10.2018

Syyskokouksessa valittiin v. 2019 hallitus

Vantaan Perussuomalaiset ry. syyskokouksessaan valitsi yhdistyksen vuoden 2019 hallituksen. Valittu hallitus täydentää vuoden 2018 hallitusta vuoden loppuun asti.

Kokousta johti komeasti kuluneen vuoden hyvin johtanut yhdistyksen puheenjohtaja Johannes Nieminen. Johannekselle LÄMMIN ja SUURI kiitos!

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin pitkän linjan perussuomalainen Tomi Salin, joka kiitospuheessaan korosti yhtenäisyyttä sekä yhteistyön merkitystä yhdistystoiminnassa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Peter Nyström, Minna Vepsäläinen, Markku Naumanen, Ari Siponen, Peter Mansner ja Ari Jussila. Mukana on sekä vanhoja että uusia tekijöitä.

Varalle valittiin Niilo Kärki, Kai-Ari Lundell, Tanja Aidanjuuri, Petrus Pesonen, Leena Lauren ja Vesa Heiska.

Onnea kaikille valituille! Seuraava vuosi on tärkeä vaalivuosi. Onneakin tarvitaan, mutta paras tulos saadaan aina työtä tekemällä.

Kirjoitettu 23.9.2018

Vantaan Perussuomalaiset on koulukiusaamista vastaan. Ehdottomasti.

Kaupunginvaltuutettu sekä lapsi- ja nuorisovaltuutettu Tanja Vahvelainen kirjoitti asiasta Vantaan Sanomiin. Kannattaa lukea alla olevasta linkistä.

 

Vantaan Sanomat 22.9.2018

Koulukiusaamiseen löytyy keinoja, jos tahtoa on

 

Kirjoitettu 15.9.2018

Vantaan Perussuomalaiset on huolissaan kuntalaisten palveluiden ja henkilöstön jaksamisen puolesta

Tuleva syksy tulee olemaan terveysasemilla vaikeaa. Hoitajavaje on akuutti, sijaisia ei palkata riittävästi, ja uusi potilastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön. Kuvaa voi klikata suuremmaksi.

 

14.5. Vantaan Sanomat

Kirjoitettu 13.9.2018

Vantaan Perussuomalaiset on perussuomalaisuuden ytimessä

Kuvakollaasi löytyi Perussuomalaisten sivuilta. Keskellä on hieno otos Myyrmannin Laura-presidentinvaalikampanjan ajoilta. Järjestimme Myyrmannin vaikuttavan ja onnistuneen Laura-tapahtuman.

Kuvasta heijastuu selvästi yhdistyksen iloinen yhteisen tekemisen meininki. Äänestäjien parissa oleminen esim. toriteltoilla on sitä ydintoimintaa, jolla vaalit voitetaan. Kuvaa on levitetty ahkerasti Perussuomalaisten eri medioissa, eikä syyttä.

Vain kovalla työllä ja yhdessä tekemisellä pärjätään.

PS Vantaa on pärjännyt ennenkin ja pärjää myös tulevaisuudessa. Viime eduskuntavaaleissa loppukirimme muiden puolueiden kannalta oli pelottava, viikko lisää kampanjointia, ja olisimme äänimäärissä nousseet Vantaan ykköseksi. Ei se kakkossijakaan mikään häpeä ollut.

Tulevissa eduskuntavaaleissa Vantaalla tähtäämme tietenkin kärkeen. Vantaa on perussuomalaisuuden ydinkannatusaluetta.

Kirjoitettu 5.9.2018

Lapsille oikeus koulukyyteihin molempien vanhempien luota

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä oli mukana valtuustoaloitteessa, jossa esitetään, että koulukyydit Vantaan sisällä, vuoroasumistilanteessa, tulisi järjestää lapsen etua ajatellen molemmista kodeista.

Lapselle molemmat vanhemmat ovat yhtä tärkeitä.

Alla on valtuutetettujen Tanja Vahvelaisen ja Tiina Tuomelan lehtikirjoitus,

 

Vantaan Sanomat 4.9.2018

Kirjoitettu 30.8.2018

Eduskuntaryhmän jäseniä vieraili Vantaalla

Tikkurilan uudella torilla oli komea Vantaan vaalivuoden avaus, kun Eduskuntaryhmän jäseniä vieraili. Torille pystytettiin kolme Vantaan Perussuomalaisten telttaa, ja makkaragrilli oli kuumana. Torilla pidettiin hienoja puheita, ja ihmisten kanssa käytiin monia keskusteluja.

 

Eduskuntaryhmän jäseniä: Mika Niikko, meppi Pirkko Ruohonen-Lerner, Leena Meri,Juho Eerola, Ville Tavio ja Rami Lehto

 

Ville Tavio pitää puhetta.

 

Vesa Heiska, Markku Naumanen ja Pirkko Ruohonen-Lerner

Kirjoitettu 26.8.2018

Päivähoitolaskelmat menivät miljoonilla pieleen – vain Perussuomalaiset äänestivät rajauksen säilyttämisen puolesta

26.8.2018 Vantaan Sanomat

Päivähoidon rajaus purettiin Vantaan kaupunginvaltuuston päätöksellä marraskuussa 2017. Vain perussuomalaiset äänestivät rajauksen säilyttämisen puolesta.

Perussuomalainen valtuutettu Mika Niikko toteaa, että rajauksen purun todelliset kustannukset voivat olla vuositasolla vieläkin suuremmat kuin 5,5 miljoonaa euroa.

– Rajauksen aikana osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa on ollut tuhat viisisataa vantaalaislasta. Vielä ei tiedetä, kuinka moni heistä päätyy kokoaikahoitoon.

Niikko korostaa, että rajauksen aikanakin kaikilla lapsilla oli oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

– Kaksikymmentä tuntia viikossa vastaa alakoululaisen kouluviikkoa. Ajatus täydestä päivähoito-oikeudesta voi kuulostaa kauniilta, mutta se on kallis ja tarpeeton, kommentoi Niikko.

 

Lue tarkemmin Vantaan Sanomista:

Päivähoitolaskelmat menivät miljoonilla pieleen – “Todelliset kustannukset voivat olla vieläkin suuremmat”

Kirjoitettu 14.8.2018

Uudenmaan piiri nimesi ensimmäiset vantaalaiset eduskuntavaaliehdokkaat

Uudenmaan piiri nimesi lisää eduskuntavaaliehdokkaita

Istuvat kansanedustajat Arja Juvonen ja Leena Meri sekä puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo tulevat olemaan Perussuomalaisten Uudenmaan vaalivetureita.

Nyt nimettiin viisi vantaalaista eduskuntavaaliehdokasta:

Kärki Niilo

Lundell Kai-Ari

Mäkilaine Kirsi

Simonen Juha

Vahvelainen Tanja

 

Kirjoitettu 4.8.2018

Vantaan Perussuomalaisten aluejaostojen vetäjät partioivat Kaljakellunnassa

Vantaan Sanomat 4.8.2018

Vantaan Perussuomalaisten aluejaostojen vetäjät partioivat Kaljakellunnassa. Kaikki sujui hyvin rauhallisesti, roskaamista lukuunottamatta häiriöitä ei ollut.

 

Itä-Vantaan aluejaoksen vetäjä Markku Naumanen

 

Keski-Vantaan aluejaoksen vetäjä Minna Vepsäläinen

 

Länsi-Vantaan aluejaoksen vetäjä Kai-Ari Lundell

Kirjoitettu 2.7.2018

Pysäyttämätön – Mika Niikko julkaisi kirjan

Unohtiko Soini unohdetun kansan?

Kansanedustaja Mika Niikko kertoo kirjassaan oman versionsa perussuomalaisten hajoamisesta ja vertaa puolueen perustajaa Timo Soinia Juudas Iskariotiin.

Entinen puoluekollega syyttää rajusti Soinia tavallisten kansalaisten unohtamisesta: ”Ministerisalkku ajoi periaatteiden yli” (Iltalehti 2.7.2018)

Kirjoitettu 3.6.2018

Kansalaispartiointia nuorten parissa Kuusijärvellä

Nuorisotyötä parhaimmillaan, vapaaehtoista kansalaispartiointia nuorten parissa Vantaan Kuusijärvellä koulun päättäjäispäivänä – Vantaan Perussuomalaisten Tomi Salin ja Markku Naumanen

 

Kirjoitettu 22.5.2018

Vantaan Perussuomalaiset seppeleen laskussa

“Sankarivainajien muistoa kiitollisena kunnioittaen – Vantaan Perussuomalaiset”

Seppeleen lasku suoritettiin Pyhän Laurin kirkon Sankariristillä. Vantaan Perussuomalaisia edustivat Niilo Kärki ja Tanja Vahvelainen.

 

 

Kirjoitettu 13.5.2018

Onko huutolaisuus tullut takaisin?

Huoli mummosta vie kaikki voimat. On törkeää, että ikäihmisten täytyy olla vielä täysvastuussa 96-vuotiaasta sairaasta äidistä.

 

Vantaan Sanomat Lukijan Areena 9.5.

Kirjoitettu 6.5.2018

Unohdetaanko yksinäinen vanhus, taas?

Vantaalla vanhusten ja vammaisten yksilölliset kuljetuspalvelut ovat vaarassa. Tuntuu, että taas heikkoa lyödään. Ihmisiltä, joiden etuja ei kukaan valvo, taas viedään.

 

HS Mielipide 6.5.2018

 

Kirjoitettu 6.5.2018

Joskus kiirehtivän jalka astuu harhaan

Eduskunnassa on käyty kovaa keskustelua eutanasiasta, puolesta ja vastaan.

Joskus on myös anteeksiannon paikka.

Anteeksi pyytämisen ja antamisen voima on ihmeellinen, sitä eduskunnassa tarvitaan sormella osoittamisen sijasta, Niikko lisää. (IL 3.5.2018)

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805032200920989_pi.shtml

(Kuva Iltalehti 3.5.2018)

 

 

 

Kirjoitettu 18.4.2018

Subjektiivinen päivähoito tulee kalliiksi

Mika Niikko otti Vantaan Sanomissa kantaa subjektiiviseen päivähoitoon: Ajatus täydestä päivähoito-oikeudesta voi kuulostaa kauniilta, mutta se on kallis ja tarpeeton.

Vantaan Sanomat 18.4.2018, klikkaa suuremmaksi.

Kirjoitettu 14.4.2018

Asukkaiden ääni jää täydennysrakentamisen alle

Populistinen ehdotuksemme ei mennyt Vantaan kaupunginvaltuustossa läpi. Yritimme suojella perinteisiä vantaalaisia omakotialueita. Toisaalta halusimme sisäilmasairauksista kärsiville lapsille ja koulujen henkilökunnalle täysin myrkyttömän hirsikoulun, joka olisi toiminut Vantaan pilottihankkeena.

 

Vantaan Sanomat 14.4.2018

Kirjoitettu 11.4.2018

Vuoroasuminen oppilaaksioton ja koulukyydin perusteeksi

Tanja Vahvelainen sekä 38 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

Vuoroasuminen oppilaaksioton ja koulukyydin perusteeksi

Vantaa haluaa profiloitua lapsiystävällisenä ja perheystävällisenä kuntana sekä haluaa satsata ennaltaehkäisevään lastensuojeluun- ja perhetyöhön. Kaupunki tukee lapsiperheiden hyvinvointia lukuisin tavoin, varsinkin ydinperhe- ja yksinhuoltotilanteissa.

Vuosittain Suomessa noin 30 000 – 40 000 lasta kokevat vanhempiensa eron. Vantaalla asia koskettaa myös laajalti. Vanhemmat solmivat tai oikeus päättää lähes aina yhteishuollon lapsille. Se tarkoittaa lapselle pääsääntöisesti kahta erillistä kotia.

Vuoroasuminen, eli vanhempien tosiasiallinen hoitovastuun jakautuminen on käytännön tasolla valtavirtaistumassa Ruotsin tapaan päämalliksi. Hyvät kokemukset, laaja tutkimustieto, Euroopan neuvoston suositus (2079/2015) sekä parhaillaan uudistettavan lastenhuoltolaki yhdessä johtavat tähän. THL:n kouluterveyskyselyn (2013) mukaan pääkaupunkiseudulla joka neljäs peruskoululainen ja ammattiin opiskeleva sekä joka viides lukiolainen asuu kahdessa kodissa.

Kehitys on nopeaa.

Vuoroasumisratkaisu on yhä useampien vantaalaisten lasten ja lapsiperheiden arkea. Kaupungin lapsiin ja perheisiin kohdistuvat tuki ja palvelut eivät kuitenkaan merkittävää muutosta huomioi. Yhdenvertaisuus, saati lapsen ja perheiden hyvinvointia laajasti edistävät toimet asiassa puuttuvat.

Edellä mainituin perustein sekä liiteosuuden perusteluihin vedot, me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Vantaa tukee eroperheiden esikoulu- ja peruskouluikäisten kasvua ja kehitystä sekä oikeutta kummankin vanhemman kasvatukseen ja hoivaan tapauksissa, joissa perhe on sopinut yhteishuoltosopimuksessa lapsen asumiseen vuoroviikoin jommankumman vanhemman luona, seuraavasti:

a. Kahdessa kodissa asuminen hyväksytään Vantaalla viralliseksi oppilaaksi oton perusteeksi

b. Koulukyydit järjestetään veloituksetta lapsen molemmista yhteishuoltosopimukseen pohjautuvasta kodeista silloin, kun lapsen oikeus koulukyytiin täyttyy koulumatkan pituuden tai muusta erityisestä syystä

Kirjoitettu 8.4.2018

Hyvän ilman puukoulu Kulleropuistoon

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Kulleropuiston asemakaava palautetaan uudelleen valmisteluun.

Hiekkaharjun Kulleropuistoon suunnitellaan kaavamuutosta, joka ei luonteeltaan sovi Hiekkaharjun omakotialueelle. Naapuruston asukkaat ja Hiekkaharjun omakotiyhdistys vastustavat kerrostaloalueen rakentamista.

Ehdotamme, että Kulleropuistoon rakennetaan täysin myrkytön hirsikoulu. Kulleropuiston yhtenäiskoulu toimisi opiskelu- ja työpaikkana sisäilmasairauksista kärsiville oppilaille ja opettajille sekä lähialueiden lapsille. Koulu olisi hajusteeton, välituntisin mentäisiin ulos ja koulussa olisi ympärivuorokautinen ilmastointi. Koska sisäilmasairauksista kärsivät lapset tarvitsevat reipasta ulkoliikuntaa, koulupihan yhteyteen rakennettaisiin lähiliikuntapuisto.

Tikkurilan suuralueelle rakennetaan koko ajan lisää, joten uudelle koululle on tarvetta. Tikkurilasta on vaikea löytää kunnollista tonttia koululle.

Kulleropuisto on paikkana ihanteellinen. Liikenneyhteydet ovat mainiot, koska puisto sijaitsee Hiekkaharjun aseman vieressä. Kulleropuistoon pääsee junalla päärataa pitkin sekä etelästä että pohjoisesta. Kehärata liittyy päärataan Hiekkaharjussa. Junanvaihtoja ei tarvita. Myös bussilinjoja löytyy kävelyetäisyydeltä.

Kulleropuiston yhtenäiskoulu olisi vantaalainen pilottihanke. Myöhemmin myös Myyrmäkeen voidaan rakentaa suunniteltu koulurakennus täysin myrkyttömästä hirrestä. Kunnollinen koulurakentaminen kohottaa Vantaan imagoa. Kaupunki kaipaa hyviä veronmaksajia.

Vantaa vastaa koulujensa oppilaiden ja opettajien terveydestä. Sisäilmasairauksista kärsiville on taattava terveet koulut.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

* * *

Hiekkaharjun omakotiyhdistyksen lausunto pilottihankkeesta

Aloite pilottihankkeesta, jossa rakennettaisiin hyvän ilmanlaadun esimerkkikoulu Kulleropuiston kaavamuutoksen kohteena olevalle alueelle, on hyvin linjassa alueen omakotiyhdistyksen, naapuruston asukkaiden sekä kaavamuutostyöhön osallistuneiden asukkaiden palautteen kanssa.

Aikaisemmin ehdotetun kaavamuutoksen (asemakaavamuutos 002261) muuttaminen niin, että yli kaksikerroksista kerrostaloaluetta korvataan koulurakennuksella ja siihen liittyvillä toiminnoilla vastaa hyvin keskeisiin huoliin, joita asukkaat ja omakotiyhdistys ovat prosessin aikana esittäneet.

 • Parkkipaikkojen riittävyys – Kaavamuutoksen kohteena oleva rakentamaton alue toimii tällä hetkellä paikoitusalueena päivittäin 30-40 autolle, jotka eivät mahdu pihoihin tai katujen varsiin kaavan jo rakennetulla osalla. Kaavamuutoksessa ehdotetaan asuntojen määrän 6-kertaistamista ilman, että parkkipaikkojens suhdelukua muutetaan verrattuna jo rakennettuun osaan. Tämän seurauksena alueen paikoitusongelma tulee kärjistymään. Korkeiden kerrostalojen korvaaminen kouluilla helpottaa paikoitusongelmaa merkittävästi.
 • Koulupaikkojen riittävyys – Koulut ja päiväkodit ovat opettajien palautteen sekä arkikokemuksen mukaan täynnä lapsia. Esimerkiksi paikka lähikoulussa ei kaikissa tilanteissa ole ollut itsestäänselvyys. Kaavan perusteissa vedotaan koulupaikkojen riittävyyteen Tikkurilan suuralueella. Tämä tuntuu erikoiselta alueen asukkaiden näkökulmasta kaupunkiympäristössä. Koulun rakentaminen alueelle ratkaisisi luonnollisesti tämän tilanteen.
 • Pientaloalueeksi kaavoitetun osan muuttuminen kerrostaloalueeksi – Nyt muutoksen kohteena oleva kaava on tuore ja asukkaat kokevat tulleensa harhaanjohdetuiksi, kun tuore pientalokaava halutaan muuttaa kerrostaloalueeksi, joka ei nivelly hyvin jo rakennetuun osaan aluetta. Korkeiden kerrostalojen korvaaminen koululla toteuttaa hyvin ajatusta niveltää jo rakennettu pientaloalue kerrostaloihin, jotka on alueen jo rakennetulle osalle tehty.

Aktiivisesti kaavamuutosprosessiin osallistuneiden naapuruston asukkaiden ja Hiekkaharjun omakotiyhdistyksen puolesta pidämme koulupilottia hyvänä keinona ratkaista kaavamuutoksen esille nostamat haasteet. Uskomme myös vahvasti, että mikäli esitystä päästään esittämään julkisesti alueen asukkaille tämä saa laajan tuen alueen asukkailta.

Naapuriston asukkaiden ja Omakotiyhdistyksen puolesta,

Sauli Laitinen (050 5343164)
Robert Kullström, Hiekkaharjun omakotiyhdistyksen pj. (0400 629657)
Katri Hyytiä
Ari Leino
Juha Kervinen

 

Kirjoitettu 31.3.2018

Vantaan Perussuomalaiset on toreilla vahva

Vauhti on päällä. Vantaan Perussuomalaiset pystyttivät telttansa viikon sisällä kolmessa eri toritapahtumassa.

Vaikuttaa siltä, että perussuomalaisuus on vahvassa nosteessa. Kaupunkilaisten sympatiat ovat selvästi puolellamme.

Joka tapahtumasta saimme yhdistykseemme pari uutta jäsentä.

 

Myyrmäen Maalaismarkkinat, kuva Kai-Ari Lundell. Edessä Martinlaakson Grand Old Man Pauli-Artturi Luttinen, ehkä Suomen kaikkien aikojen kovin poliittisten lehtien torijakaja.

Korson Maalaismarkkinat, kuva Markku Naumanen. Korsossa mukana olivat myös kansanedustajat Arja Juvonen ja Leena Meri sekä työmies Matti Putkonen.

Tikkurilan Kevätmarkkinat, kuva Tomi Salin. Tikkurilassa teltalla oli parhaimmillaan parikymmentä Vantaan persua ja tuplasti kaupunkilaisia.

Kirjoitettu 24.3.2018

Elmon sijaan laitettava homekoulut ensin kuntoon

Vantaan Perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että perusasioiden on oltava kunnossa ennen kuin uusia urheilupuistoja voidaan rakentaa. Lasten ja nuorten on saatava käydä koulua terveissä tiloissa.

Perussuomalaiset kyllä kannattavat, että Koillis-Vantaalle rakennetaan kunnon uimahalli.

Vantaan Sanomat 24.3.2018, klikkaa kuvaa suuremmaksi

Kirjoitettu 24.3.2018

Perussuomalaiset vaativat indeksijäädytysten poistamista

Eilen luovutettu eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti ei sisältänyt minkäänlaista konkreettista ratkaisua eläkeläisten aseman parantamiseksi. Indeksijäädytysten pitäminen voimassa heikentää eläkeläisten asemaa palkansaajiin verrattuna entisestään. Perussuomalaisten mielestä on täysin kestämätöntä, että vanhukset jätetään heitteille, kansanedustaja Mika Niikko totesi ja vaati indeksijäädytysten poistamista.

Perussuomalaiset vaativat indeksijäädytysten poistamista ja eläkkeiden verotuksen keventämistä palkansaajien tasolle ( Suomen Uutiset 22.3.2018)

Kirjoitettu 11.3.2018

Valtuustoaloite kausi-influenssarokotusten antamiseksi kaupungin työntekijöille

Valtuutettu Kai-Ari Lundell teki valtuustoaloitteen vapaaehtoisen kausi-influenssarokotteen antamiseksi kaikille kaupungin työntekijöille.

HS Mielipide 11.3.2018

 

Kirjoitettu 8.3.2018

Me kuuntelimme vantaalaisia. Valitettavasti kaikki eivät.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tanja Vahvelaisen yleisönosastokirjoitus – Vantaan tulisi noudattaa omaa strategiaansa ja vaalia lähiluontoa sekä kuunnella kaupunkilaisia.

Vantaan Sanomat Lukijan Areena 6.3.2018

 

Kirjoitettu 17.1.2018

Tanja Vahvelainen valtuustoryhmän johtoon

Tanja Vahvelainen
valtuustoryhmän pj

Tanja Vahvelainen (erikoissairaanhoitaja, tradenomi, ylempi AMK) on valittu Perussuomalaisten Vantaan valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta suoritettiin valtuustoryhmän vuosikokouksessa äänestämällä.

Vahvelainen on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutettu, Vantaan Suun Terveydenhuollon johtokunnan ja Uson verkoston jäsen (Uuden sukupolvet organisaatio). Aiemmin Vahvelainen on toiminut Vantaan Perussuomalaisten yhdistyksessä hallituksen jäsenenä.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Niilo Kärki.

Kirjoitettu 31.12.2017

Hyvää uutta vuotta 2018!

Vantaan Perussuomalaiset toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta 2018!

 

 

Kirjoitettu 27.12.2017

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari tulee Myyrmanniin

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri on kutsunut presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren vierailulle kauppakeskus Myyrmanniin. Laura tulee paikalle lauantaina 20.1. klo 14-15.

Uudenmaan piirin ja Vantaan Perussuomalaisten vaikuttajia on paikalla lähes koko lauantaipäivän klo 10-18.

Tervetuloa tapaamaan Lauraa!

 

Kirjoitettu 19.12.2017

Hyvää Joulua!

Vantaan Perussuomalaiset ry toivottaa kaikille oikein Hyvää Joulua!

 

Kirjoitettu 6.12.2017

Vantaan Perussuomalaiset toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää

Perinteiseen tapaan yhdistys kunnioitti sankarivainajia laskemalla seppeleen Vantaan Pyhän Laurin kirkon sankarihautausmaalla. Seppeleen laskivat Niilo Kärki ja Olli Korkalainen.

 

Kirjoitettu 20.11.2017

Vantaan Perussuomalaisten uuden Piirihallituksen jäsenet

Nurmijärvellä eilen valittiin Perussuomalaisten Uudenmaan piirille uusi puheenjohtaja, Timo Riskilä Hyvinkäältä.

Samalla valittiin myös Vantaan Perussuomalaisten uudet Piirihallituksen jäsenet.

Vantaan Perussuomalaisten Piirihallituksen jäsenet

Kirjoitettu 8.11.2017

Suomi takaisin – Laura Huhtasaari kiertuellaan Tikkurilassa

Laura painotti, että PS on ainoa poliittinen puolue Suomessa. Muut puolueet tekevät, mitä EU sanoo ja Suomi pistää jalalla koreasti.

Vain vahva kansallisvaltio voi olla kansainvälinen. Nyt Suomessa menee miljardeja euroja kohteisiin, jotka eivät ole suomalaisia.

Emme voineet pitää avointa tilaisuutta Vantaan seurakuntien auditoriossa, koska avoin tilaisuus kiellettiin. Tilaisuus pidettiin suljetuin ovin. Paikalla oli vain puolueen jäseniä, mikä vain tiivisti entisestään yhteishenkeä.

Erityinen kiitos Vantaan poliiseille, jotka tulivat Tikkuraitille turvaamaan torirauhan

Lauran Juutuubi

 

Laura Tikkuraitilla

 

Kansanedustaja Mika Niikko piti innostavan puheen. Molempien tilaisuuksien osaavana juontajana toimi Markku Naumanen.

 

Laura Vantaan seurakuntien auditoriossa – Lauran puheet striimattiin livenä monen kameran voimin.

Kirjoitettu 31.10.2017

Laura Huhtasaari Tikkurilaan ke 8.11.

Hyvät naiset ja herrat – tervetuloa Tikkurilaan!
Teltta Tikkuraitilla makkaratarjoiluineen, puheet Seurakuntayhtymän auditoriossa, nyt on asiaa.
t. Laura Huhtasaari ja Vantaan Perussuomalaiset
Kirjoitettu 19.10.2017

Yhdistyksen uusi hallitus on järjestäytynyt

Vantaan Perussuomalaisten syyskuussa valittu uusi hallitus on järjestäytynyt puheenjohtaja Johannes Niemisen johdolla.

Hallituksen tiedot löytyy sivun oikealla olevasta valikosta.

Kirjoitettu 12.10.2017

Eduskunnan avoimet ovet

Jos et ole vielä tutustunut peruskorjattuun Eduskuntaloon, nyt siihen tarjotaan mahdollisuus. Oppaina toimivat Perussuomalaisten kansanedustajat, mm. Vantaan Mika Niikko.

 

Kirjoitettu 30.9.2017

Syyskokous valitsi uuden puheenjohtajan

Jussi Halla-aho Vantaan Perussuomalaisten syyskokouksessa Tikkurilassa

Vantaan Perussuomalaisten syyskokous pidettiin Tikkurilassa 30.9.2017. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tervehti vantaalaisia perussuomalaisia ja kertoi puolueen vetovoiman kasvusta ja linjakkaasta poliittisesta toiminnasta niin eduskunnassa kuin ympäri Suomea.

Kokouksessa valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Johannes Nieminen, joka on on puolueen pitkäaikainen vaikuttaja Vantaalla. Nieminen korosti sitä, että Vantaan Perussuomalaiset tulevat näkymään Vantaalla vieläkin vahvemmin.

”Presidentinvaalikampanja tulee näkymään. Keskiviikkona 8. marraskuuta pidämme kaikille avoimen PS-foorumin Tikkurilasssa, johon saapuu presidenttiehdokkaamme Laura Huhtasaari”, kertoo tuore puheenjohtaja Johannes Nieminen.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta löytyvät Vantaan Perussuomalaisten verkkosivustolta.

Asukkaiden ääni entistäkin tarkemmin kuuluviin

Nieminen ottaa myös kantaa Vantaan kuntapolitiikkaan. Hän kertoo vantaalaisten ottavan jatkuvasti yhteyttä mm. koulujen sisäilmaongelmista, segregaatiosta, taloudesta ja monista hyvin henkilökohtaisistakin asioista. Niemisen mukaan ihmiset kokevat ettei heidän äänensä kuulu ja monet ovat hyvin tukalassa tilanteessa.

”En pysty ymmärtämään sitä, että uhraamme lapset, nuoret ja aikuisetkin. Sisäilmaongelmat ovat todellisuutta ja odotan, että kaupungin nimeämä työryhmä saa tämän osalta tuloksia aikaiseksi. Tarvitsemme ihmisistä välittävän positiivisen Vantaan, joka uskaltaa myös tarttua vaikeisiin asioihin, kuten mm. segregaation aiheuttamiin ongelmiin”, toteaa Johannes Nieminen.

Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus. Vantaan Perussuomalaiset jatkavat työtään kaupunkilaisten parissa.

– Tervetuloa tapaamaan meitä teltalle. Olemme listanneet tänne kotisivuillamme toritapahtumat, PS-Foorumin ja lisää tapahtumia on tulossa. Pysykää kuulolla.

30.9.2017 Johannes Nieminen

 

 

Kirjoitettu 20.9.2017

Eduskuntaryhmän syysterveiset

Eduskuntaryhmämme haluaa toivottaa kaikille jäsenillemme hyvää syksyn alkua!

 

Kirjoitettu 12.9.2017

Tule tapaamaan kansanedustajiemme Korson Maalaismarkkinoille

Paikalla ovat Arja Juvonen, Mika Niikko ja Leena Meri sekä vantaalaisia perussuomalaisia aktiiveja.

 

Kirjoitettu 21.8.2017

Hyvinkään Perussuomalaisten kesäpäivillä

Vantaan Perussuomalaiset kutsuttiin Hyvinkään Tahkon majalle haastemölkkykisaan.

Oli hauskaa tavata muiden yhdistysten jäseniä, kisailla ja keskustella heidän kanssaan. Syötiin ja saunottiin. Paikalla oli myös kansanedustaja Leena Meri.

Järjestelyt olivat hienot, suuri kiitos Hyvinkään Perussuomalaisille!

 

Vantaa kisaili kolmen joukkueen voimin. Vantaan voittajajoukkueessa kilpailivat Ari Jussila, Antti Lind ja Kirsi Mäkilaine.

 

Kirsi Mäkilaine

 

Markku Naumanen

 

Tanja Vahvelainen

 

Niilo Kärki

Ryhmäkuva Tahkon majan sisätiloissa

 

Ruokailutauko

Kirjoitettu 19.8.2017

Työmies Putkonen Myyrmäen Elomarkkinoilla

Vantaan Perussuomalaiset avasi syyskauden toritapahtumat Myyrmäen Elomarkkinoilla. Selvää nousupöhinää oli havaittavissa, sillä jäsenhakemukset menivät hyvin kaupaksi. Mukavaa oli, kun työmies Matti Putkonen oli mukana.

Kirjoitettu 16.6.2017

Kansanedustaja Mika Niikko pysyy

Vantaan Perussuomalaisten kansanedustaja ja kaupunginhallituksen jäsen Mika Niikko ei ole lähdössä minnekään. Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän koko on kuusi, kun Juha Malmi ja Pietari Jääskeläinen jättivät puolueen.

 

Linkki Mika Niikon videoilmoitukseen Eduskunnassa

 

Iltalehti 16.6.

Niikon mukaan perussuomalaiset on se puolue, jolle hänen äänestäjänsä ovat antaneet valtakirjan.

Niikon mielestä puolueen linja ei ole muuttunut puheenjohtaja Jussi Halla-ahon valinnan jälkeen.

Kirjoitettu 15.6.2017

Vantaan Perussuomalaisen valtuustoryhmän tiedote

Vantaan Perussuomalainen valtuustoryhmä jatkaa perussuomalaista toimintaansa. Samoin luonnollisesti Perussuomalaisten piirit, paikallisyhdistykset ja valtuustoryhmät kautta maan. Näin siis myös Vantaalla.

Puolueesta ja valtuustoryhmästä ovat eronneet Juha Malmi (su 11.6.) ja Pietari Jääskeläinen (ti 13.6.).
Jääskeläisen kanssa on jo alustavasti keskusteltu yhteistyöstä valtuustossa.

Timo Auvinen jatkaa valtuustoryhmässä toistaiseksi. Hän kertoo päättävänsä jatkostaan syyskuussa.

Mika Niikko pohtii poliittisen uransa jatkoa. Hän ilmoittaa päätöksestään loppuviikon aikana.

Vantaan valtuusto on kesätauolla elokuuhun asti. Nyt on syytä maltilla seurata puolueen tiedottamista sähköpostien, puolueen nettisivujen ja FB-ryhmien kautta.

Puolueen johtoon valittiin Jyväskylän sääntömääräisessä puoluekokouksessa puheenjohtajisto ja puoluesihteeri. Annamme heidän työlleen ja toiminnalleen täyden tuen.

Niilo Kärki
Vantaan Perussuomalaisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Pasi Liukkonen
Vantaan Perussuomalaisen valtuustoryhmän sihteeri

Kirjoitettu 11.5.2017

Vantaan 2017-2021 marssiaskeleet

11.5. Vantaan Sanomat

Puolueet sopuun: talouslinja jatkuu

Vantaan valtuustopuolueet pääsivät selvästi muita suurkaupunkeja nopeammin sopuun talouden peruslinjoista tulevalle nelivuotiskaudelle. Ainoastaan perussuomalaiset ja vasemmistoliitto jättivät allekirjoittamatta talousohjelman.

Samalla sovittiin myös poliittisesta paikkajaosta eri päätöselimiin. Tästä sopimuksesta irtautui vain perussuomalaiset. Paikkajaossa vihreät vahvisti asemiaan perussuomalaisten kustannuksella, mikä perustuu kuntavaalien tulokseen.

Kirjoitettu 10.5.2017

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä järjestäytyi

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän järjestäytymiskokouksen henkilövalinnat

Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Niilo Kärki, varapuheenjohtajaksi valittiin Johannes Nieminen ja sihteeriksi Pasi Liukkonen.

Uuden valtuustoryhmän perehdytys ja koulutus alkaa jo toukokuussa.

Valtuustoryhmä valitsee perussuomalaiset luottamushenkilöt yhdessä Vantaan Perussuomalaisten hallituksen kanssa ennen uuden valtuuston ensimmäistä kokousta 12.6.

Lisätietoja: Niilo Kärki, 040-6472331, niiloej@nullgmail.com tai
Pasi Liukkonen pasi.h.liukkonen@nullgmail.com

Kirjoitettu 5.5.2017

Uudenmaan Perussuomalaiset järjestää Ison Vaalipaneelin – paikalla ovat Halla-aho, Meri, Ruoho ja Terho

Tule kuulemaan Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaita su 21.5. klo 15-17 Tikkurilaan Vantaan Seurakuntayhtymän auditorioon. Merkitse kalenteriisi.

Kirjoitettu 11.4.2017

Kuntavaalien tulokset Vantaalla – kahdeksan paikkaa

Vantaan Perussuomalaisten tulos:

1. Niikko, Mika 1237 Valitaan
2. Jääskeläinen, Pietari 705 Valitaan
3. Auvinen, Timo 700 Valitaan
4. Malmi, Juha 601 Valitaan
5. Kärki, Niilo 522 Valitaan
6. Vahvelainen, Tanja * 522 Valitaan
7. Lundell, Kai-Ari * 518 Valitaan
8. Mäkilaine, Kirsi * 344 Valitaan

9. Nieminen, Johannes 336 Varalla
10. Liinakoski, Eija * 289 Varalla
11. Herranen, Jouni * 230 Varalla
12. Aidanjuuri-Vestala, Tanja * 224 Varalla
13. Lind, Antti * 212 Varalla
14. Heinänen, Juha-Pekka * 200 Varalla
15. Pesonen, Petrus * 190 Varalla
16. Heiska, Vesa * 180 Varalla

17. Järä, Juha * 162
18. Juntunen, Juha * 151
19. Simonen, Juha 144
20. Honkaniemi, Seppo * 127
21. Vepsäläinen, Minna * 110
22. Liukkonen, Pasi * 109
23. Naumanen, Markku * 107
24. Korkalainen, Olli * 106
25. Siponen, Ari * 105
26. Rekunen, Iida * 97
27. Jussila, Ari * 95
29. Niemelä, Arja * 94
30. Elo, Jarmo * 90
31. Kaivanto, Petri * 88
32. Vesakko, Kari * 80
33. Kosonen, Marko * 78
34. Marvia, Antti * 74
35. Viitanen, Johan * 74
36. Luodeslampi, Pekka * 72
37. Lihavainen, Antti * 65
38. Lauren, Leena * 64
39. Garchi, Camilla * 63
40. Olkkonen, Kari * 60
41. Parkkima, Marja * 60
42. Vuorinen, Timo * 59
43. Mäkelä, Vilho * 58
44. Palviainen, Sami * 56
45. Paasonen, Tikke * 55
46. Sillanpää, Jorma * 55
47. Grekula, Joonas * 53
48. Jordan, Jane * 53
49. Nyström, Peter * 53
50. Leinonen, Petri * 52
51. Lehvonen, Mari * 50
52. Hyvärinen, Kim * 48
53. Laine, Jouni * 45
54. Pälve, Tommi * 45
55. Eskelinen, Ritva * 42
56. Kakko, Teijo * 41
57. Salo, Antti * 41
58. Käkelä, Aki * 40
59. Holappa, Reino * 38
60. Hult, Eero * 37
61. Hakamäki, Hannele * 35
62. Lammenranta, Peter * 35
63. Pesonen, Eva * 35
64. Cunelius, Mika * 34
65. Eva, Lasse * 34
66. Helin, Jukka * 34
67. Kankkonen, Minna * 34
68. Lahti, Esa * 34
69. Vuorenheimo, Jesse * 34
70. Lampila, Kyösti * 33
71. Keränen, Sylvi * 31
72. Happonen, Veijo * 29
73. Kotiluoto, Auli * 24
74. Käkelä, Mila * 23
75. Ronkainen, Jari * 23
76. Vivolin, Laura * 21
77. Luukkonen, Jouni * 20
78. Mansner, Peter * 19
79. Vilenius, Pirjo * 18
80. Lappi, Vesa * 14
81. Lehmonen, Seppo * 14
82. Oksanen, Timo * 11
83. Porri, Kauko * 10
84. Kaaresoja, Kauko * 9
85. Käkelä, Lars * 9
86. Taponen, Raija * 9

Kirjoitettu 9.4.2017

Kiitos!

Työ tehty on. Kiitos vantaalaiset!

Kirjoitettu 3.4.2017

Vantaan Niilo Kärki perussuomalaisten puoluesihteerikisaan

Kirjoitettu 30.3.2017

Näin se taas käy – nousua parissa viikossa jo 2,7 prosenttiyksikköä!

Pari viikkoa sitten Hesarin gallup näytti Vantaalla Perussuomalaisille 10,5 prosentin kannatusta. Nyt kannatus heiluu jo 13,2 prosentissa.

Kohta edessä on se jo meille perinteeksi muodostunut se ihana viimeinen viikko, joka on jo muutamaan kertaan kääntänyt kelkan Perussuomalaisille.

Nyt meidän on tehtävä töitä, toreilla ja turuilla ja asemilla, joka paikassa.

Niin pirusti.

Hesarin gallup 30.3.

 

HS 30.3.

 

Kirjoitettu 26.3.2017

Torilauantain kuvia – Timo Soini ja Jussi Niinistö

Lauantai oli todellinen Vantaan Perussuomalaisten torilauantai. Korsossa tarjottiin makkaraa sekä Metsolantiellä että Mikkolassa. Myyrmäessä oli Maalaismarkkinat.

Puolustusministeri Jussi Niinistö vieraili sekä Korsossa että Myyrmäessä. Tikkurilassa vieraili Ulkoministeri Timo Soini.

 

Timo Soini on karismaattinen johtaja, joka vetää äärelleen aina paljon kuuntelijoita.

 

Jussi Niinistö korsolaisten ehdokkaiden ympäröimänä

 

Jussi Niinistö Myyrmäen vaalikontilla – sotaveteraani näyttää puolustusministerille muistojaan.

Kirjoitettu 23.3.2017

Tervetuloa Vantaan Perussuomalaisten vaalikonteille!

Vantaan Perussuomalaisilla on toreilla kolme vaalikonttia Kuntavaalien loppuun asti: Korsossa, Myyrmäessä ja Tikkurilassa.

Tervetuloa tapaamaan ehdokkaitamme ja juttelemaan heidän kanssaan!

 

Arjesta se alkaa – Myyrmäen vaalikontti valmiina vaalitaistoon!

 

Sateisella säällä pystytimme vaalikontin eteen vaaliporstuan. Vaalimateriaali säilyi kuivana 🙂

Kirjoitettu 18.3.2017

Valtuutettu Timo Auvisen huoli Vantin kilpailukyvystä on johtanut kummallisuuksiin

HS 15.3.

Hurjia syytöksiä työoloista – sisäiset riidat riuduttavat Vantaan siivoojia, keittäjiä ja kiinteistönhoitajia työllistävää yhtiötä

Siivouksen, ateriapalveluiden ja kiinteistöhuollon yhtiöittäminen ei edelleenkään miellytä kaikkia.

Viime viikolla Vantaan yleisjaosto antoi potkut Pirjo Ala-Kapeen (sd) johtamalle poliitikkohallitukselle. Epäluottamuksen taustalla oli merkillinen julkisuuteen päätynyt sähköpostiviestittely.

ALA-KAPEE oli lähettänyt Vantin johtoryhmälle sähköpostiviestin, missä hän kritisoi nimeltä toista hallituksen jäsentä Timo Auvista (ps/sit) Vantin maineen tärväämisestä ja myynnillä pelottelusta.

Auvinen oli valtuustokokouksessa esittänyt huolensa Vantin tulevaisuudesta, jos nykyistä kehityslinjaa ei jatketa.

Kirjoitettu 8.3.2017

Puhekielto Vantista ei edistä luottamusta

Suut suppuun vantaalaiset! Nyt paheksutaan avoimuutta.

PS-valtuutettu Timo Auvisen kirjoitus, Vantaan Sanomat 8.2.2017

Kirjoitettu 2.3.2017

Arjesta se alkaa

Vantaan Perussuomalaisten vaalikampanja on toden teolla alkanut.

Kuntavaalilistallamme on 86 erilaista ehdokasta. Nyt on vara valita.

Maille tärkeintä on vantaalaisen hyvinvointi.

 

 

Kirjoitettu 25.2.2017

Vantaan Perussuomalaisten vaaliloppukiri on alkanut!

Yhdistyksellä oli kaksi tapahtumaa samaan aikaan, Myyrmäen Paalutorin tapahtuma ja Tikkurilan Maalaismarkkinat. Tunnelma ehdokkaiden keskuudessa on kovassa nousussa ikään kuin kuntavaalien loppukirin lähtöpamaus olisi ammuttu ilmaan.

 

Myyrmäen Paalutorilla kuumaa mehua meni tonkkakaupalla: Eija Liinakoski, Veijo Happonen, Kai Reinikainen, Juha-Pekka Heinänen, Antti Lihavainen ja Sami Palviainen.

 

Teltoilla virisi hienoja keskusteluja äänestäjien kanssa: Petrus Pesonen, Veijo Happonen, Kai Reinikainen, Juha-Pekka Heinänen ja Leena Lauren.

 

Tikkurilan Markkinoilla Vantaan Perussuomalaisten teltoilla ilmassa oli suuren vaalipöhinän tuntua. Kuntavaaliehdokkaita teltoilla oli kymmeniä.

 

Juha Malmi puhumassa mikrofoniin. “Titaanien taistelu” -vaaliväittelyssä Malmi pärjäsi mainiosti. Mukana väittelemässä olivat Antero Eerola (vas) ja Vaula Norrena (vihr).

Kirjoitettu 21.2.2017

Kuntavaalikoulutusta ehdokkaille

Nyt rohkeasti ilmoittautumaan, tervetuloa!

 • ti 28.2. klo 18-21 Vaskivuoren lukio
 • la 4.3. klo 13-16 Tikkurilan kirjasto
 • ti 7.3. klo 18-21 Tikkurilan lukio
 • to 9.3. klo 18-21 Tikkurilan lukio
 • ma 13.3. Tikkurila, paikka vielä avoin
Kirjoitettu 20.2.2017

Kiinnostaako kuntapolitiikka?

Listallemme mahtuu vielä muutama kuntavaaliehdokas.

Tule mukaan. Vielä ehdit.

Ilmoittaudu yhdistyksen puheenjohtaja Arja Niemelälle.

arja.niemela@nullvantaa.fi
040 5125585


Kirjoitettu 30.1.2017

Yllätyskäänne junnurahojen hassaamisessa

Näyttökuva 2017-01-30 kello 19.06.47

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja lue koko artikkeli. Kannattaa.

30.1. Vantaan Sanomat

Yllätyskäänne junnurahojen hassaamisessa: Urheilupuistosotkujen takana koko Vantaan kaupunginjohto?

Kirjoitettu 23.1.2017

PS Uusimaan piirihallitus järjestäytyi

PS Uusimaan piirihallitus on järjestäytynyt kokouksessaan 20.1.2017. Kokous pidettiin Vantaalla.

Piirin 1. varapuheenjohtajaksi valittiin hyvinkääläinen Timo Riskilä, 2. vpjksi nurmijärveläinen Maiju Tapiolinna ja 3. vpjksi porvoolainen Håkan Mansner.

Piirisihteeriksi valittiin lohjalainen Merja Nevalainen ja taloudenhoitajaksi vantaalainen Christian Leikkainen.

Onnittelut kaikille valituille!

Piirin puheenjohtajana jatkaa kirkkonummelainen Pekka Sinisalo.

Kirjoitettu 21.1.2017

Vantaan työttömien tukiyhdistyksen lakkauttaminen oli epäinhimillistä

Valtuutettu Juha Malmin kirjoitus Vantaan Sanomissa 21.1.2017

Näyttökuva 2017-01-21 kello 10.59.14

Klikkaa suuremmaksi, niin voit lukea.

 

Kirjoitettu 19.1.2017

Vantaan Perussuomalaiset ry:n uusi hallitus on järjestäytynyt

Vantaan Perussuomalaiset ry:n v. 2017 uusi hallitus on järjestäytynyt.

Arja Niemelä, puheenjohtaja
Teijo Kakko, 1. varapuheenjohtaja
Eva Pesonen, 2. varapuheenjohtaja
Minna Kankkonen, sihteeri

Onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajistolle !

Kirjoitettu 17.1.2017

Seuraathan Tulevia tapahtumia

Bongaa kuvasta Timo Soini.

Bongaa kuvasta Timo Soini.

 

Hyvä vantaalainen,

Vantaan Perussuomalaiset ovat tavattavissa läpi vuoden toritapahtumissa.

Teltoillemme kannattaa tulla keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista asioista, tai sitten rupatellaan muuten vaan. Meiltä löytyy aina tuore Perussuomalainen-lehti kotiin viemiseksi.

Tulevat tapahtumat näkyvät sivun oikeassa laidassa, merkkaa toripäivät kalenteriisi 🙂

Tervetuloa!

Kirjoitettu 9.1.2017

Äänestä omaa ehdokasta vuoden vantaalaiseksi

31.12. Vantaan Sanomat

Äänestä omaa ehdokasta vuoden vantaalaiseksi!

Näyttökuva 2017-01-09 kello 18.51.33

Vantaan Perussuomalaisten Juha Järä on numerolla yksi ehdolla vuoden vantaalaiseksi.

Kirjoitettu 31.12.2016

Hyvää Sinistä Uutta Vuotta!

Happy-New-Year-Blue-Background-2016-HD-Wallpaper-04630

Hyvät Vantaan Perussuomalaiset – lämmin kiitos menneestä vuodesta!

Nyt vuoronsa päättävä hallitus on yhdessä tehnyt hyvän pohjatyön kevään kuntavaaleihin. Siitä kuvaavana esimerkkinä on Vantaan Sanomien upea uutisointi vaalikampanjamme alkamisesta viikonlopun/vuodenvaihteen lehdessä.

Toivotan uudelle hallitukselle onnea ja menestystä vuodelle 2017!

Yhteisen vaalivalmistelun vieminen menestykselliseen lopputulokseen on meidän kaikkien tehtävä. Sen ensimmäinen vaihe on ehdokashankinnan viimeistely seuraavien seitsämän viikon aikana.

Erityinen kiitos Länsi-Vantaan aluejaokselle hyvästä, mallikelpoisesta ehdokashankinnasta. Kaikkien aluejaosten ja jäsenten on syytä jatkaa aktiivisena ja tukea erityisesti Hakunilan alueen ehdokashankintaa.

Kannustan kaikkia viestinnässään ja kampanjoinnissaan muistamaan perussuomalaisten hyviä aikaansaannoksia kuluneen vuoden aikana. Mielipidemittaukset eivät äänestä, vaikka hyvä niitä on sivusilmällä seurata. PS-aikaansaannoksia on lueteltu mm. joulukuisessa Perussuomalaiset-lehdessä.

Tärkeää on myös tuoda esiin perussuomalaisten toimintaa valtuustossa. Vastustimme ainoana ryhmänä luottamuspalkkioiden nostamista. Lukekaa ministeriryhmän jokaiselle jäsenelle lähettämää viikottaista uutiskirjettä ja jakakaa yhdistyksen Facebook-viestintää.

Hyvä yhteishenki ja iloinen tekemisen ilme ovat parasta mainosta kaikissa tilanteissa.

Onnea ja menestystä, erityisesti seuraavalle sadan päivän jaksolle!

Niilo Kärki
2016 pj.

Kirjoitettu 16.12.2016

Vantaan Perussuomalaisten hallitus on nimennyt ensimmäiset Kuntavaaliehdokkaat

Vantaalainen – valitse omasi!

Vantaan Perussuomalaisten ensimmäiset 50 ehdokasta Kuntavaaleihin 2017:

Timo Auvinen (sit.)
Jarmo Elo
Ritva Eskelinen
Lasse Eva
Hannele Hakamäki
Juha-Pekka Heinänen
Jukka Helin
Jouni Herranen
Reino Holappa
Eero Hult
Juha Juntunen
Juha Järä
Teijo Kakko
Minna Kankkonen
Sylvi Keränen
Olli Korkalainen
Aki Käkelä
Marko Kosonen
Auli Kotiluoto
Lars Käkelä
Niilo Kärki
Leena Lauren
Christian Leikkainen
Petri Leinonen
Eija Liinakoski
Antti Lihavainen
Pasi Liukkonen
Kai-Ari Lundell
Jouni Luukkonen
Juha Malmi
Peter Mansner
Antti Marvia
Vilho Mäkelä
Kirsi Mäkilaine
Markku Naumanen
Arja Niemelä
Mika Niikko
Peter Nyström
Timo Oksanen
Sami Palviainen
Marja Parkkima
Eva Pesonen
Petrus Pesonen
Antti Salo
Juha Simonen
Tanja Vahvelainen
Johan Viitanen
Pirjo Vilenius
Timo Vuorinen

Kirjoitettu 16.12.2016

Vantaan Perussuomalaiset liputtaa avoimuuden puolesta

15.12.2016

 

Hyvä kuntavaaliehdokas tai paikallisyhdistyksemme jäsen, tule vaikuttamaan ja tekemään hyviä päätöksiä!

Vantaan Perussuomalaiset toimii avoimesti.

Sinulla on mahdollisuus saada suoraa tietoa kokouksista. Näet, miten mielenkiintoista on toimia yhdessä kaupunkilaisten hyväksi.

Miten luottamuspaikat jaetaan Kuntavaalien jälkeen?

Kaikki paikat jaetaan kuntavaaliehdokkaiden ja yhdistyksemme aktiivien kesken. Jaamme kuormaa ja haluamme hyödyntää osaamistasi Vantaan kaupungin eri luottamustehtävissä.

Avoimuus lisää luottamusta.

Emme ole salaseura.

Perussuomalaiset on demokraattisin puolue. Jokaisella jäsenellämme on ääni myös puoluekokouksessa.

Tule mukaan, vaikutus voi olla suuri.

 

Hallitus

Vantaan Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

 1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
 2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
 3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
 4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
 5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 13.12.2016

Perussuomalaiset sanoi EI palkkionkorotuksille – katso valtuuston äänestystulos

Eilisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa Vantaan Perussuomalaiset sanoivat YKSIMIELISESTI EI poliittisten luottamushenkilöiden palkkionkorotuksille.

Tällaisille korotuksille ei ole mitään perusteluja.
Missä on vanhojen puolueiden moraali?

Perussuomalaiset on pienen ihmisen puolella.
Myös Vantaalla.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Näyttökuva 2016-12-13 kello 16.51.54

Kirjoitettu 30.11.2016

Kaupunginhallituksessa äänestimme palkkionkorotuksia vastaan

30.11. Vantaan Sanomat

Kaupunginhallitus äänesti palkkionkorotuksista – kuka äänesti vastaan, kuka puolesta?

Vantaan kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa ajauduttiin äänestykseen valtuutettujen palkkionkorotuksia käsittelevässä asiakohdassa.

Hallitus hyväksyi osaltaan korotukset äänin 13–4.

Palkkionkorotuksia vastaan äänesti kolme perussuomalaista hallituksen jäsentä sekä yksi sosiaalidemokraattien edustaja.

Kaupungin valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 12. joulukuuta.

Valtuuston poliittinen enemmistö näyttää suhtautuvan myönteisesti poliittisten luottamustehtävien palkkionkorotuksiin.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien kiertohaastattelun perusteella korotuksia puoltavat demarit, kokoomus ja vihreät.

Perussuomalaiset puolestaan pitää kiinni jo kaupunginhallituksessa omaksumastaan kielteisestä kannasta.

Vasemmistoliiton kanta ei ole aivan yhtä yksiselitteinen.

Palkkionkorotuksissa on kyse noin 200 000 euron suuruisesta summasta.

Korotukset nostavat Vantaan poliittisista luottamustehtävistä maksettujen palkkioiden kokonaismäärän liki miljoonaan euroon vuodessa.

Kirjoitettu 10.11.2016

Pekasus järjestää Kuntavaali-ehdokaskoulutusta

Nyt on varaa valita, sillä koulutusaikoja on kaksi:

 1. maanantaina 21.11. klo 18-20
 2. tiistaina 29.11. klo 18-20

Kouluttajana toimii Pekasus-kouluttaja ja Vantaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Niilo Kärki.

Koulutuspaikka on Vantaan Perussuomalaisten toimisto (Tikkurilantie 68). Toimiston sisäänkäynti on talon päädyssä.

Perussuomalaisten nuoriso-, nais- ja eläkeläisjärjestöjen perustama Peruskansan Sivistysliitto ry ylläpitää Opintokeskus Pekasusta.

Tervetuloa!

Kirjoitettu 9.11.2016

Vantaan PS-foorumissa Jari Lindström ja Sampo Terho

Onko sinulla ainoatakaan järkisyytä olla tulematta Vantaan PS-foorumiin?

PS 12.11.-001

Kirjoitettu 3.11.2016

Syyskokouksen evästykset Vantaan Perussuomalaiset ry:n toimijoille

16 § Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville ja/tai valituille edustajille:

Juha Järä esitti, että kokous tukisi kuntalaisaloitetta Tikkurilan maauimalan rakentamisesta. Asiaa kannatettiin ja päätettiin tiedottaa: Vantaan Perussuomalaisten syyskokous tukee kuntalaisaloitetta Tikkurilan maauimalan rakentamisesta.

Niilo Kärki esitti, että Vantaan Perussuomalaiset vastustaisivat luottamusmiespalkkioiden korotuksia. Malmi esitti, että ehdotettaisiin, että nämä varat käytettäisiin terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

Molemmat esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirjoitettu 2.11.2016

Syyskokouksessa valittiin tulevan vuoden uusi hallitus

Vantaan Perussuomalaiset ry piti sääntömääräisen syyskokouksen sunnuntaina 30.10. Tikkurilassa Vantaan seurakuntien auditoriossa.

Vuoden 2017 puheenjohtajaksi valittiin Arja Niemelä.

Vuoden 2017 hallitukseksi valittiin:

Kakko Teijo
vara Eskelinen Ritva

Kankkonen Minna
vara Keränen Sylvi

Pesonen Eva
vara Kotro Jouni

Vahvelainen Tanja
vara Käkelä Aki

Luttinen Pauli Artturi
vara Leinonen Petri

Kärkkäinen Hannu
vara Liinakoski Eija

Juntunen Juha
vara Malmi Juha

Holappa Reino
vara Parkkima Marja

Järä Juha
vara Vilenius Pirjo

Helisten Tapio
vara Vuorinen Timo

Onnea yhdistyksen tulevalle hallitukselle!

Kirjoitettu 27.10.2016

Juutuubi “Terveydenhoitomme tulevaisuus”

Tuokiokuvia Vantaan PS-foorumista “Terveydenhuoltomme tulevaisuus”

Tilaisuus pidettiin ke 26.10. Tikkurilassa Vantaan seurakuntien auditoriossa.

Paikalla olivat ministeri Pirkko Mattila, Vantaan terveyspalvelujen johtaja Jarmo Kantonen, PS eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri ja kansanedustaja Arja Juvonen.

Kirjoitettu 17.10.2016

EHDOTON EI PALKKIOKOROTUKSILLE !

“Vantaan kolmanneksi suurin ryhmä Perussuomalaiset epäilee suunniteltua ammattipoliitikkomallia. Ryhmän vetäjää Pietari Jääskeläistä arveluttaa suunnitelma, jota hän pitää kahden suurimman eli Kokoomusvetoisen porvariryhmän ja Sdp:n kärkipoliitikoille räätälöitynä.”

Myös palkkioiden mahdolliset korotukset närästävät Perussuomalaisia.

”Suomessa on kilpailukykysopimus, jossa työntekijät joutuvat olemaan nollalinjalla palkoissa. Sen kanssa on täydellisesti ristiriidassa, että Vantaan luottamushenkilöt nostavat palkkioitaan rajusti”, Jääskeläinen sanoo.”

 

16.10. Vantaan Sanomat

Vantaalle on vireillä täysaikaisen superpoliitikon paikka – Espoossa on haluja lisätä ammattipoliitikkojen määrää

Vantaalla on halua tuoda kaupunkiin ensi kertaa ammattimaisia kuntapoliitikkoja. Kaupunginhallituksen puheenjohtajasta saattaa tulla kokoaikainen ammattipoliitikko.

Tämän superpoliitikon kuukausipalkkio olisi 6 000 euroa. Aikeet käyvät ilmi poliittisen toimikunnan luonnoksesta, jonka HS on saanut haltuunsa. Toimikunta keskustelee luonnoksesta 24. lokakuuta.

Valtuuston puheenjohtaja voisi olla osa-aikainen, samoin kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Näistä toimista osa-aikaiset palkkiot olisivat 3 000 euroa kuussa.

Kirjoitettu 16.10.2016

Yhdistyksen Syyskokous

30.10.2016 klo 14-17

Seurakuntayhtymän auditorio, Unikkotie 5 C

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Koollekutsujana on hallitus.

Jäsenmaksut on maksettava viimeistään ma 24.10.

Tervetuloa!

Kirjoitettu 1.10.2016

Tule Tikkurilaan PS-foorumeihimme

Vantaan PS-foorumi – Mattila, Meri ja Juvonen

26.10.2016 klo 18:00 – 20:00

Alkaa: 26.10.2016 klo 18:00
Päättyy: 26.10.2016 klo 20:00
Sijainti:Vantaan Tikkurilan seurakuntayhtymän auditorio
Osoite:Unikkotie 5 C

Tervetuloa Vantaan seurakunnan auditorioon Vantaan PS-foorumiin!

Aiheena on terveydenhuoltomme tulevaisuus.

Paikalla ovat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toinen puheenjohtaja Leena Meri ja kansanedustaja Arja Juvonen.

Vantaan kaupungilta tulee puhumaan vs. terveyspalvelujen johtaja lääketieteen tohtori Jarmo Kantonen.

Tilaisuuden juontaa sairaanhoitaja Tanja Vahvelainen Vantaan Perussuomalaisista.

Kahvitarjoilu.

Tule kuulemaan ja kysymään, miten tulevat sote-muutokset vaikuttavat meihin!

 

Vantaan PS-foorumi – Lindström ja Terho

16.11.2016 klo 18:00 – 20:00

Alkaa: 16.11.2016 klo 18:00
Päättyy: 16.11.2016 klo 20:00
Sijainti:Tikkurilan Lukio
Osoite:Valkoisenlähteentie 53

Tervetuloa Tikkurilan lukion auditorioon Vantaan PS-foorumiin!

Puhujina ovat oikeus- ja työministeri Jari Lindström ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

Samalla on mahdollisuus tutustua Vantaan Perussuomalaisten vaikuttajiin.

Kirjoitettu 19.9.2016

Tuomelan koululakkautusta vastustaneen kuntalaisaloitteen ympärillä käyty muotokiista on ratkennut

Demokratia toimii, kun kuntalakia noudatetaan.

Tuomelan koulu toimii väistötilana vuoteen 2021 saakka. Sen jälkeen Lounais-Vantaan kouluverkkoa arvioidaan uudelleen.

Vantaan Perussuomalaisten näkökulmasta voidaan syystä puhua torjuntavoitosta.

 

19.9. Vantaan Sanomat

Tuomelan koulun kuntalaisaloitetta koskenut muotokiista ratkesi

Kiistan keskiössä oli lähes 5 000 nimeä käsittävä kuntalaisaloite, jonka laatijat halusivat alun perin kaupungin valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupungin johtosäännön mukaan päätäntävalta kouluverkosta kuuluu kuitenkin opetuslautakunnalle.

Timo Auvinen halusi kokoonkutusullaan varmistaa asian päätymisen valtuuston esityslistalle.

–Nyt ollaan toimittu kuntalain mukaan jos tämä näin menee. Ja tärkein juttu on, että Tuomelan koulu saatiin väistötilaksi, Auvinen kommentoi.

Kirjoitettu 11.9.2016

Mika Niikko Korson Maalaismarkkinoilla: Tule mukaan vaikuttamaan

Vantaan Perussuomalaiset oli vahvasti mukana Korson Maalaismarkkinoilla. Mukana oli Vantaan kansanedustaja Mika Niikko sekä kansanedustajat Simon Elo, Arja Juvonen, Leena Meri ja Veera Ruoho.

Mika Niikko – Tule mukaan vaikuttamaan – video

 

14225391_682006758623558_8059630864083697954_n

Teltan pystyttäjät Olli Korkalainen, Markku Naumanen ja Juha Juntunen ovat täydessä terässä heti aamusta.

 

14238155_682007015290199_9014243705004747193_n

Kirsi Mäkilaine, Markku Naumanen, Arja Juvonen ja Tanja Vahvelainen

 

14291752_682006908623543_7583067528624096422_n

Simon Elo, Leena Meri, Tanja Vahvelainen ja Juha Juntunen

Kirjoitettu 8.9.2016

Taistelu on tuottanut tulosta: Tuomelan koululle viiden vuoden aikalisä

Myös Vantaan Perussuomalaiset on taistellut itsenäisen Tuomelan koulun puolesta. Kaupunki ei halunnut viedä koulun lakkausta vastustanutta kuntalaisaloitetta kaupunginvaltuustoon. Vantaan Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Timo Auvinen vaati asian käsittelyä valtuustossa ja keräsi kokoon kuntalain edellyttämät 20 valtuutetun allekirjoitukset.

 

Vantaan Sanomat 8.9.

Tuomelan koulurakennus saanee viiden vuoden jatkoajan

Vantaan kaupunki antaa kiistellylle Tuomelan koulurakennukselle lisää jatkoaikaa.

Näillä näkymin Tuomelan koulurakennus on toiminnassa vielä ainakin viisi vuotta.

Kiinteistön on tarkoitus palvella purettavan Hämeenkylän koulun oppilaiden väistötilana. Hämeenkylän koulun uudisrakennus valmistuu näillä näkymin vuonna 2018 tai 2019.

Länsi-Vantaalla on kuitenkin myös muita väistötilatarpeita, joten Tuomelan koulukiinteistön tarpeellisuutta tarkastellaan seuraavan kerran vuonna 2021.

Tuolloin valmistuu Lounais-Vantaan kattava kouluverkkoselvitys.

Kirjoitettu 31.8.2016

Perussuomalaisten johtaja ajoi Peltomäen siirtymistä virastaan poliisitutkinnan ajaksi

Vantaan Sanomat kirjoitti (28.8.) Jukka Peltomäkeä koskevassa jutussaan, että Vantaan poliittinen johto ei ryhtynyt erottamispuuhiin.

Kyllä Vantaan Perussuomalaiset ryhtyi.

 

Näyttökuva 2016-08-31 kello 21.17.54

Vantaan Sanomat 31.8.2016

Kirjoitettu 29.8.2016

Auvinen haluaa Tuomelan kouluasian suoraan valtuustokäsittelyyn – kasassa 20 nimen lista

Timo Auvinen ja Vantaan Perussuomalaiset taistelevat Tuomelan koulun säilymisen puolesta. Tuomelan koulu on lakkauslistalla, vaikka Hämeenkylän alueella oppilaita riittää, ja koko ajan alueelle rakennetaan lisää asuntoja.

Nyt Vantaan Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Timo Auvinen vaatii:

–Koska kuntalaisaloite on osoitettu kaupunginvaltuustolle ja koska aloitteen allekirjoittaneiden kaupunkilaisten joukko on huomattavan suuri, valtuuston tulee käsitellä tämä poliittista harkintaa edellyttävä asia erillisenä asiana. (Vantaan Sanomat)

Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä valtaa.

Vantaan Sanomien artikkeliin pääsee klikkaamalla kuvan alla olevaa linkkiä.

 

shapeimage_2

Toisin kuin monet muut koulurakennukset, Tuomelan koulurakennus on terve. Asian huomasi myös Vantaan Perussuomalaisten 1 vpj Kai-Ari Lundell työskennellessään siellä opettajana, kun Tuomelan koulu toimi Pähkinärinteen koulun kuudensien luokkien väistökouluna: Terve koulu on.

 

29.8. Vantaan Sanomat

Auvinen haluaa Tuomelan kouluasian suoraan valtuustokäsittelyyn – kasassa 20 nimen lista

Vantaan perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Timo Auvinen vaatii valtuuston kokoon kutsumista Tuomelan koulun lakkautusta koskevassa kiistassa.

Hän on saanut tuekseen 20 valtuutettua. Kuntalain perusteella kyseessä on riittävä määrä.

Kiistan keskiössä on yli 5 000 nimeä käsittävä kuntalaisaloite, joka alun perin on osoitettu kaupungin valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina, että Tuomelan koulua koskevien, laajaa kannatusta saaneita kuntalaisaloitteita koskeva toimivalta määrittyy muun muassa johtosääntöjen perusteella.

Kirjoitettu 20.8.2016

Hevoshaan koulun puolesta

Hakunilan Vantaan Perussuomalaiset piti tapahtuman lakkautuslistalla olevan Hevoshaan koulun puolesta.

 

Hevoshaan_koulu_-_pihaa_-_Hakunila_-_Vantaa_-_m

Hakunilan Hevoshaan koulu

 

28.5. Vantaan Sanomat

Aloite: Hevoshaan koulu korvaisi homeparakin

Vihreiden Siru Kauppinen ja perussuomalaisten Juha Simonen ovat yhteisellä pelastusretkellä lakkautettavan Hevoshaan koulun puolesta.

Kaksikko teki kaupunginvaltuustossa maanantaina yhteisen aloitteen. Tavoitteena on säilyttää kiistelty rakennus koulukäytössä.

 

Kuvia Hakunilan tapahtumasta:

hakunila_201

Teijo Kakko, Juha Malmi, Arja Niemelä, Mika Niikko ja Eva Pesonen

 

14046087_10210652084169281_837237353791389257_n

Vantaan Perussuomalaisten ladyt: Sylvi Keränen, Arja Niemelä ja Eva Pesonen

 

14102387_10210652083009252_4085962503200164942_n

Teijo Kakko toritouhussa

 

14102626_10210652083089254_8363063912468614909_n

Juha Malmi

Kirjoitettu 20.8.2016

Myyrmäen Elomarkkinat

Vantaan Perussuomalaiset aloitti torikauden Myyrmäen Elomarkkinoilla. Komea oli ilma, ja PS-lehteä meni kuin siimaa vaan.

 

WP_20160820_004

Peter Nyström, Kai Reinikainen, Tapio Kristo, Sami Palviainen ja Arja Juvonen

 

WP_20160820_006

Tapio Kristo, Peter Nyström, Kai Reinikainen, Mika Niikko ja Arja Juvonen

 

WP_20160820_009

Kai-Ari Lundell ja Suvi Karhu

Kirjoitettu 13.6.2016

Koululakkautuspäätökset tehtiin kaupunginvaltuustossa

malmi

Juha Malmi:

Koululakkautuspäätökset tehtiin kaupunginvaltuustossa 18.11.2013!

Kyllä nämä asiat kaupunginvaltuustossa päätettiin ja siellä ne pitää päättää jatkossakin. Tässä ote valtuuston pöytäkirjasta: Valtuutettu Juha Malmi esitti valtuutettu Riikka Åstrandin ja usean muun valtuutetun kannattamana, että ”Hevoshaan koulua ei lakkauteta.”, ja että Tuomelan koulua ei lakkauteta”.

Asiasta äänestettiin ja koulut lakkautettiin äänin 37 – 28 – 2 tyhjää. En ymmärrä lakimiehen mainintaa siitä, että hänen tarkastelun perusteella aloite on käsiteltävä siinä toimielimessä (opla), joka aikanaan teki päätöksen Tuomelan koulusta.

Valtuusto päätti.

Kirjoitettu 3.6.2016

Vantaan Perussuomalaiset Myyrmäen Kesämarkkinoilla

Kohti kuntavaaleja – tule teltallemme keskustelemaan!

Paikalla on Vantaan Perussuomalaisten aktiivien lisäksi kolme osaavaa kansanedustajaa.

 

12871463_643911155764591_2905655064453746296_n

 

Myyrmäen Kesämarkkinoiden toritapahtuma sujui yli odotusten. Teltalle tuli monia vantaalaisia juttelemaan, ilmapiiri oli hyvin positiivinen. Paikalle olleet kansanedustajat jaksoivat hymyillä ja kärsivällisesti vastailla heille esitettyihin kysymyksiin. Perussuomalainen-lehteä ja yhdistyksen omaa kuntavaaliesitettä jaettiin satamäärin.

Erityistä iloa tuotti, kun oli uutta konkreettista asiaa kerrottavana: Sipilän hallitus on alentamassa merkittävästi palkkaverotusta ensi vuonna, jos kilpailukykysopimus hyväksytään. Veronkevennysten suuruus riippuu kilpailukykysopimuksen kattavuudesta. (MTV 2.6.2016)

Toinen iloinen asia on, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Suomen taloustaivaalla pilkehtii aurinkokin: Suomen talouskasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vahvempaa kuin EU-maissa keskimäärin. (Yle 3.6.2016)

Molemmat uutiset ovat selkeä signaali siitä, että perusporvarihallituksen sitkeä työ alkaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta.

Oikotietä onneen ei ole. Suomi nousee vain työllä.

Vantaan Perussuomalaisten hyvä henki ja iloinen ilme välittyivät komeasti torikansaan. Seuraavat toritapahtumat pidetään elokuussa.

 

13342481_10154219308199872_1468432872_n

Vasemmalla Kai-Ari Lundell, keskellä Simon Elo ja Leena Meri, oikealla Pauli-Artturi Luttinen

 

13342363_10154219308894872_1624040706_n

Leena Meri Ja Simon Elo keskustelevat vantaalaisten kanssa, oikealla Juha Malmi ja Mika Niikko, kameran takana Jari Meri

 

13327525_10154170687427822_282086053197089950_n

Pauli-Artturi Luttinen, Niilo Kärki, Matti Viianen, Leena Meri, Kai Reinikainen ja Simon Elo, oikealla pilkistää Peter Nyström

 

Kirjoitettu 18.5.2016

Meille vantaalaisen hyvinvointi on tärkeintä

Vantaan Perussuomalaiset valmistautuvat Kuntavaaleihin 2017 – toreilla jaettava esite teemoistamme, klikkaa kuvia suuremmaksi, niin voit lukea kunnolla.

 

kuntavaalit_2

kuntavaalitesite1

 

Kirjoitettu 16.5.2016

Kuntavaalit 2017 lähestyy

Sinulla on mahdollisuus päästä ehdokkaaksi Vantaan Perussuomalaisten listoille. Jos perussuomalainen aate on lähellä sydäntäsi, kannattaa tulla mukaan.

Ilmoittaudu ja ota rohkeasti yhteys Vantaan Perussuomalaisten hallituksen puheenjohtajiin:

 • pj Niilo Kärki – niilo.karki@nullperussuomalaiset.fi
 • 1. vpj Kai-Ari Lundell – kai.lundell@nullhotmail.fi
 • 2. vpj Kirsi Mäkilaine – kirsi.makilaine@nullvantaa.fi

Piipahda sitä ennen puolueemme kotisivuilla www.perussuomalaiset.fi.

Tutustu ennen kaikkea arvomaailmaamme.

 

ps_kuntavaalit2017ehdokkaaksi-800x450

 

Kirjoitettu 15.5.2016

Sankariristillä Pyhän Laurin kirkolla

Vantaan Perussuomalaiset laski seppeleen Sankariristille kaatuneiden muistopäivänä.

 

16-kaatuneiden_muistopaiva_3

Vantaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Niilo Kärki ja 1. varapuheenjohtaja Kai-Ari Lundell

 

1. varapuheenjohtaja Kai-Ari Lundell sai kunniatehtävän kantaa Vantaan Sotainvalidien lippua.

1. varapuheenjohtaja Kai-Ari Lundell sai kunniatehtävän kantaa Vantaan Sotainvalidien lippua.

 

Puheenjohtaja Niilo Kärki laski seppeleen Sankariristille Vantaan Perussuomalaisten puolesta.

Puheenjohtaja Niilo Kärki laski seppeleen Sankariristille Vantaan Perussuomalaisten puolesta.

 

Lippuvartio Sankarihautuumaalla

Lippuvartio Sankarihautuumaalla

 

Kirjoitettu 16.2.2016

Ei lisävirkoja maahanmuuttopalveluihin!

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittely maanantaina 16.2.2016 uusien virkojen perustamista perhepalveluiden maahanmuuttajapalveluihin. Perussuomalaiset eivät voineet hyväksyä tätä esitystä.

Uusien virkojen tarve perustuu ”arvioituun asiakasmäärän kasvuun”, ja kustannukset ovat lähes 500.000 euroa. Tällaista lisämäärärahaa ei ole koskaan myönnetty sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön palkkaukseen, toteaa valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Juha Malmi lautakunnan kokouksen jälkeen.

Malmi edustaa perussuomalaisia lautakunnassa yhdessä Teijo Kakon ja Pirjo Vileniuksen kanssa.

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesosen esitykseen perustuva päätösesitys lisäsi virkoja reippaasti. Nyt perustetaan kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, yksi johtavan sosiaalityöntekijaän virkaa, kaksi sosiaaliohjaajan virkaa ja yksi etuuskäsittelijän virka. Lisäksi perustetaan yksi sosiaaliohjaajan virka 50 % työajalla. Perussuomalaisten parissa on ihmetelty sitä miten samanaikaisesti tehdään merkittäviä leikkauksia mm. omaishoitajien tukeen. Kaupungin talousarviossa ei myöskään ole lisättänynä määrärahaa tätä varten, joten jostakin se raha otetaan.

Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet äänestyttivät virkojen perustamisen ja jäivät yksin. Kun käsiteltiin omaishoidontuen myöntämisperusteiden tarkistamista, niin tukea tuli myös muualta, mutta hyvin vähän.

Tämä on selkeä arvovalinta Vantaan kaupungilta ja muilta puolueilta. Vain perussuomalaiset ymmärtävät kritisoida maahanmuuttoon käytettyjä resursseja, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Johannes Nieminen. Hän myös korostaa, että Suomi ja koko Eurooppa painii massiivisen turvapaikanhakija-aallon kanssa. Arvioiden mukaan kolmasosa saa turvapaikan eli pakolaisstatuksen. On selvää, että kuntien kustannukset nousevat. Nyt pitää osata järkeistää asioita ja tehdä oikeita arvovalintoja.

Perussuomalaiset pitävät asiaa jatkossakin esillä eivätkä hyväksy olemassa olevien hyvien tarpeellisten palvelujen leikkauksia maahanmuuton varjolla. Jos leikkauksia tehdään, niin lähtökohta pitää olla Vantaan talouden tasapainottaminen, ja silloin kohdistus pitää tehdä oikein.

Kirjoitettu 22.1.2016

Nieminen jatkaa valtuustoryhmän puheenjohtajana

Johannes Nieminen

Valtuustoryhmä kokoontui eilen 21.1.2016 vuosikokoukseen, jossa tehtiin mm. henkilövalintoja.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Johannes Nieminen. Hän on toiminut ryhmän vetäjänä viime vuoden huhtikuusta alkaen, sillä edeltävä puheenjohtaja Jaakko Niinistö luopui luottamustehtävistään siirryttyään apulaiskaupunginjohtajaksi. Yrittäjätaustainen Nieminen on toisen kauden valtuutettu, ja on myös paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja Uudenmaan piirihallituksen jäsen. Aiemmin Nieminen on toiminut mm. Perussuomalaiset Nuoret ry:n pääsihteerinä vuosina 2007 – 2008.

Pietari Jääskeläinen valittiin jatkamaan työtään ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän on kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja ja myös toisen kauden valtuutettu. Jääskeläinen on koko valtuustoajan toiminut joko valtuustoryhmän puheenjohtajana tai varapuheenjohtaja ja omaa vahvan poliittisen kokemuksen myös aiemman kansanedustajuuden kautta.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Malmi. Myös Malmi on pitkäaikainen perussuomalainen vaikuttaja, toisen kauden valtuutettu ja on tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Tällä hetkellä Malmi on myös varakansanedustaja.

Valtuustoryhmän sihteerinä jatkaa Minna Kankkonen. Hän on varavaltuutettu ja myös ollut hyvin pitkään mukana puolueen toiminnassa.

Kirjoitettu 8.1.2016

Hallitus järjestäytyi – henkilövalinnat

Vantaan Perussuomalaiset ry. piti järjestäytymiskokouksensa 7. tammikuuta 2016. Kokouksessa valittiin yhdistyselle varapuheenjohtajat, sihteeri, taloudenhoitaja, aluejaostojen vetäjät ja keskeisten työryhmien vetäjät. Toimintakausi on kuluva kalenterivuosi.

Tuore puheenjohtaja Niilo Kärki kehui uutta hallitusta. “Toiminta pyörähtää vauhdilla liikkeelle ja kaikilla on into päällä. Tällä porukalla saadaan varmasti aikaiseksi todella hyvää tulosta ja ennen kaikkea, saamme perussuomalaista sanomaa eteenpäin”.

Valinnat:

1.varapuheenjohtaja: Kai-Ari Lundell

2.varapuheenjohtaja: Kirsi Mäkilaine

Sihteeri: Christian Leikkainen

Taloudenhoitaja: Arja Niemelä

Hakunilan aluejaosto: Tomi Salin

Korso-Koivukylän aluejaosto: Markku Naumanen

Länsi-Vantaan aluejaosto: Kai-Ari Lundell

Tikkurilan aluejasto: Arja Niemelä

 

Hallituksen nimeämiin työryhmiin valittiin vetäjiksi seuraavat:

Politiikka: Johannes Nieminen

Markkinointi: Juha Malmi

Koulutus: Markku Naumanen

Kenttätyö: Kai-Ari Lundell

Kirjoitettu 28.11.2015

Niilo Kärki – Vantaan Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja

Niilo Kärki

Niilo Kärki – Vantaan Perussuomalaiset ry:n uusi puheenjohtaja

Vantaan Perussuomalaiset ry piti syyskokouksensa Tikkurilassa eilen perjantaina 27.11.2015. Yhdistysväen joukossa oli myös runsaasti uusia perussuomalaisia.

Syyskokouksen päätöksistä merkittävin oli uuden puheenjohtajan valinta, sillä kuluvana vuotena Jaakko Niinistön siirryttyä apulaiskaupunginjohtajaksi tehtävää on hoidettu varapuheenjohtajien johdolla.

Nyt ehdokkaita oli kaksi, Niilo Kärki ja Arja Niemelä. Äänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Niilo Kärki. Hallitukseen valittiin Johannes Nieminen, Juha Juntunen, Arja Niemelä, Juha Malmi, Jari Meri, Kai-Ari Lundell, Kirsi Mäkilaine, Markku Naumanen, Tanja Vahvelainen ja Pauli A. Luttinen.

Uusi puheenjohtaja linjasi heti tulevaa. ”Vantaa oli eduskuntavaaleissa perussuomalainen kaupunki yli 20-prosentin kannatuksella ja tämän tulee näkyä myös vuoden 2017 Kuntavaaleissa”

Vantaan Perussuomalaiset kiittävät puoluetta määrätietoisesta työstä maamme hallituksessa. Perussuomalaisten tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa. Huolta kannamme kuitenkin maahanmuuttopolitiikasta, sillä Suomi ja koko läntinen Eurooppa on turvapaikanhakijatulvan pyörteissä. Hallituksemme tekee työtä paremman maahanmuuttopolitiikan toteutumiseksi, mutta kun koko Eurooppa ei ole yhdessä rintamassa, niin olemme kovilla. Lisää työtä tarvitaan.

Vantaa on oman kortensa kekoon kantanut. ”Vastaanottokeskusten perustaminen kalliilla ei ole oikea ratkaisu. Vantaan noin 1000 turvapaikanhakijaa tulevat turvapaikkaprosessin jälkeen vantaalaisten maksettavaksi, toteaa puheenjohtaja Niilo Kärki

Vantaalla perussuomalaiset ovat tehneet hyvää työtä valtuustossa. ”Meitä kuunnellaan ja meiltä halutaan mielipiteitä ratkaisujen tueksi. Teemme yhteistyötä eri ryhmien kanssa, jotta pääsemme hyvään lopputulokseen” sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Johannes Nieminen.

Haasteita myös on ja näihin Vantaan Perussuomalaiset haluaa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Vasta siunattu Apotti on kallis ja riskialtis hanke, joka olisi pitänyt sote-uudistuksen vuoksi pistää jäihin. Vantaan kehittymisen kannalta perussuomalaiset kantavat huolta vanhojen kaupunginosien tarpeen mukaisesta uudistamisesta ja segregaation ehkäisystä. Emme myöskään voi unohtaa talouden tasapainottamista ja velkaantumisen hillintää.

Puheenjohtaja Niilo Kärki linjaa, että Vantaan on oltava houkutteleva vaihtoehto kaikille ja hyvä paikka asua. Se edellyttää tasapainoista taloutta, joustavia innovatiivisia palveluja ja hyvää elinkeinopolitiikkaa. Näitä me olemme toteuttamassa.

Vantaalla 28.11.2015
Niilo Kärki
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
040 647 2331

Johannes Nieminen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
045 869 6810

Kirjoitettu 18.11.2015

Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pysyvät ennallaan

Maanantaina budjettikäsittely toi selkeän muutoksen: varhaiskasvatuksen ryhmäkoot säilyvät ennallaan vuonna 2016. Ennen kaupunginvaltuuston kokousta oli jo selvää, etteivät suurimmat ryhmät kannata muutosta näillä tiedoin mitä tähän mennessä oli annettu. Tähän tulokseen päätyi myös Perussuomalaisten valtuustoryhmä, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Johannes Nieminen.

Talousarvioesityksestä ei edes löydy mainintaa siitä, että ryhmäkoot kasvaisivat. Sama asia tuli vastaan myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen kanssa. Kirjaukset katsottiin epämääräisiksi. Valtioneuvosto on muuttanut päivähoitoasetusta 22.10.2015, mutta kyse on kokonaispaketista varhaiskasvatuslain osalta, joka vasta lähti eduskunnassa käsittelyyn. Kaikki on käytännössä täysin auki eikä subjektiivista päivähoito-oikeutta välttämättä edes rajata yhtä laajasti kuin alunperin on tarkoitus. Vantaan kaupunki tekee selvityksiä erilaisista järjestelyistä ja perussuomalaiset katsovat varautumisen järkeväksi.

Esityksiä valtuustosalissa

On huomioitava, että valtuustosalikäsittelyssä ei käytännössä saada enää mitään uutta lävitse elleivät ryhmät ole ennalta näin sopineet. Kaupungin talousarviota sorvataan käytänössä koko vuosi ja kevään valtuustoseminaarin jälkeisen linjaukset ovat merkittäviä. Perussuomalaiset toimivat aktiivisesti lautakunnissa tuoden meidän näkemyksiämme mukaan ja sama linja jatkui ryhmien budjettineuvotteluissa. Työ tuotti osin tulosta, mutta jotain oli pakosti tuotava myös valtuustosaliin.

Perussuomalaiset katsoivat, että vanhusten kotihoito kaipaa lisäresursseja kahden henkilötyövuoden verran. Tämä pystytään toteuttamaan karsimalla byrokratiaa, eli käytännössä siirtämällä resursseja muualta. Lisäksi perussuomalaiset pyrkivät parantamaan omaishoitajien asemaa.

Rakentamisen laadunvalvonta tarvitsee resursseja, toteaa valtuutettu Juha Simonen. Perussuomalaiset toivat jo neuvotteluissa esille sen tosiasian, että rakentamisen kanssa on ongelmia, mutta esitys ei edennyt tuolloin. Kaupunginhallituksessa kaikki muut ryhmät vastustivat esitystä, mutta valtuustokäsittelyssä tuli hajaääniä muualtakin. Perussuomalaisten valtuustoryhmä tulee jatkossakin kiinnittämään tähän huomiota, sillä Vantaalla ei ole varaa rakentaa huonosti.

Valtuustosalissa yhdenkään valtuustoryhmän esitykset eivät etene. Näin kävi myös tänä vuonna ellei ryhmien yhdessä sopimaa muutosta päiväkotien ryhmäkokoihin huomioida.

Maahanmuuttopolitiikka kuntoon

Vantaa on saanut yli 1000 turvapaikanhakijaa lyhyessä ajassa. Tämä on merkittävä asia, sillä Vantaa on jo Suomen monikulttuurisin kaupunki. Noin 14 % väestöstä on maahanmuuttajia ja määrä kasvaa kasvamistaan. Koska Suomessa jatkuvasti kerrotaan ettemme tee samoja virheitä kuin muut ja, että meillä kotouttaminen toimiin, niin perussuomalaiset olisivat halunneet sitovan tavoitteen. Mikäli tavoitteet eivät täyty tai ovat ympäripyöreät, niin se kertoisi jotain aivan muuta, toteaa ryhmänjohtaja Johannes Nieminen. Ryhmässä olikin jo hahmoteltu valtuutettu Juha Malmin näkemyksen pohjalta mitä mittarit voisivat olla. Toivottavasti vuoden päästä sitova tavoite löytyy talouarvioesityksestä.

 

Kirjoitettu 17.9.2015

Vantaan Perussuomalaiset Kioski-ohjelmassa

Kioskin Rakel Liekki kävi tutustumassa Perussuomalaisten Pekasus-opintokeskuksen koulutukseen. Pekasus järjesti hyvin mielenkiintoisen koulutuksen toimitiloissamme. Aiheina mm. Kreikan kriisi ja vakausmekanismit (Johannes Nieminen) ja yleinen poliittinen tilanne sisältäen mm. hallitusohjelman kohtia ja maahanmuuttopolitiikkaa (Niilo Kärki).

Kamera kävi koko ajan ja Kioskissa näytetty osuus löytyy myös Youtubesta.

https://youtu.be/RdD_wMzaQcQ?list=PLrYlxReXi00bjtZwYtW_sureMqGvMcRYi

Kirjoitettu 20.4.2015

Eduskuntavaaleista yksi kansanedustaja

16_niikko_mika

Eduskuntavaalit toivat Vantaan Perussuomalaisille yhden kansanedustajan. Mika Niiikko jatkaa työtään eduskunnassa. Vantaan Perussuomalaiset onnittelevat Mika Niikkoa onnistuneesta vaalikampanjasta ja toivottavat onnea tuleviin haasteisiin.

Yleisesti Perussuomalaisten ehdokkaat keräsivät loistavasti ääniä. Ennakkoon lähdimme altavastaajana liikkeelle, mutta kampanjan aikana gallupit alkoivat osoittaa oikeaan suuntaan. Vantaa oli ratkaiseva alue, jonne jokainen puolue ja myös perussuomalaisten jokainen ehdokas panosti.

Kirjoitettu 11.4.2015

Soini veti torin täyteen – Perusvoimaa Myyrmäessä

15_eduskuntavaalit_myyrmaki

Myyrmäen Paalutorin kulmalla oli lauantai-iltapäivällä markkinoiden aikaan tungosta kun perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini saapui paikalle.

Arvioiden mukaan Soinia saapui kuulemaan yli 300 päinen joukko.

Soini puhui aurinkoisena kevätpäivänä mm. siitä kuinka perussuomalaiset tiesivät jo neljä vuotta sitten Kreikan tilanteen. Soini otti myös vahvasti kantaa maahanmuuttopolitiikkaan. Perussuomalaiset ainoana suurena puolueena pitää teemaa esillä. Myös verotuksen tasapainottumaan oli puheen teemana. Erityisesti Soini korosti sitä, että vallanpitäjät eli käytännössä hallitus ei ole pystynyt tekemään päätöksiä juuri mistään. Jopa omat päätökset unohdettiin. Olemme olleet aikaansaamattomuuden tilassa ainakin viimeiset neljä vuotta.

Vantaan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajan Jaakko Niinistön mukaan väenpaljous tietää hyvää vaaleja ajatellen. Kaupunginvaltuutettu Timo Auvinen totesi, että väkeä saapui paikalle odottamaan Soinia jo reilu tunti ennen ilmoitettua aikaa. Muutenkin perussuomalaisten kontilla kävi melkoinen kuhina. Vaaleista odotetaan poliittista käännöstä, joka jo viimeksi oli todella lähellä. Nyt se tapahtuu. Valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Johannes Nieminen totesi ettei ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa minkään puoleen ympärillä. Myyrmäen lisäksi perussuomalaiset pitivät vaalitilaisuuden Korsossa, jossa oli myös vahva osanotto.

Nyt kannattaa tulla tapaamaan vaikuttajia, eduskuntavaaliehdokkaitamme. Seuraa tapahtumakalenteria. Soinikin varmaan nähdään vielä Vantaalla ennen vaalipäivää.

Kirjoitettu 28.1.2015

Jaakko Niinistöstä apulaiskaupunginjohtaja

16_niinisto_jaakko

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 26.1. pidetyssä kokouksessa nimittää tekniikan tohtori Jaakko Niinistön (ps) asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtajaksi. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, jossa merkittävin vastaehdokas oli KM Heidi Nygren (vihr). Virka oli avoimessa haussa.

Jaakko Niinistö on tätä ennen luonut merkittävän tieteellisen uran epäorgaanisen kemian parissa ollen mukana useissa tutkimusprojekteissa. Hän on toiminut myös Vantaan kaupunginhallituksessa useita vuosia, joista viimeiset kaksi kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajana. Kaupunginvaltuutettuna hän on ollut jo kuusi vuotta. Näiden tehtävien lisäksi Vantaan luottamushenkilöorganisaatio on tullut tutuksi monessa muussakin päätöksentekoelimessä.

Asukaspalvelut on perussuomalaisten osalta merkittävä toimiala. Siellä käsitellään mm. työllisyys- ja monikulttuurisuusasioita, joihin perussuomalaisilla on paljon annettavaa.

Vantaan Perussuomalaiset ry. ja valtuustoryhmä onnittelevat Jaakko Niinistöä ja toivottavat onnea ja menestystä vaativassa työssä.